Ögonbrynstransplantation

Øyenbrynstransplantasjon

En øyenbrynstransplantasjon betyr at vi flytter hår fra nakken med FUE-teknikken. Det vil si at vi plukker ut en graft (hårsekkgruppe) om gangen og planter den i området der du ønsker mer hår.

Siden dette er svært små områder av øyenbrynet, er prosedyren relativt rask. Transplantasjonen kan fullføres på omtrent en time.

De fleste velger å gjøre en øyenbrynstransplantasjon for å få fyldigere øyenbryn eller for å justere formen på øyenbrynene.

Vil du justere øyenbrynene dine? Bestill en gratis konsultasjon med oss.

Bestill en gratis konsultasjon

Våre kunders resultater

  • Vi bruker FUE-teknologien – den mest moderne og sikre teknologien for øyenbrynstransplantasjoner.
  • Vi har lang erfaring og er spesialister på øyenbryns- og hårtransplantasjoner.
  • Vi tar vare på deg. Tre oppfølgingsøkter fordelt over 12 måneder er inkludert i øyenbrynstransplantasjonen.
  • Fire etterbehandlinger med PRP (verdi SEK 10 000) er inkludert i prisen på alle øyenbrynstransplantasjoner. PRP fremskynder helingsprosessen og stimulerer hårveksten.
  • Før hver øyenbrynstransplantasjon har vi en gratis konsultasjon med deg for å gjennomgå forholdene og forventede resultater.
kvinna efter en ögonbrynstransplantation

Øyenbrynstransplantasjon for fyldigere øyenbryn

Hårstrå har en litt forskjellig struktur avhengig av hvor på hodet de vokser. Ofte er hårene litt mørkere bak i nakken, noe som er viktig å huske på før en øyenbrynstransplantasjon.

Øyenbrynshår vokser sjelden lenger enn 10 mm mens håret på hodet kan bli opptil en meter langt. Dette betyr at de «nye» transplanterte øyenbrynene må trimmes fra tid til annen.

Noen ganger kan de nye hårene som vi setter inn i øyenbrynet vokse litt skjeve. De retter seg som regel etter noen måneder, og blir da rette og fine. Det er mulig å fjerne hår som har vokst seg skjevt på et senere tidspunkt.

Å tenke på før en øyenbrynstransplantasjon

Vanlige spørsmål og svar om øyenbrynstransplantasjon

Følg oss på Instagram

Våre kunder har ordet

Why should one do extended area?

We recommend pretty much everyone to do extended area. If you have undergone a hair transplant because you are losing hair, it is a good idea to treat the remaining hair in order to slow down the hair loss and strengthen the hair follicles. Take advantage of the discounted price.

When do you pay for extended area?

Payment of the hair transplantation and extended area is carried out at the same time. For extra treatments after the procedure, you pay on the spot per occasion, unless otherwise agreed.

Which area is treated?

The PRP treatments included in a hair transplant apply to the donation area (the neck) and the transplant area (where new hair follicles have been placed). If extended area is selected, the remaining parts of the scalp are also treated.

How much does extended area cost?

If you buy extended area together with the three included treatments, it costs SEK 3,000 (original price SEK 4,900).

Varför ska man göra utökat område?

Vi rekommenderar i stort sett alla att lägga till utökat område. Har man genomgått en hårtransplantation för att man tappar hår, är det en bra idé att behandla resterande hår för att bromsa upp och stärka hårsäckarna. Passa på till ett rabatterat pris.

När betalar man för utökat område?

Betalning av ingrepp och utökat område genomförs samtidigt. Vid extra behandlingar efter ingreppet betalar man på plats per tillfälle, om inget annat avtalats.

Hur lägger man till utökat område?

Vi går alltid igenom det på konsultationen inför en hårtransplantation. Om man redan bokat eller genomfört sitt ingrepp kan man alltid ringa in till receptionen för att lägga till eller boka nya behandlingar med utökat område.

Vilket område behandlas?

PRP-behandlingarna som ingår vid en hårtransplantation gäller donationsområdet (nacken) och transplantionsområdet (där nya hårsäckar placerats). Vid utökat område behandlas även resterande delar av skalpen.

Vad kostar utökat område?

Väljer man att köpa till utökat område till sina tre behandlingar som ingår, kostar det 3 000 kr (ord pris 4 900 kr).

Vad är PRP-behandling?

PRP (Platelet Rich Plasma) är en behandling där man som patient lämnar blod som sedan centrifugeras så att ämnen som kan vitalisera huden blir koncentrerade. Plasman som utvinns kan sedan injiceras i kroppens vävnad där den kan påskynda läkning av exempelvis skadade muskler, ligament, senor och leder. PRP har visat sig vara en mycket effektiv behandling mot håravfall och för att stärka hårväxten.

Hva er en hårtransplantasjon?

Ved en hårtransplantasjon flyttes hår fra et område som er rikt på hår til et område hvor økt hårvekst er ønsket. De transplanterte hårsekkene vokser innen 24 timer og begynner umiddelbart å produsere naturlig voksende hår.

Etter 3 til 4 måneder har alt vokst ut og etter 12 måneder har alle hårsekkene nådd maksimal kvalitet og tykkelse.

What is a hair transplant?

In a hair transplant, hair is moved from an area that is rich in hair to an area where increased hair growth is desired. The transplanted hair follicles become firmly attached within 24 hours and immediately start producing naturally growing hair.

After 3 to 4 months everything has grown out and after 12 months all hair follicles have reached maximum quality and thickness.

Hvad er en hårtransplantation?

Ved en hårtransplantation flyttes hår fra et område, der er rigt på hår, til et område, hvor der ønskes øget hårvækst. De transplanterede hårsække vokser fast inden for 24 timer og begynder straks at producere naturligt voksende hår. Efter 3 til 4 måneder er alt vokset ud og efter 12 måneder har alle hårsække nået maksimal kvalitet og tykkelse.

Vad är en hårtransplantation?

Vid en hårtransplantation flyttas hår från ett område som är rikt på hår till ett område där ökad hårväxt önskas. De transplanterade hårsäckarna växer fast redan inom 24 timmar och börjar omgående producera ett naturligt växande hår.

Efter 3 till 4 månader har allt vuxit ut och efter 12 månader har alla hårsäckar nått maximal kvalitet och tjocklek.

Hva koster en hårtransplantasjon?

Kostnaden for hårtransplantasjoner avhenger hovedsakelig av hvor mye område som skal transplanteres og hvor mange transplantatersom trengs for å dekke dette området.

Prisen varierer avhengig av hvor mange grafts du ønsker å lage og din startposisjon. For å få en mer nøyaktig pris anbefaler vi at du går inn på en gratis konsultasjon slik at vi kan undersøke håret og utgangsposisjonen.

Du kan også sende inn bildene dine gjennom vår videokonsultasjon hvor en ekspert ser på akkurat din sak og kommer tilbake med et kostnadsforslag.

How much does a hair transplant cost?

The cost of a hair transplant depends mainly on the size of the area to be transplanted and the number of graftsneeded to cover this area.

The price differs depending on how many grafts you want to do and your starting position. To get a more accurate price, we recommend you come in for a free consultationso we can examine your hair and starting position.

You can also submit your images through our video consultation where an expert will look at your case and get back to you with a quote.

Hvad koster en hårtransplantation?

Omkostningerne ved hårtransplantationer afhænger hovedsageligt af, hvor stort et område der skal transplanteres, og hvor mange grafts der er nødvendige for at dække dette område.

Prisen varierer alt efter hvor mange grafts du vil have og dit udgangspunkt. For at få en mere præcis pris, anbefaler vi, at du kommer ind til en gratis konsultation, så vi kan undersøge dit hår og udgangspunkt.

Du kan også sende dine billeder ind gennem vores videokonsultation, hvor en ekspert ser på netop din sag og vender tilbage med et omkostningsforslag.

Vad kostar en hårtransplantation?

Vad kostar en hårtransplantation?

Pris på en behandling i Sverige varierar beroende på hur stort ingrepp du behöver för att uppnå det resultat du önskar. Därför kan kostnaden variera från runt 40 000 till 60 000 kronor.

Priset för en hårtransplantation beror framförallt på hur stor yta som ska transplanteras och hur många grafts som behövs för att täcka denna yta.

Priset skiljer sig beroende på hur många grafts du vill göra och ditt utgångsläge. För att få ett mer exakt pris så rekommenderar vi dig att komma in på en kostnadsfri konsultation så vi kan undersöka ditt hår och utgångsläge.

Du kan även skicka in dina bilder genom vår videokonsultation där en expert kikar på just ditt fall och återkommer med ett kostnadsförslag.

Vokser håret som er transplantert fra nakken ut igjen?

Håret som er transplantert fra nakken vokser ikke ut igjen. Selve transplantasjonen gjør at hele hårsekken flyttes fra nakken og ikke bare enkelthår.

Vi trekker vanligvis ut hårsekker fra et større område i nakken slik at donasjonsområdetblir mindre merkbart. Du vil derfor ikke være helt hårløs i nakken etter at du har tatt en hårtransplantasjon.

Men hvis du er veldig tynnhåret til å begynne med, kan håret i nakken føles merkbart tynnere når donasjonsområdet har grodd, spesielt hvis du velger å klippe deg kort.

Does hair transplanted from the neck grow back again?

Hair transplanted from the neck does not grow back. The transplant itself involves moving the entire hair follicle from the neck and not just individual hairs.

We usually extract hair follicles from a larger area of the neck so that the donation areais less noticeable. So you won’t be completely hairless on the back of your neck once you’ve had a hair transplant.

However, if you are very thin-skinned to begin with, the hair on the back of your neck may feel noticeably thinner once the donor area has healed, especially if you choose to have a short-cut hairstyle.

Vokser det hår, der er transplanteret fra nakken, tilbage igen?

Håret, der transplanteres fra nakken, vokser ikke tilbage. Selve transplantationen betyder, at hele hårsækken flyttes fra nakken og ikke kun individuelle hårstrå. Vi ekstraherer normalt hårsække fra et større område i nakken, så donationsområdet bliver mindre mærkbart. Så du bliver ikke helt hårløs i nakken, efter du har fået foretaget en hårtransplantation. Men hvis du er meget tyndhåret til at begynde med, kan håret i nakken føles mærkbart tyndere, når donationsområdet er helet, især hvis du vælger at klippe dig korthåret.

Växer håret som transplanteras från nacken tillbaka igen?

Håret som transplanteras från nacken växer inte tillbaka. Själva transplantationen innebär att hela hårsäcken från nacken flyttas och inte bara individuella hårstrån.

Vi brukar extrahera hårsäckar från ett större område i nacken så att donationsområdet blir mindre märkbart. Du kommer alltså inte bli helt hårlös i nacken när du har gjort en hårtransplantation.

Är du dock väldigt tunnhårig till att börja med kan håret i nacken kännas märkbart tunnare när donationsområdet har läkt ut, speciellt om du väljer att ha en kortklippt frisyr.

Er det mulig å transplantere øyevipper?

Det er teknisk mulig. Vi utfører imidlertid ikke slike transplantasjoner da det innebærer alt for stor risiko.

Is it possible to transplant eyelashes?

It is technically possible. However, we do not carry out such transplants as they are too risky.

Er det muligt at transplantere øjenvipper?

Det er teknisk muligt. Vi udfører dog ikke sådanne transplantationer, da det medfører en alt for stor risiko.

Går det att transplantera ögonfransar?

Det är tekniskt möjligt. Dock genomför vi inte sådana transplantationer då det medför alldeles för stor risk.

Hvor mange hårtransplantasjoner kan jeg gjøre?

Hvor mye hår du kan transplantere avhenger av hvor godt donasjonsområdedu har i nakken. Noen mennesker kan bare plukke ut 3000 transplantater mens andre kan plukke ut 7000 transplantater.

Dette er et veldig individuelt spørsmål som best kan besvares under en gratis konsultasjon hvor vi undersøker ditt donasjonsområde.

How many hair transplants can I do?

How much hair you can transplant depends on how good a donor area you have in your neck. Some people can only pick out 3,000 grafts while others can pick out 7,000 grafts.

This is a very individual question that can best be answered during a free consultationwhere we examine your donation area.

Hvor mange hårtransplantationer kan jeg få?

Hvor meget hår du kan transplantere afhænger af hvor godt et donationsområde du har i nakken. Nogle patienter kan kun få plukket 3.000 grafts ud, og andre kan få plukket 7.000 grafts ud. Dette er et meget individuelt spørgsmål, som bedst kan besvares under en gratis konsultation, hvor vi undersøger dit donationsområde.

Hur många hårtransplantationer kan jag göra?

Hur mycket hår du kan transplantera beror på hur bra donationsområde du har i nacken. Vissa personer kan bara plocka ut 3 000 grafts medan andra kan plocka ut 7 000 grafts.

Det är en väldigt individuell fråga som bäst kan besvaras under en kostnadsfri konsultation där vi undersöker ditt donationsområde.

Når forsvinner sårskorpene?

Skorpene forsvinner vanligvis en til to uker etter inngrepet.

When will the scabs disappear?

The scabs usually disappear one to two weeks after the procedure.

Hvornår forsvinder sårskorperne?

Skorperne forsvinder normalt en til to uger efter indgrebet.

När försvinner sårskorporna?

Sårskorporna försvinner vanligtvis en till två veckor efter ingreppet.

Når kan jeg se sluttresultatet av hårtransplantasjonen?

Vi pleier å si at du når et fullstendig sluttresultat etter 12 måneder. Hår vokser i ulik hastighet hos forskjellige mennesker, så noen kan se et godt resultat allerede etter 6 måneder.

Det er viktig å være tålmodig når du gjør en hårtransplantasjon da håret ikke vokser ut over natten.

When can I see the final result of the hair transplant?

We usually say that a full end result is reached after 12 months. Hair grows at different rates in different people, so some people can see good results after just 6 months.

It is important to be patient when doing a hair transplant as hair does not grow out overnight.

Hvornår kan jeg se slutresultatet af hårtransplantationen?

Vi plejer at sige, at man når et fuldt slutresultat efter 12 måneder. Håret vokser med forskellige hastigheder hos forskellige mennesker, så nogle kan se et godt resultat allerede efter 6 måneder. Det er vigtigt at være tålmodig, når du får en hårtransplantation, da håret ikke vokser ud over en nat.

När kan jag se slutresultatet av hårtransplantationen?

Vi brukar säga att man når ett fullt slutresultat efter 12 månader. Håret växer olika fort hos olika människor, så en del kan se ett bra resultat redan efter 6 månader.

Det är viktigt att ha tålamod när man gör en hårtransplantation då håret inte växer ut över en natt.

Hvor lang er helingsprosessen etter en hårtransplantasjon?

Det mest kritiske tidspunktet er de første 2-3 dagene når området er mest følsomt. Den første uken bør du være ekstra forsiktig.

Etter 2 uker er det greit å begynne å trene, men du bør likevel være litt forsiktig med solen og være på vakt slik at det transplanterte håret ikke blir ripet opp.

Etter 3 uker kan du stort sett gjøre det meste i hverdagen, men unngå ting som å nikke fotball, bruke hjelm eller barbere deg med barberhøvel. Vi er alltid der for ham når det kommer til ettervern.

How long is the healing process after a hair transplant?

The most critical time is the first 2-3 days when the area is at its most sensitive. The first week you should be extra careful.

After 2 weeks, it’s okay to start practicing, but you should still be a little careful with the sun and be vigilant not to scratch the transplanted hair.

After 3 weeks, you can generally do most everyday things, but avoid things like kicking a football, wearing a helmet or shaving with a razor. We are always available to answer your questions about aftercare.

Hvor lang er helingsprocessen efter en hårtransplantation?

Den mest kritiske tid er de første 2-3 dage, hvor området er mest følsomt. Den første uge skal du være ekstra forsigtig. Efter 2 uger er det ok at begynde at træne, men du skal stadig være lidt forsigtig med solen og være på vagt, så det transplanterede hår ikke skrabes. Efter 3 uger kan du generelt udføre de fleste hverdagsaktiviteter, men undgå ting som at nikke til en fodbold, have hjelm på eller barbere dig med en barberskraber. Vi står altid til rådighed til at besvare spørgsmål om efterbehandling.

Hur lång är läkningsprocessen efter en hårtransplantation?

Den mest kritiska tiden är de första 2-3 dagarna när området är som känsligast. Första veckan bör du vara extra försiktig.

Efter 2 veckor är det okej att börja träna, men du bör fortfarande vara lite försiktig med sol och var vaksam så att det transplanterade håret inte skrapas.

Efter 3 veckor kan du generellt göra det mesta i vardagen, men undvik saker som att nicka en fotboll, ha på dig en hjälm eller att raka med en rakapparat. Vi finns alltid till hans vid frågor kring eftervård.

Hvordan kan jeg finansiere hårtransplantasjonen min?

Vi har et samarbeid med Medical Finance. Der kan du få rentefrie kreditter opptil 50 000 SEK og en avdragsordning på opptil 24 måneder.

How can I finance my hair transplant?

We have a partnership with Medical Finance. You can get interest-free credit of up to SEK 50,000 and a repayment plan of up to 24 months.

Hvordan kan jeg finansiere min hårtransplantation?

Vi har et samarbejde med Medical Finance. Der kan du få rentefri kredit op til 50.000 SEK og en afdragsordning på op til 24 måneder.

Hur kan jag finansiera min hårtransplantation?

Vi har ett samarbete med Medical Finance. Där kan du få räntefria krediter upp till 50 000 SEK och en avbetalningsplan på upp till 24 månader.

Når kan jeg begynne å gjøre hva etter hårtransplantasjonen min?

Etterbehandlingen av det transplanterte området er like viktig for sluttresultatet som den faktiske ytelsen til hårtransplantasjonen. Derfor er det viktig at du følger instruksjonene du får på konsultasjonen din etter hårtransplantasjonen.

For å lette dette har vi samlet all informasjon du trenger å vite om etterbehandling av transplantasjonsområdet ditt. Du finner dette her.

When can I start doing what after my hair transplant?

