Journal PRP

Fyll i alla fält nedan(Required)
Typ av behandlingar
Informerat kund om risker, biverkningar och behandlingens genomförande?
Är du fullt frisk?(Required)
Äter du några mediciner?(Required)
Något annat vi bör veta om din hälsa?(Required)
Om kund efter behandling(Required)

Underteckning

This field is for validation purposes and should be left unchanged.