Before and after picture

Sharam, 43 years old

2 000 grafts

Sharam började bli tunnhårig i vikarna, fram mot hårlinjen och även lite uppåt mot kronan. Sharam’s temples started thinning, towards the hairline and even a little up towards the crown.

Read Sharam’s customer story here.

Hårtransplantation resultat
Hårtransplantation före efter
Hårtransplantation före efter
Hårtransplantation före efter