The aftercare of your transplanted area is as important for your final result as the actual performance of the hair transplant. Therefore, it is important that you follow the instructions given to you at your consultationafter your hair transplant.

To make this easier, we have gathered all the information you need to know about the aftercare of your transplant site. You can find it here.

Hvornår kan jeg begynde at gøre hvad efter min hårtransplantation?

Efterbehandlingen af ​​dit transplanterede område er lige så vigtig for dit slutresultat som den faktiske udførelse af hårtransplantationen. Derfor er det vigtigt, at du følger den vejledning, som du får ved din konsultation efter din hårtransplantation. For at lette dette har vi samlet al den information, du har brug for at vide om efterbehandlingen af ​​dit transplantationsområde. Du kan finde denne her.

När får jag börja göra vad efter min hårtransplantation?

Eftervården av ditt transplanterade område är lika viktig för ditt slutresultat som själva utförandet av hårtransplantationen. Därför är det viktigt att du följer anvisningarna som du får på din konsultation efter din hårtransplantation.

För att underlätta detta har vi samlat all information som du behöver veta angående eftervården av ditt transplantationsområde. Denna hittar du här.

Hva bør jeg tenke på før hårtransplantasjonen min?

Det er et par ting å huske på dagene før hårtransplantasjonen. Disse finner du her.

What should I consider before my hair transplant?

There are a few things you should think about in the days before your hair transplant. These can be found here.

Hvad skal jeg tænke på inden min hårtransplantation?

Der er et par ting at huske på i dagene før din hårtransplantation. Disse finder du her.

Vad ska jag tänka på innan min hårtransplantation?

Det finns några saker som du ska tänka på dagarna innan din hårtransplantation. Dessa hittar du här.

Kan jeg bruke en lue eller hette etter transplantasjonen?

Det anbefales ikke å bruke lue eller caps på hodet før en uke etter operasjonen da det er fare for å skrape ned hårsekkene.

Etter en uke er det greit å ha en lue eller lue hvis den ikke er for stram. Husk at hatten eller hetten ikke må ligge nøyaktig på det transplanterte området i minst de neste to ukene. Les mer om ettervern.

Can I wear a hat or cap after the transplant?

It is not recommended to wear a hat or cap until a week after the operation as there is a risk of scraping the hair follicles.

After a week, you can wear a hat or cap if it is not too tight. Remember that the cap or hat must not lie exactly on the transplanted area for at least two weeks. Read more about aftercare.

Kan jeg bære en hue eller kasket efter transplantationen?

Det anbefales ikke at bære hue eller kasket på hovedet før en uge efter operationen, da der er risiko for at skrabe hårsækkene af. Efter en uge er det fint at have en hue eller kasket, hvis den ikke er for stram. Husk, at huen eller kasketten ikke må være lige på det transplanterede område i mindst de to efterfølgende uger. Læs mere om efterbehandling.

Kan jag använda en mössa eller keps efter transplantationen?

Det är inte rekommenderat att ha varken mössa eller keps på huvudet fram tills en vecka efter operationen då det finns en risk för att skrapa ner hårsäckarna.

Efter en vecka går det bra att ha en mössa eller keps om den inte är alltför tajt. Tänk på att mössan eller kepsen inte får ligga exakt på det transplanterade området i minst två veckor framöver. Läs mer om eftervård.

Når kan jeg klippe håret mitt?

Hvis du vil, kan du trimme håret etter tre til fire uker. Det er viktig å ikke trimme håret kortere enn 3-4 mm første gang.

Etter seks uker er det greit å trimme håret ned til 2 mm. Ingen barberhøvel de første seks månedene. Etter fire uker kan du farge håret.

When can I get a haircut?

If you wish, you can trim your hair after three to four weeks. It is important not to trim the hair shorter than 3-4 mm the first time.

After six weeks it is possible to trim the hair down to 2 mm. No shaving with a razor for the first six months. After four weeks you can dye your hair.

Hvornår kan jeg klippe mit hår?

Hvis du vil, kan du trimme dit hår efter tre til fire uger. Det er vigtigt ikke at trimme håret kortere end 3-4 mm første gang. Efter seks uger går det an at trimme håret ned til 2 mm. Ingen barbering i de første seks måneder. Efter fire uger kan du farve dit hår.

När kan jag klippa mig?

Om du vill kan du trimma håret efter tre till fyra veckor. Det är viktigt att inte trimma håret kortare än 3-4 mm första gången.

Efter sex veckor går det bra att trimma håret ner till 2 mm. Ingen hyvelrakning de första sex månaderna. Efter fyra veckor kan du färga håret.

Kan du transplantere hår fra en annen person?

Nei, det kan du ikke da det medfører en utrolig høy risiko for komplikasjoner og sykdommer.

Can you transplant hair from another person?

No, you can’t, as it carries an incredibly high risk of complications and disease.

Kan man transplantere hår fra en anden person?

Nej, det kan man ikke, da det medfører en utrolig høj risiko for komplikationer og sygdomme.

Kan man transplantera hår från en annan person?

Nej, det kan man inte då det medför en otroligt hög risk för komplikationer och sjukdomar.

Er det mulig å klone hår før en transplantasjon?

Det pågår forskning på ulike metoder for å motvirke hårtap. Fordi det er et så komplisert område, har vi foreløpig ikke verktøy eller kunnskap om hvordan denne typen behandlinger kan utføres.

Is it possible to clone hair for a transplant?

There is ongoing research into various methods of combating hair loss. Eftersom det är ett så komplext område har vi för närvarande varken verktygen eller kunskapen om hur vi ska utföra dessa typer av behandlingar.

Er det muligt at klone hår til en transplantation?

Der forskes i forskellige metoder til at modvirke hårtab. Fordi det er så kompliceret et område, har vi i øjeblikket ikke værktøjerne eller kendskabet til, hvordan denne type behandlinger kan udføres.

Är det möjligt att klona hår inför en transplantation?

Det pågår forskning kring olika metoder för att motverka håravfall. Eftersom det är ett så komplicerat område så har vi i dagsläget varken verktygen eller kunskapen om hur dessa typer av behandlingar kan utföras.

Kan hår transplanteres fra andre deler av kroppen?

Ja, når du ikke har nok hår i nakken til en transplantasjon, kan du utføre en såkalt Body Hair Transplant. Så tar vi hår fra andre kroppsdeler, som brystet.

Can you transplant hair from other parts of the body?

Yes, if you don’t have enough hair in your neck for a transplant, you can do a so-called body hair transplant. in this case we take hair from other parts of the body, such as the chest.

Kan hår transplanteres fra andre dele af kroppen?

Ja, når du ikke har nok hår i nakken til en transplantation, kan du foretage en såkaldt Body Hair Transplant. Der tager vi hår fra andre kropsdele, såsom brystet.

Kan man transplantera hår från andra delar av kroppen?

Ja, när man inte har tillräckligt mycket hår i nacken för en transplantation kan man utföra en så kallad Body Hair Transplant. Då tar vi hår från andra kroppsdelar, som exempelvis bröstkorgen.

Hvor ofte kan jeg trimme øyenbrynene mine?

Det transplanterte håret vokser normalt ca. 1 cm per måned. Derfor anbefaler vi å trimme øyenbrynene 2 ganger i uken for å få et fint og naturlig resultat.

How often can I trim my eyebrows?

The transplanted hair normally grows about 1 cm per month. That’s why we recommend trimming your eyebrows twice a week to get a nice and natural result.

Hvor ofte kan jeg trimme mine øjenbryn?

Det transplanterede hår vokser normalt omkring 1 cm om måneden. Derfor anbefaler vi at trimme øjenbrynene 2 gange om ugen for at få et flot og naturligt resultat.

Hur ofta kan jag trimma mina ögonbryn?

Det transplanterade håret växer som normalt ungefär 1 cm per månad. Därför rekommenderar vi att trimma ögonbrynen 2 gånger i veckan för att få ett fint och naturligt resultat.

Kan jeg få en øyenbrynstransplantasjon hvis jeg har en permanent tatovering av øyenbryn?

Ja det kan du. Husk at formen på tatoveringen din kan bestemme formen på de nye øyenbrynene da disse må dekkes.

Can I do an eyebrow transplant if I have a permanent eyebrow tattoo?

Yes, you can. Keep in mind that the shape of your tattoo may determine the shape of the new eyebrows as these will need to be covered.

Kan jeg få en øjenbrynstransplantation, hvis jeg har en permanent øjenbrynstatovering?

Ja, det kan du. Husk, at formen på din tatovering kan bestemme formen på de nye øjenbryn, da disse skal dækkes.

Kan jag göra en ögonbrynstransplantation om jag har en permanent ögonbrynstatuering?

Ja, det kan du. Tänk på att formen av din tatuering kan bestämma formen på de nya ögonbrynen då dessa måste täckas.

Kan hår transplanteres fra nakken?

Fordi det er mange blodårer, årer og andre sensitive organer rundt det aktuelle området, utfører ikke Nordic Hair Clinic den typen skjeggtransplantasjon. Dette er en for stor risiko.

Can you transplant hair from the neck?

Because there are a lot of blood vessels, veins and other sensitive organs around that particular area, Nordic Hair Clinic does not perform that type of beard transplant. This is too great a risk.

Kan hår transplanteres fra halsen?

Fordi der er mange blodkar, vener og andre følsomme organer omkring det område, udfører Nordic Hair Clinic ikke denne form for skægtransplantation. Dette er for stor en risiko.

Kan man transplantera hår från halsen?

Ja, det är möjligt att transplantera hår från halsen.

Hvem kan gjøre en skjeggtransplantasjon?

De aller fleste kan utføre en skjeggtransplantasjon. Alt avhenger av dine forutsetninger og ønsker.

Hvor mange grafts (hårsekkgrupper) som trengs, kommer vi frem til under konsultasjonen da vi gjennomgår hvor stort område som skal dekkes og hvor mye hår som allerede vokser på kinnene. Vi tar hår fra nakken i utgangspunktet, men også fra brystet ved behov.

Who can do a beard transplant?

Most people can have a beard transplant. It all depends on your circumstances and preferences.

The number of grafts(hair follicles) needed will be determined during the consultation when we review the area to be covered and how much hair is already growing on the cheeks. We take hair from the neck in the first place, but also from the chest if necessary.

Hvem kan få foretaget en skægtransplantation?

De fleste mennesker kan få foretaget en skægtransplantation. Det hele afhænger af dine forudsætninger og ønsker. Hvor mange grafts (hårsækgrupper), der er nødvendige, kommer vi frem til under konsultationen, når vi gennemgår, hvor stort et område der skal dækkes, og hvor meget hår der allerede vokser på kinderne. Vi tager hår fra nakken i første omgang, men også fra brystet, hvis det er nødvendigt.

Vem kan göra en skäggtransplantation?

De allra flesta kan genomföra en skäggtransplantation. Allt beror på dina förutsättningar och önskemål.

Hur många grafts (hårsäcksgrupper) som behövs kommer vi fram till under konsultationen då vi ser över hur stort område som skall täckas och hur mycket hår som redan växer på kinderna. Vi tar hår från nacken i första hand men även från bröstet om det skulle behövas.

Hva er forskjellen mellom en hårtransplantasjon i Istanbul og i Sverige?

Med en hårtransplantasjonved vår klinikk i Istanbul får du nøyaktig samme resultat som om du gjør en hårtransplantasjon ved en av våre klinikker i Sverige, da det er samme personale som utfører inngrepet. Det inkluderer også en PRP-behandling.

Prisnivået er den største forskjellen samt antall etterbehandlinger med PRP som inngår og det praktiske rundt prosedyren.

I Istanbul snakker personalet engelsk i stedet for svensk, du får tid til å slappe av på et hotell og tid til å oppdage den fantastiske byen Istanbul. Tar du hårtransplantasjonen i Sverige koster det mer, men du kan hvile hjemme i stedet. I Sverige er også fire PRP-behandlinger inkludert i prisen.

What is the difference between a hair transplant in Istanbul and in Sweden?

A hair transplant at our clinic in Istanbul will give you exactly the same results as a hair transplant at one of our clinics in Sweden, as the same staff will perform the procedure. It also includes a PRP treatment.

The price level is the main difference, as well as the number of PRP post-treatments included and the practical aspect of the procedure.

In Istanbul, the staff speak English instead of Swedish, you have time to relax in a hotel and time to discover the wonderful city of Istanbul. If you do your hair transplant in Sweden, it costs more, but you can rest at home instead. In Sweden, the price also includes four PRP treatments.

Hvad er forskellen på en hårtransplantation i Istanbul og i Sverige?

Med en hårtransplantation på vores klinik i Istanbul får du præcis de samme resultater, som hvis du får en hårtransplantation på en af vores klinikker i Sverige, da det er det samme personale, der udfører indgrebet. En PRP-behandling er også inkluderet. Prisniveauet er den største forskel samt antallet af efterbehandlinger med PRP der indgår og det praktiske omkring proceduren. I Istanbul taler personalet engelsk i stedet for svensk, du får tid til at slappe af på et hotel og tid til at opdage den vidunderlige by Istanbul. Hvis du får din hårtransplantation i Sverige, koster det mere, men du kan hvile derhjemme i stedet. I Sverige er fire PRP-behandlinger også inkluderet i prisen.

Vad är skillnaden på en hårtransplantation i Istanbul och i Sverige?

Vid en hårtransplantation på vår klinik i Istanbul får du exakt samma resultat som om du gör en hårtransplantation på någon av våra kliniker i Sverige, då det är samma personal som utför ingreppet. Det ingår också en PRP-behandling.

Prisnivån är den största skillnaden samt antal efterbehandlingar med PRP som ingår och den praktiska aspekten runt om ingreppet.

I Istanbul talar personalen engelska istället för svenska, du får tid att koppla av på ett hotell och tid till att upptäcka den underbara staden Istanbul. Gör du din hårtransplantation i Sverige kostar det mer, men du kan vila upp dig hemma istället. I Sverige ingår dessutom fyra PRP-behandlingar i priset.

Hva er inkludert i prisen for en hårtransplantasjon i Istanbul?

Turen inkluderer 3 netter på et 4-stjerners hotell med sentral beliggenhet og mellom flyplass og hotell.

Etter din hårtransplantasjoner også gratis oppfølging og en etterbehandling med PRPpå en av våre klinikker i Sverige inkludert.

What is included in the price of a hair transplant in Istanbul?

The trip includes 3 nights at a 4-star hotel in a central location and between the airport and the hotel.

After your hair transplant, a free follow-up and a post-treatment with PRP at one of our clinics in Sweden is also included.

Hvad er inkluderet i prisen for en hårtransplantation i Istanbul?

Rejsen inkluderer 3 overnatninger på et 4-stjernet hotel med central beliggenhed, samt mellem lufthavn og hotel. Efter din hårtransplantation er en gratis opfølgning og en efterbehandling med PRP på en af vores klinikker i Sverige også inkluderet.

Vad ingår i priset för en hårtransplantation i Istanbul?

I resan ingår 3 nätter på ett 4-stjärnigt hotell med centralt läge samt mellan flygplats och hotell.

Efter din hårtransplantation ingår också en kostnadsfri uppföljning samt en efterbehandling med PRP på någon av våra kliniker i Sverige.

Hvor mange PRP-behandlinger er inkludert i prisen?

Etter hver hårtransplantasjoni Istanbul tilbyr vi 1 gratis PRP-behandlingved en av våre klinikker i Sverige.

Ønsker du flere PRP-behandlinger i transplantasjonsområdet koster disse 2500 SEK per behandling.

How many PRP treatments are included in the price?

After each hair transplant in Istanbul, we offer 1 free PRP treatment at one of our clinics in Sweden.

If you want more PRP treatments in the field of transplantation, these cost 2 500 SEK per treatment.

Hvor mange PRP-behandlinger er inkluderet i prisen?

Efter hver hårtransplantation i Istanbul tilbyder vi 1 gratis PRP-behandling på en af vores klinikker i Sverige. Ønsker du flere PRP-behandlinger på transplantationsområdet, koster disse 2.500 SEK pr. behandling

Hur många PRP-behandlingar ingår i priset?

Efter varje hårtransplantation i Istanbul erbjuder vi 1 kostnadsfri PRP-behandling på en av våra kliniker i Sverige.

Önskar du fler PRP-behandlingar på transplantationsområdet kostar dessa 2 500 kr per behandling.

Hvilke språk snakker personalet i Istanbul?

Våre ansatte i Istanbul snakker flytende tyrkisk og engelsk.

What languages do the staff in Istanbul speak?

Our staff in Istanbul are fluent in Turkish and English.

Hvilke sprog taler personalet i Istanbul?

Vores personale i Istanbul taler flydende tyrkisk og engelsk.

Vilka språk talar personalen i Istanbul?

Vår personal i Istanbul talar flytande turkiska och engelska.

Hvor langt er det mellom klinikken og hotellet?

Hotellet ligger sentralt og klinikken ligger i samme bygg som hotellet.

How far is it from the clinic to the hotel?

The hotel is centrally located and the clinic is in the same building as the hotel.

Hvor langt er der mellem klinikken og hotellet?

Hotellet ligger centralt og klinikken ligger i samme bygning som hotellet.

Hur långt är det mellan kliniken och hotellet?

Hotellet är centralt beläget och kliniken ligger i samma byggnad som hotellet.

Hva må jeg tenke på før reisen?

Det er viktig at du holder styr på utløpsdatoen på passet. For å reise inn i Tyrkia må passet ditt være gyldig i 6 måneder fra hjemkomstdatoen. Har du kortere gyldighetstid risikerer du å bli nektet tilgang.

Sørg også for at du har tilgang til visum.

Innreise kan også nektes dersom du reiser med ødelagt pass. Midlertidige pass og fremmede pass godtas ikke for innreise til Tyrkia.

What do I need to think about before the trip?

It is important to check the expiry date of your passport. To enter Turkey, your passport must be valid for 6 months from the date of your return. If you have a shorter period of validity, you risk being refused entry.

Also make sure you have access to a visa.

You may also be refused entry if you are travelling with a broken passport. Provisional passports and alien’s passports are not accepted for entry into Turkey.

Hvad skal jeg tænke på inden rejsen?

Det er vigtigt, at du holder styr på udløbsdatoen på dit pas. For at komme ind i Tyrkiet skal dit pas være gyldigt i 6 måneder fra hjemrejsedatoen. Hvis du har en kortere gyldighedsperiode, risikerer du at blive nægtet adgang. Sørg også for, at du har adgang til et visum. Indrejse kan også nægtes, hvis du rejser med et ødelagt pas. Midlertidige pas og fremmedpas accepteres ikke til indrejse i Tyrkiet.

Vad behöver jag tänka på inför resan?

Det är viktigt att du har koll på det sista giltighetsdatumet på ditt pass. För att komma in i Turkiet måste ditt pass vara giltigt 6 månader framåt ifrån hemresedatumet. Har du kortare giltighetstid riskerar du att bli nekad tillträde.

Se också till att du har tillgång till visum.

Inresa kan också nekas om du reser med ett trasigt pass. Provisoriskt pass och främlingspass godtas inte för inresa till Turkiet.

Kan jeg ta selskap med meg på turen?

Det må du absolutt gjøre! Mange velger å ta med seg en slektning eller en venn som støtte, men også for å kunne oppleve den vakre byen Istanbul sammen med noen.

Flybilletten til festen er ikke inkludert og betales på egenhånd.

Can I bring a companion on the trip?

You absolutely must! Många väljer att ta med sig en släkting eller vän för att få stöd, men också för att uppleva Istanbuls vackra stad tillsammans med någon annan.

The flight ticket for the group is not included and is paid for by the group.

Må jeg tage selskab med på turen?

Det må du absolut gerne! Mange vælger at tage en pårørende eller en ven med som støtte, men også for at kunne opleve den smukke by Istanbul sammen med nogen. Flybilletten for den ekstra person er ikke inkluderet og betales på egen hånd.

Kan jag ta med mig sällskap på resan?

Det får du absolut göra! Många väljer att ta med sig en släkting eller en kompis som stöd, men även för att kunna uppleva den vackra staden Istanbul ihop med någon.

Flygbiljetten för sällskapet ingår ej och bekostas på egen hand.

Er det lettere å få en infeksjon fordi du er i et varmt land?

Risikoen for å få en infeksjon er svært lav til tross for varmen og etter hårtransplantasjonen vil du også få antibiotika i forebyggende øyemed. Så lenge du ikke legger hodet mot skitne overflater, bør du ikke bekymre deg.

Is it easier to get an infection because you are in a warm country?

The risk of getting an infection is very low despite the heat, and after the hair transplant you will also be given antibiotics as a preventative measure. As long as you don’t put your head against dirty surfaces, you shouldn’t have to worry.

Er det nemmere at få en infektion, fordi man er i et varmt land?

Risikoen for at få en infektion er meget lav trods varmen og efter hårtransplantationen vil du også få antibiotika i forebyggende øjemed. Så længe du ikke lægger hovedet mod snavsede overflader, skal du ikke være bekymret.

Är det lättare att få en infektion för att man befinner sig i ett varmt land?

Risken för att få en infektion är väldigt låg trots värmen och efter hårtransplantationen får du även antibiotika i förebyggande syfte. Så länge du inte lägger huvudet mot smutsiga ytor så ska du inte behöva vara orolig.

Påvirker hjemreisen hevelsen etter transplantasjonen?

Kabintrykket på flyet kan føre til at hevelsen går opp, men den avtar vanligvis etter en dag eller to.

Does the trip home affect the swelling after the transplant?

The cabin pressure on the aircraft can cause the swelling to go up but it usually subsides after a day or two.

Påvirker hjemrejsen hævelsen efter transplantationen?

Kabinetrykket på flyet kan få hævelsen til at stige, men den aftager som regel efter en dag eller to.

Påverkar hemresan svullnaden efter transplantationen?

Kabintrycket på flygplanet kan få svullnaden att gå upp men det lägger sig oftast efter en dag eller två.

Er det mulig å miste alt håret?

Ifølge våre håreksperter dekker hårtap sjelden hele hodet med mindre du har en sykdom som alopecia universalis eller totalis.

Menn har nesten alltid hår igjen i nakken og ut på sidene med høyde til ørene. Kvinner kan noen ganger ha et mer diffust hårtap over hele hodet, men man mister vanligvis alt håret.

Is it possible to lose all your hair?

According to our hair experts, hair loss rarely covers the entire head unless you have a condition such as alopecia universalis or totalis.

Men almost always have hair at the nape of their neck and out to the sides up to their ears. Women can sometimes have more diffuse hair loss over the whole head, but it is rare to lose all the hair.

Er det muligt at tabe alt sit hår?

Ifølge vores håreksperter dækker hårtab sjældent hele hovedet, medmindre du har en sygdom som alopecia universalis eller totalis. Mænd har næsten altid hår tilbage i nakken og ude på siderne på højde med ørerne. Kvinder kan nogle gange have et mere diffust hårtab over hele hovedet, men man mister sjældent alt håret.

Går det att tappa allt sitt hår?

Enligt våra hårexperter är det sällan håravfall täcker hela huvudet såvida du inte har någon sjukdom såsom alopecia universalis eller totalis.

Män har nästan alltid kvar hår i nacken och ut på sidorna med höjd till öronen. Kvinnor kan ibland ha ett mer diffust håravfall utöver hela huvudet men man brukar sällan tappa allt hår.

Kan visse medisiner forårsake hårtap?

Det er visse medisinersom kan føre til hårtap. Hvis du har flere spørsmål, anbefaler vi at du enten konsulterer legen din eller kontakter oss angående medisinen du tar.

Can certain medications cause hair loss?

There are certain medicationsthat can lead to hair loss. If you have further questions, we recommend that you either ask your doctor or contact us about the medicine you are taking.

Kan visse lægemidler forårsage hårtab?

Der er visse lægemidler, der kan føre til hårtab. Hvis du har yderligere spørgsmål, anbefaler vi, at du enten kontakter din læge eller kontakter os angående den medicin, du tager.

Kan vissa mediciner orsaka håravfall?

Det finns vissa mediciner som kan leda till håravfall. Om du har fler frågor rekommenderar vi att du antingen vänder dig till din läkare eller kontaktar oss gällande den medicinen du äter.

Hva ligger bak hårtap?

Ifølge våre håreksperter er det mange årsaker til hårtap. Det vanligste er arvelig hårtap.

Ellers kan f.eks. Sykdom, stress, medisiner, skjoldbruskkjertelproblemer og jernmangel kan være årsaken til hårtap.

What is the cause of hair loss?

According to our hair experts, there are many causes of hair loss. The most common is hereditary hair loss.

Otherwise, e.g. illness, stress, medication, thyroid problems and iron deficiency can cause hair loss.

Hvad ligger bag hårtab?

Ifølge vores håreksperter er der mange årsager til hårtab. Det mest almindelige er arveligt hårtab. Ellers kan f.eks. sygdom, stress, medicin, problemer med skjoldbruskkirtlen og jernmangel kan være årsag til hårtab.

Vad ligger bakom håravfall?

Enligt våra hårexperter finns det många orsaker till håravfall. Den allra vanligaste är ärftligt håravfall.

Annars kan även t.ex. sjukdom, stress, medicinering, problem med sköldkörteln och järnbrist vara orsak till att man tappar hår.

Hvorfor mister jeg hår i tidlig alder?

Hårtap trenger ikke alltid være aldersrelatert, men det er selvsagt mer vanlig å miste hår med årene.

Det kan være en rekke ulike årsaker til hårtap i tidlig alder. Det kan være stress, medisiner, hva du spiser, sykdom eller arvelig hårtap.

Why do I lose hair at an early age?

Hair loss doesn’t always have to be age-related, but it’s obviously more common to lose hair with age.

There can be a number of different causes of hair loss at an early age. It could be stress, medication, what you eat, an illness or hereditary hair loss.

Hvorfor taber jeg hår i en tidlig alder?
Hårtab behøver ikke altid at være aldersrelateret, men det er selvfølgelig mere almindeligt at tabe hår med årene. Der kan være en række forskellige årsager til hårtab i en tidlig alder. Det kan være stress, medicin, hvad du spiser, en sygdom eller arveligt hårtab.
Varför tappar jag hår i tidig ålder?

Håravfall behöver inte alltid vara åldersrelaterat, men det är självklart vanligare att man tappar hår med åren.

Det kan finnas ett flertal olika orsaker till håravfall i tidig ålder. Det kan vara stress, medicin, vad man äter, en sjukdom eller ärftligt håravfall.

Hvor lang tid tar en PRP-behandling?

Selve behandlingen tar kun ca 30-40 minutter.

How long is a PRP treatment?

The treatment itself only takes about 30-40 minutes.

Hvor lang tid tager en PRP-behandling?

Selve behandlingen tager kun omkring 30-40 minutter.

Hur lång tid tar en PRP-behandling?

Själva behandlingen tar endast cirka 30–40 minuter.

Gjør en PRP-behandling vondt?

Under en PRP-behandling kan den strikke litt og føles ukomfortabel, spesielt under den første behandlingen. Men generelt er PRP-behandlingerenkle og foregår uten større ubehag.

Does a PRP treatment hurt?

During a PRP treatment, there may be some tingling and discomfort, especially during the first treatment. But in general, PRP treatments are simple and take place without major discomfort.

Gør en PRP-behandling ondt?

Under en PRP-behandling kan det stikke lidt og føles ubehagelig, især under den første behandling. Men generelt er PRP-behandlinger enkle og foregår uden større gener.

Gör en PRP-behandling ont?

Under en PRP-behandling kan det stickas lite och kännas obekvämt, speciellt under den första behandlingen. Men generellt sett är PRP-behandlingar enkla och sker utan större obehag.

Trenger jeg narkose?

De aller fleste av våre kunder tar ikke narkose under PRP-behandlinger av håret, men det er mulig om ønskelig.

Do I need anaesthetics?

The vast majority of our clients do not take an anaesthetic for PRP hair treatments, but it is possible if desired.

Har jeg brug for bedøvelse?

Langt de fleste af vores kunder tager ikke bedøvelse under PRP-behandlinger af håret, men det er muligt, hvis det ønskes.

Behöver jag bedövning?

De allra flesta av våra kunder tar ingen bedövning vid PRP-behandlingar av håret, men det är möjligt om så önskas.

Hvordan fungerer en PRP-behandling?

En vanlig blodprøve trekker ca. 24 ml blod, som deretter sentrifugeres slik at de ulike komponentene stratifiseres.

Vekstfaktorene sees på som et tydelig lag i tuben, som vi trekker ut og injiserer overfladisk i hodebunnen din.

How does PRP treatment work?

Approximately 24 ml of blood is drawn from a normal blood sample and centrifugedto allow the various components to stratify.

The growth factors are visible as a distinct layer in the tube, which we extract and inject superficially into your scalp.

Hvordan foregår en PRP-behandling?

Gennem en standard blodprøve udtages omkring 24 ml blod, som derefter centrifugeres, så de forskellige bestanddele stratificeres. Vækstfaktorerne ses som et tydeligt lag i røret, som vi trækker ud og sprøjter overfladisk ind i din hovedbund.

Hur går en PRP-behandling till?

Genom ett vanligt blodprov dras ca 24 ml blod som sedan centrifugeras för att de olika beståndsdelarna ska skikta sig.

Tillväxtfaktorerna syns som ett tydligt lager i röret, vilket vi extraherar och injicerar ytligt in i din hårbotten.

Hvor mye blod tas under en behandling?

Vi tar vanligvis ca 24 ml blod ved hver behandlingsøkt. Mengden blod vi trekker kan imidlertid variere avhengig av området som skal behandles.

How much blood is taken in one treatment?

Usually we draw about 24 ml of blood at each treatment session. However, the amount of blood we draw can vary depending on the size of the area to be treated.

Hvor meget blod tages der under en behandling?

Vi udtager normalt omkring 24 ml blod ved hver behandlingssession. Mængden af blod, vi udtager, kan dog variere afhængigt af det område, der skal behandles.

Hur mycket blod tas vid en behandling?

Vanligtvis drar vi ca 24 ml blod vid varje behandlingstillfälle. Mängden blod vi drar kan dock variera beroende på hur stor yta som ska behandlas.

Er det noen bivirkninger etter en PRP-behandling?

Behandlingen er trygg og naturlig fordi det er ditt eget blod som brukes. Derfor er det ingen risiko for bivirkninger. Det kan oppstå litt rødhet rett etter behandlingen, men det avtar noen timer etterpå.

Umiddelbart etter behandlingen kan du gå tilbake til dine vanlige hverdagsaktiviteter.

Are there any side effects after PRP treatment?

The treatment is safe and natural because it uses your own blood. Therefore, there is no risk of side effects. There may be some redness immediately after the treatment but this will subside a few hours later.

Direkt efter behandlingen kan du återgå till dina vanliga vardagsaktiviteter.

Er der nogen bivirkninger efter en PRP-behandling?

Behandlingen er sikker og naturlig, fordi det er dit eget blod, der bruges. Derfor er der ingen risiko for bivirkninger. Der kan være lidt rødme umiddelbart efter behandlingen, men det aftager et par timer efter. Umiddelbart efter behandlingen kan du vende tilbage til dine normale hverdagsaktiviteter.

Finns det några biverkningar efter en PRP–behandling?

Behandlingen är säker och naturlig eftersom det är ditt eget blod som används. Därför finns det ej risk för biverkningar. Det kan framkomma lite rödhet direkt efter behandlingen men det avtar några timmar efteråt.

Direkt efter behandlingen kan du återgå till dina vanliga vardagsaktiviteter.

Hvordan kan jeg finansiere mine PRP-behandlinger?

Vi har et samarbeid med Medisinsk økonomi. Der kan du få rentefrie kreditter opptil 50 000 SEK og en avdragsordning på opptil 24 måneder.

How can I finance my PRP treatments?

We have a partnership with Medical Finance. You can get interest-free loans of up to SEK 50,000 and a repayment plan of up to 24 months.

Hvordan kan jeg finansiere mine PRP-behandlinger?

Vi har et samarbejde med Medical Finance. Der kan du få rentefri kredit op til 50.000 SEK og en afdragsordning på op til 24 måneder.

Hur kan jag finansiera mina PRP-behandlingar?

Vi har ett samarbete med Medical Finance. Där kan du få räntefria krediter upp till 50 000 kr och en avbetalningsplan på upp till 24 månader.

Hvor ofte bør du gjøre en PRP-behandling?

Vi anbefaler vanligvis 3-4 behandlinger med en måneds mellomrom for best mulig å aktivere de positive prosessene i kroppen.

Nøyaktig hvor mange behandlinger som trengs diskuteres i en gratis konsultasjon etter kundens utgangspunkt og ønsker.

How often should a PRP treatment be preformed?

We usually recommend 3-4 treatments at one month intervals to best activate the positive processes in the body.

Exactly how many treatments are needed is discussed during a free consultationaccording to the client’s initial situation and wishes.

Hvor ofte skal man have en PRP-behandling?

Vi anbefaler normalt 3-4 behandlinger med en måneds mellemrum for bedst muligt at aktivere de positive processer i kroppen. Præcis hvor mange behandlinger der er behov for, drøftes i en gratis konsultation efter kundens udgangspunkt og ønsker.

Hur ofta ska man göra en PRP-behandling?

Vi brukar rekommendera 3–4 behandlingar med en månads mellanrum för att på bästa sätt aktivera de positiva processerna i kroppen.

Exakt hur många behandlingar som behövs diskuteras vid en kostnadsfri konsultation efter kundens utgångsläge och önskemål.

Når kan jeg forvente å se resultatene av PRP-behandling av håret mitt?

Vi anbefaler å gjøre 3 eller 4 behandlinger med 4 ukers mellomrom. Så gjør vi en oppfølging etter ytterligere 2 til 3 måneder. Rundt den tiden har det nye, sterkere håret vokst frem.

When can I expect to see the results of PRP hair treatment?

We recommend doing 3 or 4 treatments at 4 week intervals. Then we do a follow-up after another 2 to 3 months. Around that time, the new, stronger hair has had time to grow.

Hvornår kan jeg forvente at se resultaterne af PRP-behandling af mit hår?

Vi anbefaler at lave 3 eller 4 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Så laver vi en opfølgning efter yderligere 2 til 3 måneder. Omkring det tidspunkt er det nye, stærkere hår vokset frem.

När kan jag förvänta mig att se resultatet av PRP-behandling av håret?

Vi rekommenderar att göra 3 eller 4 behandlingar med 4 veckors mellanrum. Därefter gör vi en uppföljning efter ytterligare 2 till 3 månader. Runt den tiden har det nya, starkare håret hunnit växa fram.

Hvilke aktiviteter bør jeg unngå etter en PRP-behandling?

Behandlingen hindrer deg ikke i å utføre dine daglige aktiviteter som vanlig.

Vi anbefaler vanligvis kun å ikke vaske håret på ca. 1 time for å la plasmaet fungere skikkelig.

What activities should I avoid after PRP treatment?

The treatment will not prevent you from carrying out your daily activities as usual.

We usually only recommend not washing your hair for approx. 1 hour to allow the plasma to work properly.

Hvilke aktiviteter skal jeg undgå efter en PRP-behandling?

Behandlingen forhindrer dig ikke i at udføre dine daglige aktiviteter som normalt. Vi anbefaler normalt kun ikke at vaske dit hår i ca. 1 time for at lade plasmaet virke ordentligt.

Vilka aktiviteter ska jag undvika efter en PRP-behandling?

Behandlingen hindrar inte dig från att utföra dina vardagliga aktiviteter som vanligt.

Vi brukar endast rekommendera att inte tvätta håret på ca. 1 timme för att låta plasman verka ordentligt.

Når kan jeg vaske håret etter en PRP-behandling?

Vi anbefaler å ikke vaske håret i ca. 1 time etter behandlingen for å la plasmaet virke skikkelig under huden i hodebunnen.

When can I wash my hair after a PRP treatment?

We recommend not washing your hair for about 1 hour after your treatment to allow the plasma to work properly under the skin of the scalp.

Hvornår kan jeg vaske mit hår efter en PRP-behandling?

Vi anbefaler ikke at vaske dit hår i omkring 1 time efter din behandling for at lade plasmaet arbejde ordentligt under huden i hovedbunden.

När kan jag tvätta håret efter en PRP-behandling?

Vi rekommenderar att inte tvätta håret på ca 1 timme efter din behandling för att låta plasman verka ordentligt under huden i skalpen.

Er det mulig å bruke blod fra en annen person?

Nei du kan ikke. Selv om personen har samme blodtype som deg, betyr det stor risiko for blodforgiftning og andre sykdommer.

Is it possible to use blood from another person?

No, you can’t. Even if the person has the same blood type as you, this means a high risk of blood poisoning and other diseases.

Er det muligt at bruge blod fra en anden person?

- Nej, det kan man ikke. Selvom personen har samme blodtype som dig, betyder det stor risiko for blodforgiftning og andre sygdomme.

Går det att använda blod från en annan person?

Nej, det kan du inte. Även om personen har samma blodtyp som du så innebär det en stor risk för blodförgiftning och andra sjukdomar.

Er en PRP-behandling nok for livet?

PRPer ikke en permanent løsning på hårtap. PRP bidrar til å bremse den og stimulere til ny vekst. Hvor effektivt det er og hvor lenge det varer varierer fra person til person ettersom alle har forskjellige forhold.

For å få en skikkelig vurdering av håret ditt anbefaler vi at du bestiller en gratis konsultasjon hos oss.

Is one PRP treatment enough for life?

PRPis not a permanent solution to hair loss. PRP helps to slow it down and stimulate new growth. How effective it is and how long it lasts varies from person to person as everyone has different conditions.

To get a proper assessment of your hair, we recommend that you book a free consultation with us.

Varer en PRP-behandling resten af livet?
PRP er ikke en permanent løsning på hårtab. PRP hjælper med at bremse det og stimulere ny vækst. Hvor effektivt det er, og hvor længe det varer, varierer fra person til person, da alle har forskellige forudsætninger. For at få en ordentlig vurdering af dit hår, anbefaler vi, at du booker en gratis konsultation hos os.
Räcker en PRP-behandling hela livet?

PRP är inte en permanent lösning till håravfall. PRP hjälper till att bromsa det och stimulera ny tillväxt. Hur effektivt det är och hur länge det räcker varierar från person till person då alla har olika förutsättningar.

För att få en ordentlig bedömning av ditt hår så rekommenderar vi att du bokar en kostnadsfri konsultation hos oss.

Behandler du barn?

Nei, vi behandler ikke noen under 18 år.

Do you treat children?

No, we do not treat anyone under the age of 18.

Behandler du børn?

Nej, vi behandler ikke nogen under 18 år.

Behandlar ni barn?

Nej, vi behandlar inte någon under 18 år.

Hva bør jeg tenke på før min PRP-behandling?

Unngå omega-3 fettsyrer
Ikke ta omega-3-tabletter og ikke spis mat rik på omega-3-fett, som fisk og avokado, 3 dager før behandlingen. Omega-3 er blodfortynnende og gjør det lettere å få blåmerker, noe som er ekstra viktig å unngå når man gjør en hudbehandling.

Drikk vann
Drikk rikelig med vann før behandlingen. Hvis du er dehydrert, vil det være vanskeligere å ta blod fra deg.

Ikke spis Ipren
Ibuprofen er blodfortynnende. Unngå derfor å ta det 48 timer før behandlingen. Smertestillende midler som inneholder paracetamol fungerer bra.

What should I consider before my PRP treatment?

Avoid omega-3
Do not take omega-3 tablets and do not eat foods rich in omega-3 fats, such as fish and avocados, 3 days before your treatment. Omega-3 is a blood thinner and makes it easier to bruise, which is particularly important to avoid when having a skin treatment.

Drink water
Drink plenty of water before your treatment. If you are dehydrated, it will be more difficult to draw blood from you.

Do not take Ipren
Ibuprofen is a blood thinner. Therefore, avoid taking it 48 hours before your treatment. Painkillers containing paracetamol are fine.

Hvad skal jeg tænke på inden min PRP-behandling?

Undgå omega-3 fedtsyrer Tag ikke omega-3-tabletter og spis ikke mad, der er rigt på omega-3 fedtsyrer, såsom fisk og avocado, 3 dage før din behandling. Omega-3 er blodfortyndende og gør det nemmere at få blå mærker, hvilket er ekstra vigtigt at undgå, når man får en hudbehandling. Drik vand Drik masser af vand før din behandling. Hvis du er dehydreret, vil det være sværere at tage blod fra dig. Spis ikke Ipren Ibuprofen er et blodfortyndende middel. Undgå derfor at tage det 48 timer før din behandling. Smertestillende medicin indeholdende paracetamol kan godt bruges.

Vad ska jag tänka på inför min PRP-behandling?

Undvik omega-3
Ta inte tabletter med omega-3 och ät inte mat som är rik på omega-3 fetter, så som fisk och avokado, 3 dagar innan din behandling. Omega-3 är blodförtunnande och gör så att man lättare kan få blåmärken, vilket är extra viktigt att undvika när man gör en hudbehandling.

Drick vatten
Drick rikligt med vatten innan din behandling. Är du uttorkad så blir det svårare att dra blod från dig.

Ät inte Ipren
Ibuprofen är blodförtunnande. Undvik därför att ta det 48 timmar innan din behandling. Smärtstillande tabletter som innehåller paracetamol går bra.

Når kan jeg spise fast føde igjen?

Etter en skjeggtransplantasjonmå du ikke spise fast føde de første fire dagene. I stedet kan du drikke suppe gjennom et sugerør.

Dette for å hindre at de nytransplanterte hårsekkene blir skadet av tyggebevegelsen du får når du spiser. Etter 4 dager har hårsekkene blitt solide og du kan spise som vanlig igjen.

When can I eat solid food again?

After a beard transplant, you should not eat solid food for the first four days. Instead, you drink soup through a straw.

This is to avoid damage to the newly transplanted hair follicles from the chewing motion of eating. After 4 days, the hair follicles will have grown back and you can eat as normal again.

Hvornår kan jeg spise fast føde igen?

Efter en skægtransplantation må du ikke spise fast føde de første fire dage. I stedet skal du drikke suppe gennem et sugerør. Dette er for at forhindre, at de nytransplanterede hårsække bliver beskadiget af den tyggebevægelse, som du laver når du spiser. Efter 4 dage er hårsækkene vokset fast, og du kan spise som normalt igen.

När kan jag äta fast föda igen?

Efter en skäggtransplantation får du inte äta fast föda de fyra första dagarna. Istället får du dricka soppa genom ett sugrör.

Detta är för att undvika att de nytransplanterade hårsäckarna skadas genom den tuggande rörelsen som man får när man äter. Efter 4 dagar har hårsäckarna vuxit fast och du kan äta som vanligt igen.

Når kan jeg begynne å barbere meg igjen?

Etter 4 uker kan du begynne å trimme skjegget med trimmer – dog ikke kortere enn 3 mm. Det er viktig at trimmeren har et plastdeksel eller en plastkam på høvelen.

Det er også viktig at du ikke barberer deg med barberhøvel direkte på huden før det har gått 6 måneder. Først etter 6 måneder kan du barbere deg med en metallbarberhøvel uten å risikere å skade de transplanterte hårsekkene.

When can I start shaving again

After 4 weeks you can start trimming your beard with a trimmer – but not shorter than 3 mm. It is important that the trimmer has a plastic cover or a plastic comb on the razor.

It is also important that you do not shave with a razor directly on the skin before 6 months have passed. Only after 6 months can you shave with a metal razor without the risk of damaging the transplanted hair follicles.

Hvornår kan jeg begynde at barbere mig igen?

Efter 4 uger kan du begynde at trimme dit skæg med en trimmer – dog ikke kortere end 3 mm. Det er vigtigt, at trimmeren har en plastikbeskytter eller en plastikkam på barbermaskinen.

Det er også vigtigt, at du ikke barberer dig med en skraber direkte på huden, før der er gået 6 måneder. Først efter 6 måneder kan du barbere dig med en barberskraber uden at risikere at skade de transplanterede hårsække.

När kan jag börja raka mig igen?

Efter 4 veckor kan du börja trimma skägget med en trimmer – men inte kortare än 3 mm. Det är viktigt att trimmern har ett plastskydd eller en plastkam på rakhyveln.

Det är också viktigt att du inte rakar dig med rakhyvel direkt på huden innan 6 månader har gått. Först efter 6 månader kan du raka dig med rakhyvel av metall utan att riskera att skada de transplanterade hårsäckarna.

Når går hevelsen ned etter en hårtransplantasjon?

Hevelsen avtar vanligvis i løpet av de første 48 timene etter inngrepet.

When does the swelling go down after a hair transplant?

The swelling usually goes down within the first 48 hours after the procedure.

Hvornår forsvinder hævelsen efter en hårtransplantation?

Hævelsen aftager normalt inden for de første 48 timer efter indgrebet.

När går svullnaden ner efter en hårtransplantation?

Svullnaden går vanligtvis ner inom de första 48 timmarna efter ingreppet.

Hvor lenge bør jeg vente med å farge håret?

Etter 4 uker kan du begynne å farge det nytransplanterte håret – det vil si håret som er flyttet fra nakken og plassert i ønsket område.

Du kan farge det gjenværende håret som ikke har blitt flyttet som vanlig uken etter hårtransplantasjonen.

How long should I wait to dye my hair?

After 4 weeks, you can start dyeing the newly transplanted hair – that is, the hair that has been moved from the neck and placed in the desired area.

The remaining hair that has not been transplanted can be dyed as usual the week after your hair transplant.

Hvor længe skal jeg vente med at farve mit hår?

Efter 4 uger kan du begynde at farve det nytransplanterede hår – altså det hår, der er flyttet fra nakken og sat i det ønskede område. Du kan farve det resterende hår, der ikke er blevet flyttet, som normalt ugen efter din hårtransplantation.

Hur länge ska jag vänta med att färga håret?

Efter 4 veckor kan du börja färga det nytransplanterade håret – alltså det hår som har flyttats från nacken och lagts in i önskat område.

Det resterande håret som inte har flyttats kan du färga som vanligt veckan efter din hårtransplantation.

Hvilke smertestillende midler kan jeg ta etter prosedyren?

Etter hårtransplantasjonen kan du ta 1-2 tabletter Alvedon for smertelindring hvis du blir sår.

Unngå preparater som Ipren, Treo eller Aspirin inntil 48 timer etter hårtransplantasjonen. De inneholder et stoff som heter acetylsalisylsyre som virker blodfortynnende og øker risikoen for blødninger. Blør du for mye etter inngrepet, har hårsekkene vanskeligere for å vokse.

Hvis du har transplantert over et område som ikke har blodtilførsel (f.eks. et arr), kan vi i stedet gi deg Aspirin for å stimulere blodtilførselen til det området og derved lette hårsekkenes vekstprosess.

Which painkillers can I take after the procedure?

After your hair transplant, you can take 1-2 Alvedon for pain relief in case you feel any pain.

Avoid drugs such as Ipren, Treo or Aspirin for up to 48 hours after your hair transplant. They contain a substance called acetylsalicylic acid, which has a blood-thinning effect and increases the risk of bleeding. If you bleed too much after the procedure, the hair follicles have more difficulty growing back.

If you have transplanted over an area with no blood supply (e.g. a scar), we can give you Aspirin instead to stimulate the blood supply to that area and thus facilitate the hair follicles’ process of growing firmly.

Hvilke smertestillende midler kan jeg tage efter indgrebet?

Efter din hårtransplantation kan du tage 1-2 tabletter Alvedon til smertelindring, hvis du får ondt.

Undgå præparater som Ipren, Treo eller Aspirin op til 48 timer efter din hårtransplantation. De indeholder et stof kaldet acetylsalicylsyre, som virker blodfortyndende og øger risikoen for blødning. Hvis man bløder for meget efter indgrebet, har hårsækkene sværere ved at vokse sig fast.

Hvis du har transplanteret over et område, der ikke har blodforsyning (f.eks. et ar), kan vi i stedet give dig Aspirin for at stimulere blodtilførslen til det område og derved lette hårsækkenes vækstproces.

Vad för smärtstillande kan jag ta efter ingreppet?

Efter din hårtransplantation kan du ta 1-2 tabletter Alvedon eller Ipren för smärtlindring om du skulle få ont.

Har du transplanterat över ett område som saknar blodtillförsel (t.ex. ett ärr) kan vi ge dig Aspirin för att stimulera blodtillförseln till det området och därmed underlätta hårsäckarnas process att växa fast.

Hvorfor bør jeg ta antibiotika etter transplantasjonen?

Du vil få en lav dose antibiotika de første 3 dagene etter hårtransplantasjonenfor å redusere risikoen for infeksjon.

Dette er ikke en standard antibiotikakur og dosen er svært lav. Det tas totalt 4 tabletter.

Why should I take antibiotics after my transplant?

You will be given a low dose of antibiotics for the first 3 days after your hair transplant to reduce the risk of infection.

This is not a normal course of antibiotics and the dose is very low. A total of 4 pills are taken.

Hvorfor skal jeg tage antibiotika efter min transplantation?

Du får en lav dosis antibiotika de første 3 dage efter din hårtransplantation for at reducere risikoen for infektion. Dette er ikke en standard antibiotikakur, og dosis er meget lav. Der tages i alt 4 tabletter.

Varför ska jag ta antibiotika efter min transplantation?

Du får en låg dos antibiotika de första 3 dagarna efter din hårtransplantation för att minska risken för infektion.

Detta är inte en vanlig antibiotikakur och dosen är väldigt låg. Sammanlagt är det 4 tabletter som tas.

Bør jeg bekymre meg hvis jeg blør litt når jeg tar av bandasjen?

Nei, du trenger ikke å bekymre deg. Det er normalt at det kommer litt blod eller sårvæske de første dagene.

Det er godt å ta et papirhåndkle og tørke av blodet.

Should I be worried if I bleed when I take off my bandage?

No, you don’t need to worry. It is normal for some blood or wound fluid to appear in the first few days.

You can take a paper towel and wipe off the blood.

Skal jeg være bekymret, hvis jeg bløder lidt, når jeg tager forbindingen af?

Nej, du behøver ikke at bekymre dig. Det er normalt, at der kommer noget blod eller sårvæske de første par dage. Det er godt at tage et stykke køkkenrulle og tørre blodet af.

Borde jag vara orolig om jag blöder lite när jag tar av mitt bandage?

Nej, du behöver inte vara orolig. Det är normalt att lite blod eller sårvätska kommer de första dagarna.

Det går bra att ta ett hushållspapper och torka bort blodet.

Når kan jeg vaske donasjonsområdet mitt?

Du kan begynne å vaske donasjonsområdet ditt umiddelbart etter at du har fjernet bandasjen. Unngå imidlertid å få vann over transplantasjonsområdet (hvor hårsekkene har blitt flyttet) før 2 dager etter hårtransplantasjonen.

When can I wash my donation area?

You can start washing your donation area immediately after removing the bandage. However, avoid the water coming over your transplant area (where your hair follicles have moved) until 2 days after your hair transplant.

Hvornår kan jeg vaske mit donationsområde?

Du kan begynde at vaske dit donationsområde, lige efter du har fjernet bandagen. Undgå dog at få vand over dit transplantationsområde (hvor dine hårsække er blevet flyttet til) indtil 2 dage efter din hårtransplantation.

När kan jag tvätta mitt donationsområde?

Du kan börja tvätta ditt donationsområde direkt efter du har tagit av bandaget. Undvik dock att vattnet kommer över ditt transplantationsområde (dit dina hårsäckar har flyttats) fram till 2 dagar efter din hårtransplantation.

Hvor lenge bør jeg vaske transplantasjonsområdet?

For å fjerne sårskorpene så skånsomt som mulig og for å holde området rent, anbefaler vi at du står i dusjen i 10 minutter. Ikke vask området lenger enn det.

10 minutter er nok til å myke opp skorpene og hjelpe dem med å falle av naturlig. Gjenta dette hver dag til alle skorpene har falt av.

For how long should I wash the transplant area after the procedure?

To remove the scabs as gently as possible and to keep the area clean, we recommend standing in the shower for 10 minutes. Do not wash the area longer than this.

10 minutes is enough to soften the scabs and help them fall off naturally. Repeat this every day until all the scabs have fallen off.

Hvor længe skal jeg vaske transplantationsområdet?

For at fjerne skorperne så forsigtigt som muligt og for at holde området rent, anbefaler vi, at du står i badet i 10 minutter. Vask ikke området længere end det.

10 minutter er nok til at blødgøre skorperne og hjælpe dem med at falde af naturligt. Gentag dette hver dag, indtil alle skorper er faldet af.

Hur länge ska jag tvätta transplantationsområdet?

För att få bort sårskorporna så skonsamt som möjligt och för att hålla området rent rekommenderar vi att du står i duschen i  minst10 minuter.

Stå minst 10 min för att mjuka upp sårskorporna och hjälpa de att ramla av naturligt. Upprepa detta varje dag tills alla sårskorpor har ramlat av.

Hvilken sjampo bør jeg bruke?

Du kan bruke en vanlig mild sjampo.

De fleste sjampoene er milde som selges i vanlige dagligvarebutikker, men unngå sjampoer for oppblåst hodebunn eller sjampo som har som mål å få i gang hårveksten fordi de vanligvis er sterkere.

Which shampoo should I use?

You can use an ordinary mild shampoo.

Most shampoos are mild and sold in grocery stores, but avoid shampoos for dandruff or shampoos that target hair growth as they tend to be stronger.

Hvilken shampoo skal jeg bruge?

Du kan bruge en almindelig mild shampoo. De fleste shampooer, der sælges i almindelige supermarkeder, er milde, men undgå shampoo mod skæl eller shampoo, der har til formål at stimulere hårvæksten, da de normalt er stærkere.

Vilket schampo ska jag använda?

Du kan använda ett vanligt milt schampo.

De flesta schampon är milda som säljs i vanliga matbutiker, men undvik schampon för mjällande hårbotten eller schampon som är riktade mot att få igång hårtillväxten eftersom de brukar vara starkare.

Hvilken temperatur på vannet bør jeg ha når jeg vasker håret?

Ha nok varmt vann slik at det er behagelig å stå i dusjen i 10 minutter. Så ikke dusj håret i kaldt vann.

Det viktigste er at du kan vaske håret i fred og ro og la skorpene mykne.

What temperature of water should I use when washing my hair?

Use hot enough water so that it is comfortable to stand in the shower for 10 minutes. Do not shower your hair in cold water.

The most important thing is that you can wash your hair in peace and let the scabs soften.

Hvilken temperatur skal jeg have på vandet, når jeg vasker mit hår?

Hav tilstrækkeligt varmt vand, så det er behageligt at stå i brusebadet i 10 minutter. Så lad være med at bruse dit hår i koldt vand. Det vigtigste er, at du kan vaske dit hår stille og roligt og lade skorperne blive bløde.

Vilken temperatur på vattnet ska jag ha när jag tvättar håret?

Ha tillräckligt varmt vatten så att det är behagligt att stå i duschen i 10 minuter. Duscha alltså inte håret i kallt vatten.

Det viktigaste är att du kan tvätta håret i lugn och ro och låta sårskorporna mjuka upp sig.

Spiller det noen rolle om jeg skreller av sårskorpene?

Unngå å rive av eller flasse av skorpene selv om det klør. Det er stor risiko for at hårsekken følger etter dersom sårskorpen trekkes av for tidlig.

For å hjelpe sårskorpene å falle av naturlig, anbefaler vi å vaske håret en gang om dagen i 10 minutter i henhold til instruksjonene.

Is it okay if I pick off the scabs?

Avoid tearing or picking away at the scabs, even if they itch. There is a high risk that the hair follicle will follow if the crust of the wound is pulled off too early.

To help the scabs fall off naturally, we recommend washing your hair once a day for 10 minutes according to the instructions.

Er det lige meget, om jeg piller skorperne af?

Undgå at rive skorperne løs eller pille dem af, også selvom det klør. Der er stor risiko for, at hårsækken følger med, hvis sårskorpen tages af for tidligt. For at hjælpe skorperne med at falde af naturligt, anbefaler vi at vaske dit hår en gang om dagen i 10 minutter i henhold til instruktionerne.

Gör det någonting om jag pillar bort sårskorporna?

Undvik att riva loss eller pilla bort sårskorporna även om det kliar. Det finns en hög risk att hårsäcken följer med om sårskorpan dras av för tidigt.

För att hjälpa sårskorporna ramla av naturligt rekommenderar vi att man tvättar håret en gång om dagen i 10 minuter enligt instruktionerna.

Bør du unngå sol etter en PRP-behandling?

Du trenger ikke unngå sol etter en PRP-behandling. Bare gå ut og nyt solen som vanlig!

Should I avoid the sun after a PRP treatment?

You do not need to avoid the sun after a PRP treatment. Just go out and enjoy the sun as usual!

Skal man undgå sol efter en PRP-behandling?

Du behøver ikke undgå sol efter en PRP-behandling. Bare gå ud og nyd solen som normalt!

Ska man undvika sol efter en PRP-behandling?

Du behöver inte undvika sol efter en PRP-behandling. Det är bara att gå ut och njuta av solen precis som vanligt!

Hva er alopecia?

Alopecia er den medisinske betegnelsen for hårtap. Alle mennesker opplever hårtap i løpet av livet, noen mer enn andre. Et visst nivå av hårtap er normalt hos alle mennesker.

What is alopecia?

Alopecia is the medical term for hair loss. All people experience hair loss during their lifetime, some more than others. A certain level of hair loss is normal in all people.

Hvad er alopecia?

Alopecia er den medicinske betegnelse for hårtab. Alle mennesker oplever hårtab i løbet af deres levetid, nogle mere end andre. Et vist niveau af hårtab er normalt hos alle mennesker.

Vad är alopecia?

Alopecia är den medicinska termen för håravfall. Alla personer upplever håravfall under sin livstid, vissa mer än andra. En viss nivå av håravfall är normalt hos samtliga människor.

Finnes det en kur mot flekkete hårtap?

Det finnes ingen kur for alopecia areata (flekkete hårtap), men det finnes måter å lindre symptomene og hjelpe håret til å komme tilbake. Vi har behandlet flere av våre kunder som lider av ujevnt hårtap med PRP og gitt meget gode resultater.

Is there a cure for patchy hair loss?

There is no cure for alopecia areata (patchy hair loss) but there are ways to alleviate the symptoms and help the hair come back. We have treated several of our clients suffering from patchy hair loss with PRPand produced very good results.

Er der en kur mod pletvist hårtab?

Der er ingen kur mod alopecia areata (pletvist hårtab), men der er måder at lindre symptomerne og hjælpe håret med at komme tilbage. Vi har behandlet flere af vores kunder, der lider af pletvist hårtab med PRP og produceret rigtig gode resultater.

Finns det något botemedel mot fläckvis håravfall?

Det finns inget botemedel mot alopecia areata (fläckvis håravfall) men det finns sätt att lindra symptomen och hjälpa håret att komma tillbaka. Vi har behandlat flera av våra kunder som lider av fläckvis håravfall med PRP och producerat väldigt goda resultat.

Finnes det en kur mot hårtap?

Det finnes medisiner som hjelper mot hårtap.

Finasteride (virkestoffet i Propecia) og Minoxidil(virkestoffet i Rogaine) hjelper mot hårtap. Medisinene er effektive på ulike måter, men Finasteride må kun brukes og håndteres av menn da stoffet kan forårsake alvorlig skade på fosteret dersom det kommer i kontakt med gravide.

Vi kan foreskrive Finasteride til våre kunder.

Is there medicine for hair loss?

There are medicinesthat help with hair loss.

Finasteride(the active ingredient in Propecia) and Minoxidil(the active ingredient in Rogaine) help against hair loss. The medicines work in different ways, but Finasteride should only be used and handled by men as it can cause severe damage to the foetus if it comes into contact with pregnant women.

We can prescribe Finasteride to our customers.

Findes der medicin mod hårtab?

Der findes lægemidler, som hjælper mod hårtab. Finasterid (det aktive stof i Propecia) og Minoxidil (det aktive stof i Rogaine) hjælper mod hårtab. Lægemidlerne virker på forskellige måder, men Finasterid må kun bruges og håndteres af mænd, da stoffet kan forårsage alvorlig skade på fosteret, hvis det kommer i kontakt med gravide kvinder. Vi kan ordinere Finasterid til vores kunder.

Finns det medicin mot håravfall?

Det finns läkemedel som hjälper mot håravfall.

Finasterid (det aktiva ämnet i Propecia) och Minoxidil (det aktiva ämnet i Rogaine) hjälper mot håravfall. Medicinerna är verksamma på olika sätt, men Finasterid får endast användas och hanteras av män då ämnet kan framkalla svåra skador på fostret om det kommer i kontakt med gravida kvinnor.

Vi kan skriva ut Finasterid på recept till våra kunder.

Må jeg vaske håret før PRP-behandlingen?

Du trenger ikke å vaske håret før behandlingen – men det gjør det lettere for sykepleierne å ha rent hår.

Det er imidlertid viktig at du ikke bruker hårprodukter som Toppik, hårvoks eller hårgelé før behandlingen. Dette kan gjøre det vanskelig å utføre PRP-behandlingfor våre sykepleiere.

Do I have to wash my hair before the PRP treatment?

You don’t have to have washed your hair before your treatment – but it makes it easier for the nurses if you have clean hair.

However, it is important that you do not use hair products such as Toppik, hair wax or hair gel before the treatment. This can make it difficult for our nurses to carry out the PRP treatment.

Skal jeg vaske mit hår før PRP-behandlingen?

Du skal ikke vaske dit hår før din behandling – men det gør det nemmere for sygeplejerskerne at du har rent hår. Det er dog vigtigt, at du ikke bruger hårprodukter som Toppik, hårvoks eller hårgelé inden behandlingen. Det kan gøre det svært for vores sygeplejersker at udføre PRP-behandlingen.

Måste jag tvätta håret innan PRP-behandlingen?

Du är inte tvungen ha tvättat håret innan din behandling – men det underlättar för sköterskorna att du har rent hår.

Det är dock viktigt att du inte använder hårprodukter som Toppik, hårvax eller hårgelé innan behandlingen. Detta kan försvåra utförandet av PRP-behandling för våra sköterskor.

Hvor mye plasma bruker vi per PRP-behandling?

I en standardbehandling trekker vi tre rør med blod med 8 ml per rør. For en XL-behandling trekker vi fire rør med blod.

Etter sentrifugering deles blodet i forskjellige lag, hvor 3 ml av blodet er de røde blodcellene og 5 ml er rent blodplasma.

How much plasma do we use per PRP treatment?

In a standard treatment, we draw three tubes of blood with 8 ml per tube. For an XL treatment, we draw four tubes of blood.

After centrifugation, the blood is divided into different layers, with 3 ml of blood being the red blood cells and 5 ml being pure blood plasma.

Hvor meget plasma bruger vi pr. PRP-behandling?

I en standardbehandling tager vi tre rør blod med 8 ml pr. rør. Til en XL-behandling tager vi fire rør med blod. Efter centrifugering opdeles blodet i forskellige lag, hvor 3 ml af blodet er de røde blodlegemer og 5 ml er rent blodplasma.

Hur mycket plasma använder vi per PRP-behandling?

Vid en standardbehandling drar vi tre rör blod med 8 ml per rör. För en XL-behandling drar vi fyra rör blod.

Efter centrifugering delas blodet upp i olika skikt, där 3 ml av blodet är de röda blodkropparna och 5 ml är ren blodplasma.

Hvorfor kalles PRP vampyrmetoden?

Vampyrmetoden er en unik behandling for hårtap. Blod tas først fra kunden. Røret sentrifugeres deretter for å skille de røde blodplatene fra plasmaet, som deretter injiseres i hodebunnen.

PRP kalles vampyrmetoden fordi vi bruker kundens eget blod for å trekke ut vekstfaktorene fra kundens blodplasma.

Why is PRP called the vampire method?

The Vampire Method is a unique treatment for hair loss. Blood is first drawn from the customer. The tube is then centrifuged to separate the red platelets from the plasma, which is then injected into the scalp.

PRPis called the vampire method because we use the customer’s own blood to extract the growth factors from the customer’s blood plasma.

Hvorfor kaldes PRP vampyrmetoden?

Vampyrmetoden er en unik behandling mod hårtab. Blod udtages først fra kunden. Røret centrifugeres derefter for at adskille de røde blodplader fra plasmaet, som derefter sprøjtes ind i hovedbunden. PRP kaldes vampyrmetoden, fordi vi bruger kundens eget blod til at udvinde vækstfaktorerne fra kundens blodplasma.

Varför kallas PRP för vampyrmetoden?

Vampyrmetoden är en unik behandling mot håravfall. Blod tas först från kunden. Sedan centrifugeras röret så att de röda blodplättarna separeras från plasman, som sedan injiceras i hårbotten.

PRP kallas för vampyrmetoden på grund av att vi använder oss av kundens egna blod för att utvinna tillväxtfaktorerna ur kundens blodplasma.

Kan stress forårsake hårtap?

Ja. Når kroppen utsettes for mye stress over lengre tid, kan hårsekkene gå inn i hvilefasen som en form for selvforsvar.

Hårsekkene dør deretter 3 – 6 måneder etter hendelsen som utløste hvilefasen. Dette kan gjøre det vanskelig å spore stress som medvirkende årsak til hårtap. Når hårsekken dør, faller hårsekken av.

Can stress cause hair loss?

Yes. When the body is exposed to a lot of stress over a long period of time, the hair follicles may go into resting phase as a form of self-defence.

The hair follicles then die 3 – 6 months after the event that triggered the resting phase. This can make it difficult to trace stress as the contributing factor to hair loss. When the hair follicle dies, the hair falls off.

Kan stress forårsage hårtab?

Ja. Når kroppen udsættes for meget stress i en længere periode, kan hårsækkene gå ind i en hvilefase som en form for selvforsvar. Hårsækkene dør så 3 - 6 måneder efter den begivenhed, der udløste hvilefasen. Dette kan gøre det svært at spore stress som den medvirkende faktor til hårtabet. Når hårsækken dør, falder hårstrået af.

Kan stress orsaka håravfall?

Ja. När kroppen utsätts för mycket stress under en längre period kan hårsäckarna gå in i vilofas som en form av självförsvar.

Hårsäckarna dör sedan 3 – 6 månader efter händelsen som triggade vilofasen. Detta kan göra det svårt att spåra stress som den bidragande faktorn till håravfallet. När hårsäcken dör ramlar hårstrået av.

Hvorfor mister jeg hår etter graviditeten?

Under en graviditet produserer kroppen mye hormoner og etter fødselen prøver kroppen å gå tilbake til normal hormonproduksjon.

Det kan ta opptil et år før kroppen stabiliserer seg. Den generelle livstilpasningen som et barn medfører med redusert søvn og økt stress kan også bidra til hårtap etter svangerskapet.

Why do I lose hair after my pregnancy?

During pregnancy, the body produces a lot of hormones and after giving birth, the body tries to return to its normal hormone production.

It can take up to a year for the body to stabilise. The general life transition of having a baby, with reduced sleep and increased stress, can also contribute to hair loss after pregnancy.

Hvorfor taber jeg hår efter min graviditet?

Under en graviditet producerer kroppen rigtig mange hormoner, og efter fødslen forsøger kroppen at vende tilbage til sin normale hormonproduktion. Det kan tage op til et år for kroppen at stabilisere sig. Den generelle livsomvæltning, som et barn medfører, med reduceret søvn og øget stress, kan også bidrage til hårtab efter graviditet.

Varför tappar jag hår efter min graviditet?

Under en graviditet producerar kroppen väldigt mycket hormoner och efter förlossningen försöker kroppen återgå till sin normala hormonproduktion.

Det kan ta upp till ett år för kroppen att stabilisera sig. Den generella livsomställningen som ett barn innebär med minskad sömn och ökad stress kan också bidra till håravfall efter graviditet.

Hjelper det å ta vitaminer for hårtap?

Så lenge du ikke mangler noe vitamin eller mineral, hjelper det ikke å spise hårvitaminer mot hårtap.

Lider du derimot av jernmangel, kan hårvitaminer bidra til å styrke håret.

Does it help to take vitamins against hair loss?

As long as you are not deficient in any vitamin or mineral, taking hair vitamins for hair loss will not help.

However, if you suffer from iron deficiency, for example, hair vitamins can help strengthen your hair.

Hjælper det at tage vitaminer mod hårtab?

Så længe du ikke mangler noget vitamin eller mineral, hjælper det ikke at spise hårvitaminer mod hårtab. Lider du derimod af f.eks. jernmangel, kan hårvitaminer være med til at styrke håret.

Hjälper det att ta vitaminer mot håravfall?

Så länge du inte har brist på någon vitamin eller mineral hjälper det inte att äta hårvitaminer mot håravfall.

Lider du däremot av exempelvis järnbrist kan hårvitaminer hjälpa till att förstärka håret.

Hvordan kan en PRP-behandling hjelpe mot hårtap?

Med PRP trekker vi ut kroppens egne vekstfaktorer, såkalte blodplater, som vi deretter sprøyter inn i hodebunnen.

Vekstfaktorene øker størrelsen på hårsekken, som ofte er krympet og har vært det lenge (hvis hårtapet har pågått lenge). Når størrelsen på hårsekken øker, begynner hårsekken å produsere en hårstrå igjen av bedre og sterkere kvalitet.

På denne måten kan behandlingen forebygge hårtap på en effektiv måte.

How can a PRP treatment help against hair loss?

With PRP, we extract the body’s own growth factors, called platelets, which we then inject into the scalp.

The growth factors enlarge the size of the hair follicle, which is often shrunken and has been for a long time (if the hair loss has been going on for a long time). As the size of the hair follicle increases, the hair follicle is able to start producing a hair again of better and stronger quality.

In this way, the treatment can effectively prevent hair loss.

Hvordan kan en PRP-behandling hjælpe mod hårtab?

Med PRP udvinder vi kroppens egne vækstfaktorer, såkaldte blodplader, som vi så sprøjter ind i hovedbunden. Vækstfaktorerne øger størrelsen af hårsækken, som ofte er krympet og har været det længe (hvis hårtabet har stået på i længere tid). Når hårsækkens størrelse øges, begynder hårsækken at producere et hårstrå igen af bedre og stærkere kvalitet. På den måde kan behandlingen forebygge hårtab på en effektiv måde.

Hur kan en PRP-behandling hjälpa mot håravfall?

Med PRP utvinner vi kroppsegna tillväxtfaktorer, så kallade trombocyter, som vi sedan injicerar in i skalpen.

Tillväxtfaktorerna vidgar storleken på hårsäcken som ofta är förkrympt och har varit det under en längre tid (om håravfallet har pågått länge). När storleken på hårsäcken ökar orkar hårsäcken börja producera ett hårstrå igen av bättre och starkare kvalitet.

På så sätt kan behandlingen förebygga håravfall på ett effektivt sätt.

Hvor mye hårtap er normalt?

Normalt mister vi vanligvis 100-200 hårstrå per dag. I noen perioder kan hårtap være mer alvorlig. Men mister du over 200 hårstrå per dag over en lengre periode, kan det være greit å sjekke det ut.

Det kan være en hormonforstyrrelse eller en underliggende sykdom. Et hårstrå vokser i ca 6 år og går deretter inn i en hvilefase på 1 – 3 måneder før det faller av.

How much hair loss is normal?

Normally, we lose about 100 – 200 hairs a day. In some periods, hair loss can be more severe. But if you lose more than 200 hairs a day for a long period of time, it might be a good idea to check it out.

It may be a hormonal disorder or an underlying disease. A hair grows for about 6 years and then goes into a resting phase of 1 – 3 months before it falls off.

Hvor meget hårtab er normalt?

Normalt mister vi omkring 100 - 200 hår om dagen. I nogle perioder kan hårtab være mere alvorligt. Men mister du over 200 hår om dagen i en længere periode, kan det være godt at få det tjekket. Det kan dreje sig om en hormonel forstyrrelse eller en underliggende sygdom. Et hårstrå vokser i cirka 6 år og går derefter ind i en hvilefase på 1 - 3 måneder, før det falder af.

Hur mycket håravfall är normalt?

Normalt sett brukar vi tappa omkring 100 – 200 hårstrån per dag. I vissa perioder kan håravfallet vara kraftigare. Men tappar man över 200 hårstrån per dag en längre period kan det vara bra att kolla upp det.

Det kan handla om en hormonstörning eller någon underliggande sjukdom. Ett hårstrå växer i ungefär 6 år och går därefter in i en vilofas på 1 – 3 månader innan det ramlar av.

Hvor fort vokser håret?

Håret vokser ca 1 cm per måned.

Hos noen vokser det litt mer og hos andre vokser det litt mindre, men generelt vokser håret 10 cm på ett år.

How fast does hair grow?

The hair grows about 1 cm per month.

On some it grows a little more and on others it grows a little less, but in general the hair grows 10 cm in a year.

Hvor hurtigt vokser håret?

Håret vokser omkring 1 cm om måneden. Hos nogle vokser det lidt mere og hos andre vokser det lidt mindre men generelt vokser håret 10 cm på et år.

Hur snabbt växer hår?

Håret växer ungefär 1 cm per månad.

På vissa växer det lite mer och på andra växer det lite mindre men generellt växer håret 10 cm på ett år.

Kan PRP forhindre hårtap hvis du mister hår i tidlig alder?

PRP hjelper mot hårtap i alle aldre i livet.

PRP styrker hårsekken og nærer den med næringsstoffer. Vekstfaktorene som vi injiserer skaper nye kapillærer i hodebunnen samtidig som hårsekken vokser i størrelse. Dette betyr at hårsekker som er krympet vekkes til live i stedet for å dø av inaktivitet.

Can PRP prevent hair loss if you lose hair at an early age?

PRPhelps against hair loss at any age in life.

PRP strengthens the hair follicle and nourishes it. The growth factors we inject create new capillaries in the scalp as the hair follicle grows in size. This causes hair follicles that have been stunted to come back to life instead of dying from inactivity.

Kan PRP forhindre hårtab, hvis du mister hår i en tidlig alder?
PRP hjælper mod hårtab i alle aldre i livet. PRP styrker hårsækken og nærer den med næringsstoffer. De vækstfaktorer, som vi injicerer, skaber nye kapillærer i hovedbunden, samtidig med at hårsækken vokser i størrelse. Dette medfører, at hårsække, der er skrumpet ind, bliver bragt til live i stedet for at dø af inaktivitet.
Kan PRP förebygga håravfall om man tappar hår i tidig ålder?

PRP hjälper mot håravfall i vilken ålder det än sker i livet.

PRP förstärker hårsäcken och tillser den med näring. Tillväxtfaktorerna som vi injicerar skapar nya kapillärer i skalpen samtidigt som hårsäcken växer i storlek. Detta gör att hårsäckar som har varit förkrympta väcks till liv istället för att dö av inaktivitet.

Kan p-piller forårsake hårtap?

P-piller – spesielt bytte av p-piller eller slutte å bruke p-piller – kan utløse hårtap dersom du har hårtap i genene.

Hormonmetabolisme kan hjelpe eller forårsake hårtap på ulike måter.

Can birth control pills cause hair loss?

Birth control pills – especially switching or stopping birth control pills – can trigger hair loss if you have hair loss in your genes.

Hormone replacement can help or cause hair loss in different ways.

Kan p-piller forårsage hårtab?
P-piller – især at skifte p-piller eller stoppe brugen af p-piller – kan udløse hårtab, hvis du har hårtab i dine gener. Hormonstofskiftet kan hjælpe eller forårsage hårtab på forskellige måder.
Kan p-piller orsaka håravfall?

P-piller – framförallt byte av p-piller eller att p-pilleranvändningen upphör – kan trigga håravfall om du har håravfall i generna.

Hormonomsättningen kan hjälpa eller orsaka håravfallet på olika sätt.

Kan overgangsalder forårsake hårtap?

Det er vanlig at mange kvinner begynner å miste hår i overgangsalderen. Den hormonelle ubalansen kan få kroppen til å reagere ved å la håret falle av.

Den reduserte mengden østrogen påvirker mange organer i kroppen og det kan også påvirke hårveksten. En god løsning for hårtap knyttet til overgangsalder er PRP-behandling.

Can menopause cause hair loss?

It is common for women to start losing hair at menopause. The hormonal imbalance can cause the body to react by letting the hair fall out.

The reduced amount of estrogen affects many organs in the body and it can also affect hair growth. A good solution for hair loss linked to menopause is PRP treatment.

Kan overgangsalderen forårsage hårtab?

Det er almindeligt, at mange kvinder begynder at tabe hår i overgangsalderen. Den hormonelle ubalance kan få kroppen til at reagere ved at lade håret falde af. Den reducerede mængde af østrogen påvirker mange organer i kroppen, og det kan også påvirke hårvæksten. En god løsning til hårtab i forbindelse med overgangsalderen er PRP-behandling.

Kan klimakteriet orsaka håravfall?

Det är vanligt att många kvinnor börjar tappa hår vid klimakteriet. Den hormonella obalansen kan göra så att kroppen reagerar med att låta håret ramla av.

Den minskade mängden av östrogen påverkar många organ i kroppen och det kan även påverka hårets tillväxt. En bra lösning mot håravfall kopplat till klimakteriet är PRP-behandling.

Når bør jeg ikke ha en hårtransplantasjon?

En hårtransplantasjon passer ikke alle. Hvis du har et smultringområde som er for tynt, er det ikke nok hårsekker til å bevege seg.

Har du aktivt seboreisk eksem i hodebunnen er det heller ikke mulig å utføre en hårtransplantasjon da det kan føre til betennelser og skadede hårsekker. Har du derimot vært symptomfri i minst fire uker, kan du gjennomgå en hårtransplantasjon.

When should I not do a hair transplant?

A hair transplant is not for everyone. If your donation area is too thin, there are not enough hair follicles to move.

If you have active seborrheic eczema on the scalp, surgery is also not an option as it can lead to inflammation and damaged hair follicles. However, if you have been symptom-free for at least four weeks, you can have a transplant.

Hvornår bør jeg ikke få en hårtransplantation?

En hårtransplantation passer ikke alle. Hvis du har et donationsområde, der er for tyndhåret, er der ikke nok hårsække til at transplantere.

Hvis du har et aktivt seborroisk eksem i hovedbunden, er det heller ikke muligt at foretage en hårtransplantation, da det kan føre til betændelse og beskadigede hårsække. Har du derimod været symptomfri i mindst fire uger, kan du få en hårtransplantation.

När bör jag inte genomgå en hårtransplantation?

En hårtransplantation passar inte alla. Har du ett för tunnhårigt donationsområde finns det inte tillräckligt med hårsäckar att flytta.

Om du har ett aktivt seborreiskt eksem i hårbotten går det heller inte att göra en operation eftersom det kan leda till inflammation och skadade hårsäckar. Har du däremot varit symptomfri i minst fyra veckor kan du genomgå en transplantationen.

Hva er årsaken til alopecia areata?

Årsaken bak alopecia areataer ukjent, men vi vet at stress kan være en utløser.

Personer med alopecia areata er vanligvis helt friske.

What is the cause of alopecia areata?

Orsaken till alopecia areata är okänd, men vi vet att stress kan vara en utlösande faktor.

People with alopecia areata are usually otherwise perfectly healthy.

Hvad er årsagen til alopecia areata?

Årsagen bag alopecia areata er ukendt, men vi ved, at stress kan være en udløser. Mennesker med alopecia areata er normalt helt raske.

Vad har alopecia areata för orsak?

Orsaken bakom alopecia areata är okänd men vi vet att stress kan vara en utlösande faktor.

Personer med alopecia areata är i övrigt vanligtvis helt friska.

Hva er alopecia?

Alopeciaer den medisinske betegnelsen for hårtap.

Det er fire sykdommer ved alopecia; alopecia areata, alopecia Barbae, alopecia totalisog alopecia universalis. Alopecia areata er den vanligste varianten.

What is alopecia?

Alopeciais the medical term for hair loss.

There are four diseases of alopecia; alopecia areata, alopecia barbae, alopecia totalis and alopecia universalis. Alopecia areata is the most common variant.

Hvad er alopeci?
Alopecia er den medicinske betegnelse for hårtab. Der er fire sygdomme inden for alopeci; alopecia areata, alopecia Barbae, alopecia totalis og alopecia universalis. Alopecia areata er den mest almindelige variant.
Vad är alopeci?

Alopecia är den medicinska termen för håravfall.

Det finns fyra sjukdomar inom alopeci; alopecia areata, alopecia Barbae, alopecia totalis och alopecia universalis. Alopecia areata är den mest förekommande varianten.

Hva er androgen alopecia?

Androgent hårtap eller androgen alopecia er i medisinske termer mannlig hårtap. Dette er en progressiv, ikke-arrdannende form for hårtap.

What is androgenetic alopecia?

Androgenic hair loss or androgenic alopecia is, in medical terms, male pattern baldness. This is a progressive, non-scarring form of hair loss.

Hvad er androgen alopeci?

Androgent hårtab eller androgen alopeci er i medicinske termer mandligt hårtab. Dette er en progressiv, ikke-ardannende form for hårtab.

Vad är androgen alopeci?

Androgent håravfall eller androgen alopeci är i medicinska termer manligt håravfall. Detta är en progressiv, icke-ärrbildande form av håravfall.

Hvor kan du gjøre din PRP-behandling?

Vi har klinikker i Stockholm, Gøteborg og Malmø hvor vi utfører både PRP-behandlinger og hårtransplantasjoner.

Where can you do your PRP treatment?

We have clinics in Stockholm, Gothenburg and Malmö where we perform both PRP treatments and hair transplants.

Hvor kan du få din PRP-behandling?

Vi har klinikker i Stockholm, Gøteborg og Malmø, hvor vi udfører både PRP-behandlinger og hårtransplantationer.

Var kan du göra din PRP-behandling?

Vi har kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi utför både PRP-behandlingar och hårtransplantationer.

PRP-utdanning i Stockholm

Er du nysgjerrig på å utdanne deg til PRP-spesialist? Sjekk ut vår PRP-trening!

PRP education in Stockholm

Are you curious about training to become a PRP specialist? Check out our PRP education!

PRP-uddannelse i Stockholm

Er du nysgerrig efter at uddanne dig til PRP-specialist? Tjek vores PRP-uddannelse!

PRP utbildning i Stockholm

Är du nyfiken på att utbilda dig till PRP-specialist? Kolla in vår PRP-utbildning!

Hva er symptomene på alopecia areata?

Alopecia areata(flekkete hårtap) oppdages oftest ved å se en skallet flekk på hodet eller skjegget. Denne flekken kan deretter spre seg til flere områder.

Vårt tips for å behandle skallete flekker i håret er en eller flere PRP-behandlinger. Dette er ikke en direkte kur for alopecia areata. Imidlertid forblir hårsekkene vanligvis under huden, noe som gjør at vår PRP-behandling kan være effektiv for å bringe dem til live og dermed lindre hårtap.

What are the symptoms of alopecia areata?

Alopecia areata (patchy hair loss) is usually detected when you see a bald patch on top of your head or in your beard. This spot can then spread to other areas.

Our tip for treating bald patches in the hair is one or more PRP treatments. This is not a direct cure for alopecia areata. However, the hair follicles usually remain under the skin, so our PRP treatment can be effective in reviving them and thus alleviating hair loss.

Hvad er symptomerne på alopecia areata?
Alopecia areata (pletvist hårtab) opdages oftest ved at du ser en skaldet plet på hovedet eller i skægget. Denne plet kan derefter sprede sig til flere områder. Vores tip til behandling af skaldede pletter i håret er en eller flere PRP-behandlinger. Dette er ikke en direkte kur mod alopecia areata. Hårsækkene forbliver dog som regel under huden, hvilket betyder, at vores PRP-behandling kan være effektiv til at vække dem til live og dermed lindre hårtabet.
Vilka symptom har alopecia areata?

Alopecia areata (fläckvis håravfall) upptäcker du oftast genom att du ser en kal fläck uppe på huvudet eller i skägget. Denna fläck kan sedan sprida sig till fler områden.

Vårt tips för att behandla kala fläckar i håret är en eller flera PRP-behandlingar. Detta är inget direkt botemedel för alopecia areata. Dock lever oftast hårsäckarna kvar under huden vilket gör att vår PRP-behandling kan vara effektiv för att väcka dessa till liv och på så vis lindra håravfallet.

Hva koster det å justere hårfestet?

Vi unngår å sette en fast pris på våre hårtransplantasjonerfordi den er forskjellig avhengig av hvilken startposisjon du har og hvor mange grafts du ønsker å flytte.

Det koster vanligvis mellom 39 000 – 45 000 SEK å justere hårfestet.

Hvis du vil vite hva det vil koste å rette opp hårfestet ditt, er du velkommen til å bestille en gratis konsultasjon. Der får vi en sjanse til å se på håret ditt og gi et forslag til hvor mange grafts vi anbefaler å flytte.

How much does it cost to adjust your hairline?

We avoid setting a fixed price for our hair transplants because it differs depending on your starting position and how many grafts you wish to move.

Usually it costs between 39 000 – 45 000 SEK to adjust your hairline.

If you would like to know how much it would cost to correct your hairline, please feel free to book a free consultation. There we will have a chance to look at your hair and give a suggestion on how many grafts we recommend to move.

Hvad koster det at justere sin hårgrænse?

Vi undgår at sætte en fast pris på vores hårtransplantationer, fordi der er forskelle afhængig af, hvad dit udgangspunkt er, og hvor mange grafts du ønsker at flytte. Det koster normalt mellem 39.000 - 45.000 SEK at justere sin hårgrænse. Hvis du vil vide, hvad det vil koste at korrigere din hårgrænse, er du velkommen til at booke en gratis konsultation. Der får vi mulighed for at se på dit hår og give et bud på, hvor mange grafts vi anbefaler at flytte.

Vad kostar det att justera sin hårlinje?

Vi undviker att sätta ett fast pris på våra hårtransplantationer eftersom att det skiljer sig beroende på vad du har för utgångsläge och hur många grafts du önskar flytta.

Vanligtvis kostar det mellan 39 000 – 45 000 SEK att justera sin hårlinje.

Vill du veta vad det skulle kosta att korrigera just din hårlinje så får du gärna boka en kostnadsfri konsultation. Där får vi en chans att titta på ditt hår och ge ett förslag på hur många grafts vi rekommenderar att flytta.

Gjør det vondt å justere hårfestet?

Det som kan merkes er lokalbedøvelsen, men selve prosedyren er smertefri. Du kan være sår etterpå men du får smertestillende mot dette.

Does it hurt to adjust your hairline?

What can be felt is the local anaesthetic but the procedure itself is painless. You may be sore afterwards but you will be given painkillers for this.

Gør det ondt at justere sin hårgrænse?

Det, der kan mærkes, er lokalbedøvelsen, men selve proceduren er smertefri. Du kan være øm bagefter men du får smertestillende mod dette.

Gör det ont att justera sin hårlinje?

Det som kan kännas är lokalbedövningen men självaste ingreppet är smärtfritt. Du kan vara öm efteråt men detta får du smärtstillande mot.

Hvor lang tid tar helingsprosessen etter at jeg har justert hårfestet mitt?

Det mest kritiske tidspunktet er de første 2-3 dagene når området er mest følsomt. Den første uken bør du være ekstra forsiktig.

Etter 2 uker er det greit å begynne å trene men du bør fortsatt være litt forsiktig med sol og på vakt slik at det transplanterte håret ikke blir oppskrapt.

Etter 3 uker kan du stort sett gjøre det meste i hverdagen, men unngå ting som å nikke en fotball eller bruke stramt hodeplagg. Har du spørsmål om ettervernet ditt er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

How long is the healing process after adjusting my hairline?

The most critical time is the first 2-3 days when the area is at its most sensitive. The first week you should be extra careful.

After 2 weeks it is okay to start exercising but you should still be a little careful with the sun and vigilant so that the transplanted hair is not scratched.

After 3 weeks, you can generally do most everyday things, but avoid things like head butting a football or wearing tight headgear. If you have any questions about your aftercare, please feel free to contact us.

Hvor lang tid tager helingsprocessen, efter jeg har justeret min hårgrænse?

Det mest kritiske tidspunkt er de første 2-3 dage, hvor området er mest følsomt. Den første uge skal du være ekstra forsigtig. Efter 2 uger er det okay at begynde at træne, men du skal stadig være lidt forsigtig med sol og være på vagt, så det transplanterede hår ikke skrabes. Efter 3 uger kan du generelt lave de fleste hverdagsting, men undgå ting som at nikke til en fodbold eller have stram hovedbeklædning på. Har du spørgsmål til din efterbehandling, er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

Hur lång är läkningsprocessen efter att jag justerat min hårlinje?

Den mest kritiska tiden är de första 2-3 dagarna då området är som känsligast. Första veckan bör du vara extra försiktig.

Efter 2 veckor är det okej att börja träna men du bör fortfarande vara lite försiktig med sol och vaksam så att det transplanterade håret inte skrapas.

Efter 3 veckor kan du generellt göra det mesta i vardagen men undvik saker som att nicka en fotboll eller bära tighta huvudbonader. Har du frågor kring din eftervård så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hvor ofte bør jeg bruke en Dermaroller?

For best resultat anbefaler vi at du bruker en Dermaroller rundt 4 ganger i uken.

How often should I use a Dermaroller?

For best results, we recommend that you use a Dermaroller around 4 times a week.

Hvor ofte skal jeg bruge en Dermaroller?

For de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger en Dermaroller omkring 4 gange om ugen.

Hur ofta ska jag använda en Dermaroller?

För bästa resultat rekommenderar vi att du skall använda en Dermaroller runt 4 gånger i veckan.

Hvordan rengjøre en dermaroller?

Du rengjør med sprit eller lignende produkter, som må gjøres både før og etter hver bruk. La den stå i alkohol i noen minutter.

How to clean a Dermaroller?

Cleaning is done with ethyl alcohol or similar products, both before and after each use. Leave it in the alcohol for a few minutes.

Hvordan renser man en dermaroller?

Du rengør med sprit eller lignende produkter, hvilket skal ske både før og efter hver brug. Lad den stå i sprit i et par minutter.

Hur gör man rent en Dermaroller?

Man rengör med alsolsprit eller liknande produkter, vilket skall göras både innan och efter varje användning. Låt den stå i sprit i ett par minuter.

Hvilken lengde skal nålene på en Dermaroller være?

Det avhenger av området du bruker den i. Jo mer bar overflate, jo kortere nål bør du bruke. Vi anbefaler 0,3 mm for flat hud og opptil 1 mm for overflate med hår.

What length should the needles of a Dermaroller be?

It depends on the area where you use it. The more bald the surface, the shorter the needle you should use. We recommend 0.3 mm for flat skin and up to 1 mm for surfaces with hair.

Hvilken længde skal nålene på en Dermaroller have?

Det afhænger af det område, du bruger den på. Jo mere bar overfladen er, jo kortere nål skal du bruge. Vi anbefaler 0,3 mm til ren hud og op til 1 mm til en overflade med hår.

Vilken längd ska nålarna på en Dermaroller vara?

Det beror på vilket område du använder den på. Ju mer kal ytan är desto kortare nål ska du använda. Vi rekommenderar 0,3 mm för plan hy och upp till 1 mm för yta med hår.

Hvor lenge varer en Dermaroller?

Ved kontinuerlig bruk (4 ganger i uken) varer en Dermaroller i ca 2-3 måneder. Etter det blir nålene sløve og en ny bør skaffes.

How long does a Dermaroller last?

With continuous use (4 times a week), a Dermaroller will last approximately 2-3 months. After that, the needles become dull and a new one should be purchased.

Hvor længe holder en Dermaroller?

Ved kontinuerlig brug (4 gange om ugen) holder en Dermaroller i cirka 2-3 måneder. Derefter bliver nålene sløve, og en ny skal anskaffes.

Hur länge håller en Dermaroller?

Vid kontinuerlig användning (4 gånger i veckan) håller en Dermaroller ungefär i 2-3 månader. Efter det blir nålarna slöa och en ny bör införskaffas.

Er Minoxidil farlig?

Minoxidilhar ingen kjente alvorlige bivirkninger.

Den viktigste bivirkningen av å bruke Minoxidil er at det kan øke blodtrykket. Hvis du allerede har høyt blodtrykk, fraråder vi bruk av preparatet.

Is Minoxidil dangerous?

Minoxidilhas no known serious side effects.

The main side effect of using Minoxidil is that it can cause an increase in blood pressure. If you already have high blood pressure, we advise against its use.

Er Minoxidil farligt?
Minoxidil har ingen kendte alvorlige bivirkninger. Den mest almindelige bivirkning ved at bruge Minoxidil er, at det kan øge blodtrykket. Hvis du allerede har forhøjet blodtryk, fraråder vi at bruge præparatet.
Är Minoxidil farligt?

Minoxidil har inte några kända allvarliga biverkningar.

Den främsta biverkningen av användning av Minoxidil är att det kan ge ett ökat blodtryck. Har du redan högt blodtryck avråder vi från användnings av preparatet.

Hvor kan jeg kjøpe Minoxidil?

Minoxidil Orifarm er reseptfritt tilgjengelig på Apoteket.

Vi anbefaler imidlertid at du kommer til oss for en konsultasjon eller snakker med lege, farmasøyt eller sykepleier før du starter behandling med medisinen.

Where to buy Minoxidil?

MinoxidilOrifarm is available over the counter at pharmacies.

However, we recommend that you come to us for a consultation or talk to a doctor, pharmacist or nurse before starting treatment with the medicine.

Hvor kan man købe Minoxidil?
Minoxidil Orifarm fås uden recept på Apoteket. Vi anbefaler dog, at du kommer til os for en konsultation eller taler med en læge, apoteket eller en sygeplejerske, inden du starter behandling med medicinen.
Var kan man köpa Minoxidil?

Minoxidil Orifarm finns att köpa receptfritt på Apoteket.

Vi rekommenderar dock att du kommer till oss på en konsultation eller talar med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du påbörjar en behandling med läkemedlet.

Hva skjer når du slutter å ta Minoxidil?

Akkurat som med PRP-behandlinger, må du fortsette med Minoxidil-behandlingerkontinuerlig for best mulig resultat.

Hvis du slutter å bruke Minoxidil, kan den økte hårveksten du fikk av medisinen falle av i løpet av 3-4 måneder og du kommer tilbake til hårveksten du hadde før behandlingen.

What happens when you stop taking Minoxidil?

As with PRP treatments, you need to continue Minoxidil treatments continuously for the best possible results.

If you stop using Minoxidil, the increase in hair growth caused by the medication may fall off within 3-4 months and you will revert to the hair growth you had before treatment.

Hvad sker der, når du holder op med at bruge Minoxidil?

Ligesom med PRP-behandlinger skal du fortsætte med Minoxidil-behandlinger kontinuerligt for de bedst mulige resultater. Hvis du holder op med at bruge Minoxidil, kan den øgede hårvækst, du fik af medicinen, falde af inden for 3-4 måneder, og du vender tilbage til den hårvækst, du havde før behandlingen.

Vad händer när man slutar med Minoxidil?

Precis som med PRP-behandlingar så behöver du fortsätta med Minoxidilbehandlingar kontinuerligt för bästa möjliga resultat.

Ifall du slutar att använda Minoxidil kan den ökade hårväxten du fått av medicinen falla av inom 3-4 månader och du återgår till den hårväxten du hade innan behandling.

Hvor mye koster en skjeggtransplantasjon?

Prisen for en skjeggtransplantasjon avhenger av hvor mange grafts (hårsekker) du ønsker å flytte for at du skal få det forventede resultatet. Prisen for en skjeggtransplantasjon varierer også avhengig av om du gjør det i Sverige eller i Tyrkia.

Prisen for en skjeggtransplantasjon i Sverige er fra 25 000 SEK.

How much does a beard transplant cost?

The price of a beard transplant depends on how many grafts (hair follicles) you wish to move in order to get your expected result. The price of a beard transplant also varies depending on whether you have it in Sweden or Turkey.

The price for a beard transplant in Sweden is from 25 000 SEK.

Hvor meget koster en skægtransplantation?

Prisen for en skægtransplantation afhænger af, hvor mange grafts (hårsække) du ønsker at flytte, for at du kan få dit forventede resultat. Prisen for en skægtransplantation varierer også alt efter, om du får den i Sverige eller i Tyrkiet. Prisen for en skægtransplantation i Sverige er fra 25.000 SEK.

Vad kostar en skäggtransplantation?

Priset för en skäggtransplantation beror på hur många grafts (hårsäckar) du önskar flytta för att du ska få ditt förväntade resultat. Priset för en skäggtransplantation varierar även beroende på om du gör den i Sverige eller i Turkiet.

Pris för en skäggtransplantation i Sverige ligger från 25 000 SEK.

Hva er prisen for en hårtransplantasjon i Sverige?

Prisen for en hårtransplantasjon i Stockholm er den samme som prisen for en hårtransplantasjon i Gøteborg og Malmø.

Hva som påvirker hva hårtransplantasjonen din vil koste avhenger av hvor mange transplantater du vil flytte og hvilke forhold du har.

For en mer nøyaktig prisinformasjon anbefaler vi at du bestiller en gratis konsultasjon hos oss.

What is the price of a hair transplant in Sweden?

The price for a hair transplant in Stockholm is the same as the price for a hair transplant in Gothenburg and Malmö.

What will affect the cost of your hair transplant depends on how many grafts you wish to move and what conditions you have.

For a more accurate quote, we recommend that you book a free consultation with us.

Hvad er prisen for en hårtransplantation i Sverige?
Prisen for en hårtransplantation i Stockholm er den samme som prisen for en hårtransplantation i Göteborg og Malmø. Det som påvirker, hvad din hårtransplantation vil koste, afhænger af, hvor mange transplantater du ønsker at flytte, og hvilke forudsætninger du har. For en mere præcis prisinformation anbefaler vi, at du bestiller en gratis konsultation hos os.
Vad är priset för en hårtransplantation i Sverige?

Priset för en hårtransplantation i Stockholm är detsamma som priset för en hårtransplantation i Göteborg och Malmö.

Det som påverkar vad din hårtransplantation kommer att kosta beror på hur många grafts du önskar flytta och vilka förutsättningar du har.

För en mer exakt prisuppgift så rekommenderar vi att du bokar in dig på en kostnadsfri konsultation hos oss.

Tilbyr du PRP-behandling til gravide eller ammende?

Nei, vi tilbyr ikke PRP-behandlinger til gravide eller ammende.

Do you offer PRP treatment to pregnant or breastfeeding women?

No, we do not offer PRP treatments to pregnant or breastfeeding women.

Tilbyder I PRP-behandling til gravide eller ammende?

Nej, vi tilbyder ikke PRP-behandlinger til gravide eller ammende kvinder.

Erbjuder ni PRP-behandling till gravida eller ammande kvinnor?

Nej, vi erbjuder inte PRP-behandlingar till gravida eller ammande kvinnor.

Tilbyr du hårtransplantasjoner til gravide eller ammende?

Nei, Nordic Hair Clinic tilbyr ikke hårtransplantasjoner til gravide eller ammende kvinner.

Do you offer hair transplants to pregnant or breastfeeding women?

No, Nordic Hair Clinic does not offer hair transplants to pregnant or breastfeeding women.

Tilbyder I hårtransplantationer til gravide eller ammende kvinder?

Nej, Nordic Hair Clinic tilbyder ikke hårtransplantationer til gravide eller ammende kvinder.

Erbjuder ni hårtransplantationer till gravida eller ammande kvinnor?

Nej, Nordic Hair Clinic erbjuder inte hårtransplantationer till gravida eller ammande kvinnor.

Kan alopecia forsvinne?

Hårtap (alopecia) kan behandles ved hjelp av blant annet vår PRP-behandlingeller en hårtransplantasjon.

Can alopecia disappear?

Hair loss (alopecia) can be treated with our PRP treatment or a hair transplant.

Kan alopecia forsvinde?

Hårtab (alopecia) kan behandles ved hjælp af blandt andet vores PRP-behandling eller en hårtransplantation.

Kan alopecia försvinna?

Håravfall (alopecia) kan behandlas med hjälp av bland annat vår PRP-behandling eller en hårtransplantation.

Hva utløser alopecia?

Det er ingen definitiv årsak til hva som utløser hårtap (alopecia), men vi vet at stress, genetikk og infeksjoner er vanlige faktorer.

What triggers alopecia?

There is no definitive cause of what triggers hair loss (alopecia) but we know that stress, genetics and infections are common factors.

Hvad udløser alopecia?

Der er ingen endelig årsag til, hvad der udløser hårtab (alopecia), men vi ved, at stress, genetik og infektioner er almindelige faktorer.

Vad utlöser alopecia?

Det finns ingen definitiv orsak till vad som utlöser håravfall (alopecia) men vi vet att stress, genetik och infektioner är vanliga faktorer.

Hvordan vet jeg om jeg har alopecia?

Hvis du merker at du mister mer hår enn vanlig når du børster håret eller dusjer, kan det være en indikasjon på at du har slitt med alopecia.

Føler du at du mister mer hår enn vanlig, er du alltid velkommen til å bestille en gratis konsultasjon hos oss. Under konsultasjonen undersøker vi håret ditt nærmere og kommer med relevante løsninger.

How do I know if I have alopecia?

If you notice that you lose more hair than usual when you brush your hair or take a shower, this could be an indication that you have alopecia.

If you find that you are losing more hair than usual, you are always welcome to book a free consultation with us. During the consultation, we examine your hair more closely and come up with relevant solutions.

Hvordan ved jeg, om jeg har alopecia?

Hvis du bemærker, at du taber mere hår end normalt, når du børster dit hår eller bruser, kan det være et tegn på, at du har lidt af alopecia. Føler du, at du taber mere hår end normalt, er du altid velkommen til at booke en gratis konsultation hos os. Under konsultationen undersøger vi dit hår nærmere og kommer med relevante løsninger.

Hur vet jag om jag har alopecia?

Märker du att du tappar mer hår än vanligt när du borstar håret eller duschar så kan det vara en indikation på att du drabbats av alopecia.

Upplever du att du tappar mer hår än vanligt är du alltid välkommen att boka in dig på en kostnadsfri konsultation hos oss. Under konsultationen undersöker vi ditt hår närmre och kommer fram till relevanta lösningar.

Alopesi og hårtap – hvordan henger det sammen?

Alopecia er den medisinske betegnelsen for hårtap. Mange feiler ordet for å være det samme som alopecia areata, noe som ikke er sant.

Alopecia areata er en autoimmun sykdom mens alopecia bokstavelig talt betyr hårtap.

Alopecia and hair loss - what's the connection?

Alopeciais the medical term for hair loss. Many people mistake the word to be the same as alopecia areata, which is not true.

Alopecia areata is an autoimmune disease while alopecia literally means hair loss.

Alopeci og hårtab – hvordan hænger det sammen?
Alopecia er den medicinske betegnelse for hårtab. Mange mennesker misforstår ordet for at være det samme som alopecia areata, hvilket ikke er sandt. Alopecia areata er en autoimmun sygdom, mens alopeci bogstaveligt betyder hårtab.
Alopeci och håravfall – hur hänger det ihop?

Alopecia är den medicinska termen för håravfall. Många misstar ordet för att vara samma sak som alopecia areata, vilket inte stämmer.

Alopecia areata är en autoimmun sjukdom medan alopeci ordagrant betyder håravfall.

Kan mannlig hårtap stoppes?

Mange ønsker å vite om det er mulig å stoppe mannlig hårtap og forhindre hårtap hos menn. Det er ingenting som stopper hårtap helt. Det finnes imidlertid behandlinger som bremser hårtap.

Noen løsninger for å bremse et hårtap er; PRP-behandling, Minoxidil eller Finasteride. Hvis du i stedet ønsker å fylle ut eller korrigere hårfestet, som å fylle buktene, anbefaler vi at du gjør en hårtransplantasjon.

Can you stop male pattern baldness?

Many people want to know if it is possible to stop male pattern baldness and prevent hair loss in men. There is nothing that stops hair loss completely. However, there are treatments that slow down hair loss.

Some solutions to slow down a hair loss are; PRP treatment, Minoxidilor Finasteride. If you want to fill in or correct your hairline instead, such as filling in your folds, we recommend that you have a hair transplant.

Kan man stoppe mandligt hårtab?

Mange mennesker vil gerne vide, om det er muligt at stoppe mandligt hårtab og forhindre hårtab hos mænd. Der er ikke noget, der stopper hårtab fuldstændigt. Der er dog behandlinger, der bremser hårtab. Nogle løsninger til at bremse et hårtab er; PRP-behandling, Minoxidil eller Finasterid. Hvis du i stedet ønsker at udfylde eller rette din hårgrænse, såsom at udfylde dine høje tindinger, anbefaler vi, at du får en hårtransplantation.

Kan man stoppa manligt håravfall?

Många vill veta om det går att stoppa manligt håravfall och förhindra håravfall hos män. Det finns inget som stoppar håravfall helt och hållet. Däremot finns det behandlingar som bromsar håravfall.

Några lösningar för att bromsa ett håravfall är; PRP-behandling, Minoxidil eller Finasterid. Vill du istället fylla ut eller korrigera din hårlinje såsom att fylla dina vikar rekommenderar vi att du gör en hårtransplantation.

Hva brukes Finasteride til?

Legemidlet brukes blant annet til å behandle androgen alopecia (mannlig skallethet) ved å blokkere hormonet DHT.

What is Finasteride used for?

The drug is used, among other things, to treat androgenic alopecia (male pattern baldness) by blocking the hormone DHT.

Hvad bruges Finasterid til?

Lægemidlet bruges blandt andet til at behandle androgen alopeci (mandligt hårtab) ved at blokere hormonet DHT.

Vad används Finasterid för?

Läkemedlet används bland annat för att behandla androgen alopeci (manligt håravfall) genom att blockera hormonet DHT.

Er Finasteride farlig?

Nei, stoffet er ikke farlig. I sjeldne tilfeller kan Finasteride forårsake bivirkninger som nedsatt sexlyst, problemer med impotens eller depresjon.

Alle bivirkninger forsvinner 2-4 uker etter at du slutter å ta stoffet.

Is Finasteride dangerous?

No, the drug is not dangerous. In rare cases, Finasteridecan cause side effects such as decreased sex drive, problems with impotence or depression.

All side effects disappear 2-4 weeks after you stop taking the medicine.

Er Finasterid farligt?

Nej, lægemidlet er ikke farligt. I sjældne tilfælde kan Finasterid forårsage bivirkninger såsom nedsat sexlyst, problemer med impotens eller depression. Alle bivirkninger forsvinder 2-4 uger efter du holder op med at tage preparatet.

Är Finasterid farligt?

Nej, läkemedlet är inte farligt. I sällsynta fall kan Finasterid ge biverkningar som minskad sexlust, problem med impotens eller nedstämdhet.

Alla biverkningar försvinner 2-4 veckor efter att du slutat ta preparatet.

Er Finasteride reseptfritt?

Nei, stoffet er kun tilgjengelig på resept. Hvis vi kommer til at dette vil være en god løsning for deg, kan vi hjelpe deg med å skrive ut en oppskrift.

Is Finasteride available without a prescription?

No, the drug is only available on prescription. If we decide that this would be a good solution for you, we can help you print a prescription.

Fås Finasterid i håndkøb?

Nej, lægemidlet er kun tilgængeligt på recept. Hvis vi kommer frem til, at dette ville være en god løsning for dig, kan vi hjælpe dig med at udskrive en recept.

Är Finasterid receptfritt?

Nej, läkemedlet går endast få på recept. Kommer vi fram till att detta vore en bra lösning för just dig så kan vi hjälpa dig med att skriva ut ett recept.

Hvor raskt virker Finasteride?

Det kan ta opptil seks måneder å oppnå full effekt. Derfor anbefaler vi at du fortsetter å ta medisinen selv om du ikke ser noen bedring med en gang.

How fast does Finasteride work?

It can take up to six months to reach full effect. Therefore, we recommend that you continue taking the medicine even if you do not see any improvement at once.

Hvor hurtigt virker Finasterid?

Det kan tage op til seks måneder at opnå fuld effekt. Derfor anbefaler vi, at du fortsætter med at tage medicinen, selvom du ikke ser nogen bedring med det samme.

Hur snabbt verkar Finasterid?

Det kan ta upp till sex månader att uppnå full effekt. Därför rekommenderar vi att man fortsätter ta läkemedlet även om man inte ser någon förbättring på en gång.

Hvordan vet du om du har jernmangel?

Jernmangel kan manifestere seg på forskjellige måter, noen vanlige symptomer på jernmangel inkluderer:

Hårtap
– Hodepine
– Svimmelhet
– Blek og tørr hud
– Sus i ørene

How do you know if you have an iron deficiency?

Iron deficiency can manifest itself in different ways, some common symptoms of iron deficiency include:

Hair loss
– Headache
– Dizziness
– Pale and dry skin
– Ringing in the ears

Hvordan ved man, om man har jernmangel?

Jernmangel kan vise sig på forskellige måder, nogle almindelige symptomer på jernmangel omfatter: - Hårtab - Hovedpine - Svimmelhed - Bleg og tør hud - Susen for ørerne

Hur vet man om man har järnbrist?

Järnbrist kan visa sig på olika sätt, några vanliga symptom på järnbrist är bland annat:

Håravfall
– Huvudvärk
– Yrsel
– Blek och torr hy
– Sus i öronen

Hvor lenge varer hårtap etter graviditet?

Etter en graviditet mister du vanligvis hår tre til fire måneder etter fødselen. Håret vokser deretter vanligvis ut igjen innen et år.

How long does hair loss last after pregnancy?

After pregnancy, the maximum amount of hair loss occurs three to four months after giving birth. The hair then usually grows back again within a year.

Hvor længe varer hårtab efter graviditet?

Efter en graviditet taber man normalt hår tre til fire måneder efter fødslen. Håret vokser så normalt igen inden for et år.

Hur länge pågår håravfall efter graviditet?

Efter en graviditet tappar man som mest hår tre till fyra månader efter förlossningen. Håret växer sedan vanligen tillbaka igen inom ett år.

Er det mulig å få håret tilbake etter en graviditet?

Gjennom vår PRP-behandling kan du styrke hårsekkene dine og dermed starte hårveksten igjen. Det er imidlertid ikke mulig å gjenopplive døde hårsekker forårsaket av en graviditet.

Is it possible to get your hair back after pregnancy?

With our PRP treatment, you can strengthen your hair follicles and get your hair growing again. However, it is not possible to revive dead hair follicles caused by pregnancy.

Er det muligt at få sit hår tilbage efter en graviditet?

Gennem vores PRP-behandling kan du styrke dine hårsække og dermed starte hårvæksten igen. Det er dog ikke muligt at genoplive døde hårsække forårsaget af en graviditet.

Går det att få tillbaka håret efter en graviditet?

Genom vår PRP-behandling kan du förstärka dina hårsäckar och på så sätt få igång hårtillväxten igen. Det går däremot inte att få återuppliva döda hårsäckar som orsakats av en graviditet.

Hva er de beste hårvitaminene?

Vi anbefaler et allsidig og næringsrikt kosthold for å få de beste hårvitaminene.

Vitaminer som er bra for håret ditt inkluderer:

– Biotin
– Sink
– Vitamin C
– Jern
– Magnesium og kalsium

What are the best hair vitamins?

We recommend a balanced and nutritious diet to get the best hair vitamins.

Vitamins that are good for your hair include:

– Biotin
– Zink
– Vitamin C
– Iron
– Magnesium and calcium

Hvad er de bedste hårvitaminer?

Vi anbefaler en alsidig og nærende kost for at få de bedste hårvitaminer. Vitaminer, der er gode for dit hår omfatter: - Biotin - Zink - C-vitamin - Jern - Magnesium og calcium

Vilka är de bästa hårvitaminerna?

Vi rekommenderar en allsidig och näringsrik kost för att få i dig de bästa hårvitaminerna.

Vitaminer som är bra för ditt hår är bland annat:

– Biotin
– Zink
– Vitamin C
– Järn
– Magnesium och kalcium

Er det hårvitaminer som virker?

Har du stoffmangel er det vitaminer og mineraler du kan sørge for å få i deg for å øke hårveksten og få håret til å føles bra.

Lider du av vitaminmangel kan hårvitaminer være bra da disse ofte inneholder viktige vitaminer og mineraler.

Are there hair vitamins that work?

If you have a metabolic deficiency, there are vitamins and minerals you can take to boost your hair growth and keep your hair healthy.

If you suffer from a vitamin deficiency, hair vitamins can be helpful as they often contain important vitamins and minerals.

Er der hårvitaminer, der virker?

Har du mangel på næringsstoffer, er der vitaminer og mineraler, som du kan sørge for at få i dig for at øge din hårvækst og få håret til at have det godt. Lider du af vitaminmangel, kan hårvitaminer være gode, da disse ofte indeholder vigtige vitaminer og mineraler.

Finns det hårvitaminer som fungerar?

Ifall du har ämnesbrist finns det vitaminer och mineraler som du kan se till att få i dig för att öka din hårväxt och se till att ditt hår mår bra.

Lider du av någon vitaminbrist så kan hårvitaminer vara bra då dessa ofta innehåller viktiga vitaminer och mineraler.

Er det mulig å kurere alopecia areata?

Mange ønsker å vite tips for skallete flekker i håret som har vist seg å være alopecia areata.

Det finnes ingen direkte kur mot alopecia areata men vi har lagt merke til at vår PRP-behandlinghar hatt god effekt på kunder som har skallete flekker i håret.

Is it possible to cure alopecia areata?

Many people want to know tips against bald patches in the hair that turned out to be alopecia areata.

There is no direct cure for alopecia areata but we have found that our PRP treatment has had a good effect on clients who have bald patches in their hair.

Er det muligt at helbrede alopecia areata?

Mange mennesker vil gerne have tips mod skaldede pletter i håret, der har vist sig at være alopecia areata. Der er ingen direkte kur mod alopecia areata, men vi har bemærket, at vores PRP-behandling har haft en god effekt på kunder, der har skaldede pletter i håret.

Går det bota alopecia areata?

Många vill veta tips mot kala fläckar i håret som visat sig vara alopecia areata.

Det finns inget direkt botemedel för alopecia areata men vi har märkt att vår PRP-behandling har haft en god effekt på kunder som har kala fläckar i håret.

Kan du få alopecia areata i skjegget?

Ja, alopecia areatakan vise seg i form av flekkete hårtap i skjegget.

Can you get alopecia areata in your beard?

Yes, alopecia areata can manifest itself in the form of patchy hair loss in the beard.

Kan man få alopecia areata i skægget?

Ja, alopecia areata kan vise sig i form af pletvist hårtab i skægget.

Kan man få alopecia areata i skägget?

Ja, alopecia areata kan visa sig i form av fläckvis håravfall i skägget.

Hva er en vanlig hårimplantatpris?

Kostnaden for et hårimplantatberegnes per hårstrå.

Vanligvis er prisen rundt 30 000 – 60 000 SEK, avhengig av hvor mange hår du ønsker å transplantere.

What is a common hair implant price?

The cost of a hair implant is calculated per hair.

Usually the price is around 30 000 – 60 000 SEK, depending on how many hairs you wish to transplant.

Hvad er normalt prisen for hårimplantater?

Prisen for et hårimplantat beregnes pr. hår. Normalt er prisen omkring 30.000 - 60.000 SEK, alt efter hvor mange hår du ønsker at transplantere.

Vad är ett vanligt hårimplantatspris?

Kostnaden för ett hårimplantat räknas ut per hårstrå.

Vanligen ligger priset runt 30 000 – 60 000 SEK, beroende på hur många hårstrån man önskar transplantera.

Hva er biofiberhårimplantater?

Biofiberhårimplantaterer et kunstig implantat for de som ikke har nok eget hår til å transplantere.

Biofiberhårimplantater er laget av kunstig hår og fungerer derfor også for de som har sparsomt hår i nakken.

What are biofibre hair implants?

Biofibre hair implant is an artificial implant for those who do not have enough hair of their own to transplant.

Biofibre hair implants are made of synthetic hair and therefore also work for those who have sparse hair in the neck.

Hvad er hårimplantater med biofiber?

Biofiber-hårimplantater er et kunstigt implantat til dem, der ikke har nok eget hår til at transplantere. Biofiber-hårimplantater er lavet af kunstigt hår og virker derfor også for dem, der har sparsomt hår i nakken.

Vad är biofibre hårimplantat?

Biofibre hårimplantat är ett konstgjort implantat för den som inte har tillräckligt med eget hår att transplantera.

Biofibre hårimplantat är gjort av konstgjort hår och fungerar därför även för de som har glest med hår i nacken.

Hva hjelper mot kvinnelig hårtap?

Først og fremst er det viktig å finne årsaken til hårtap.

Hvis du mister hår på grunn av stress eller vitaminmangel, er hovedløsningen å rette på dette først. For å akselerere hårveksten og redusere hårtapet er vår PRP-behandling en effektiv løsning.

Vi anbefaler at du inngår en gratis konsultasjonslik at vi kan finne den beste løsningen for deg.

What helps against female hair loss?

First of all, it is important to determine the cause of your hair loss.

If you lose hair due to stress or vitamin deficiency, the main solution is to remedy this first. To accelerate hair growth and slow down your hair loss, our PRP treatment is an effective solution.

We recommend that you come in for a free consultationso that we can find the best solution for you.

Hvad hjælper mod kvindeligt hårtab?

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå årsagen til dit hårtab.

Hvis du taber hår på grund af stress eller vitaminmangel, er det vigtigt først at afhjælpe dette. For at accelerere hårvæksten og bremse dit hårtab er vores PRP-behandling en effektiv løsning.

Vi anbefaler, at du kommer ind til en gratis konsultation, så vi kan finde den bedste løsning for dig.

Vad hjälper mot kvinnligt håravfall?

Först och främst är det viktigt att avgöra orsaken till ditt håravfall.

Tappar du hår på grund av stress eller vitaminbrist är den främsta lösningen att råda bot på detta först. För att påskynda hårtillväxten och bromsa ditt håravfall är vår PRP-behandling en effektiv lösning.

Vi rekommenderar att du kommer in på en kostnadsfri konsultation för att vi ska kunna hitta den bästa lösningen för just dig.

Här kan du läsa mer om håravfall och vitaminbrist.

Hva skjer hvis du slutter å ta Minoxidil?

Hvis du slutter å bruke Minoxidil, kan håret som har vokst ut falle av og hodebunnen vil sannsynligvis gå tilbake til samme tilstand som før behandlingen.

What happens if you stop taking Minoxidil?

If you stop using Minoxidil, the hair that has grown out may fall off and your scalp is likely to return to its pre-treatment state.

Hvad sker der, hvis man holder op med at bruge Minoxidil?

Hvis du holder op med at bruge Minoxidil, kan håret, der er vokset ud, falde af, og din hovedbund vil sandsynligvis vende tilbage til samme tilstand som før behandlingen.

Vad händer om man slutar med Minoxidil?

Slutar du att använda dig av Minoxidil kan det hår som växt ut falla av och din hårbotten kommer troligen återgå till samma tillstånd som innan behandlingen.

Er Minoxidil reseptfritt?

Ja, Minoxidil er et reseptfritt legemiddel.

Is Minoxidil available without a prescription?

Yes, Minoxidilis an over-the-counter medicine.

Fås Minoxidil i håndkøb?

Ja, Minoxidil er et håndkøbslægemiddel.

Är Minoxidil receptfritt?

Ja, Minoxidil är ett receptfritt läkemedel.

Kan du bruke Minoxidil til skjegg?

Ja, Minoxidil Orifarm Forte er ment å starte skjeggvekst. Du bør deretter påføre 1 ml to ganger daglig (en gang om morgenen og en gang om kvelden) på hudområdet som skal behandles.

Denne dosen skal brukes uavhengig av størrelsen på hudområdet, eller hvis flere områder behandles samtidig. Kun til ekstern bruk.

Can you use Minoxidil for your beard?

Yes, MinoxidilOrifarm Forte is intended to stimulate beard growth. You should then apply 1 ml twice a day (once in the morning and once in the evening) on the skin area to be treated.

This dose should be used regardless of the size of the skin area, or if several areas are being treated at the same time. For external use only.

Kan man bruge Minoxidil til skæg?

Ja, Minoxidil Orifarm Forte er beregnet til at få gang i skægvæksten. Du skal påføre 1 ml to gange dagligt (en gang om morgenen og en gang om aftenen) på det hudområde, der skal behandles. Denne dosis bør anvendes uanset hudområdets størrelse, eller hvis flere områder behandles på samme tid. Kun til udvortes brug.

Kan man använda Minoxidil för skägg?

Ja, Minoxidil Orifarm Forte är avsett för att få igång skäggtillväxten. Du ska då applicera 1 ml två gånger dagligen (en gång på morgonen och en gång på kvällen) på det hudparti som ska behandlas.

Denna dos ska användas oavsett hudpartiets storlek, eller om flera partier behandlas samtidigt. Endast för utvärtes bruk.

Hvor lenge skal man bruke Minoxidil?

Kontinuerlig bruk er vanligvis nødvendig to ganger daglig i minst to måneder før effekten blir merkbar. I noen tilfeller kan det imidlertid ta lengre tid.

Hvis ingen effekt sees innen åtte måneder, bør behandlingen avbrytes. For optimal effekt anbefales det å bruke Minoxidilhver dag.

How long should Minoxidil be used?

Usually, continuous use twice a day for at least two months is required before the effect is noticeable. In some cases, however, it may take longer.

If no effect is seen within eight months, treatment should be discontinued. For optimal effect, it is recommended to use Minoxidilevery day.

Hvor længe skal man bruge Minoxidil?

Kontinuerlig brug er normalt påkrævet to gange dagligt i mindst to måneder, før effekten bliver mærkbar. I nogle tilfælde kan det dog tage længere tid. Hvis ingen effekt ses inden for otte måneder, bør behandlingen afbrydes. For optimal effekt anbefales det at bruge Minoxidil hver dag.

Hur länge ska man använda Minoxidil?

Vanligen krävs det kontinuerlig användning två gånger dagligen under minst två månader innan effekten blir märkbar. I vissa fall kan det dock ta längre tid.

Om ingen effekt syns inom åtta månader bör behandlingen avbrytas. För optimal effekt rekommenderas det att använda Minoxidil varje dag.

Hvor godt fungerer Rogaine?

Hvilken effekt Rogaine Forte vil ha er individuelt til person.

Mange opplever imidlertid at behandling med Rogaine Forte har hatt en positiv effekt med tettere skjeggvekst.

How well does Rogaine work?

The effect of Rogaine Forte will vary from person to person.

However, many people find that treatment with Rogaine Forte has had a positive effect with denser beard growth.

Hvor godt virker Rogaine?

Hvilken effekt Rogaine Forte vil have, er individuelt fra person til person. Mange føler dog, at behandling med Rogaine Forte har haft en positiv effekt med tættere skægvækst.

Hur bra funkar Rogaine?

Vilken effekt Rogaine Forte kommer att ha är individuellt från person till person.

Många upplever dock att behandling med Rogaine Forte har gett en positiv effekt med en tätare skäggtillväxt.

Er hårtransplantasjon permanent?

Ja, en hårtransplantasjon er den eneste permanente løsningen for hårtap. Hårsekkene vi flytter er genetisk kodet for å forbli livet ut.

Is hair transplantation permanent?

Yes, a hair transplant is the only permanent solution for hair loss. The hair follicles we move are genetically coded to stay put for life.

Er hårtransplantation permanent?

Ja, en hårtransplantation er den eneste permanente løsning til hårtab. Hårsækkene, vi flytter, er genetisk kodet til at forblive resten af livet.

Är hårtransplantation permanent?

Ja, en hårtransplantation är den enda permanenta lösningen för håravfall. De hårsäckar vi flyttar är genetiskt kodade att sitta kvar livet ut.

Hva koster det å gjøre en hårtransplantasjon?

Prisen på en hårtransplantasjon varierer avhengig av antall transplantater vi transplanterer. Vanligvis er prisen for en hårtransplantasjon rundt 39 000 – 53 000 SEK.

How much does a hair transplant cost?

The price of a hair transplant varies depending on the number of graftswe transplant. Usually the price for a hair transplant is around 39 000 – 53 000 SEK.

Hvad koster det at få en hårtransplantation?

Prisen på en hårtransplantation varierer afhængigt af hvor mange grafts vi transplanterer. Normalt er prisen for en hårtransplantation omkring 39.000 - 53.000 SEK.

Vad kostar det att göra en hårtransplantation?

Priset för en hårtransplantation varierar beroende på hur många antal grafts vi transplanterar. Vanligtvis ligger priset för en hårtransplantation på runt 39 000 – 53 000 SEK.

Kan øyenbryn transplanteres?

Ja, vi tilbyr øyenbrynstransplantasjoner for de som ønsker fyldigere bryn eller justere formen på de eksisterende øyenbrynene.

Ved en øyenbrynstransplantasjonflytter vi hårsekkene fra et område som er rikt på hår til de områdene av øyenbrynene du ønsker å fylle ut.

Can eyebrows be transplanted?

Yes, we offer eyebrow transplants for those who want to get fuller eyebrows or adjust the shape of the existing eyebrows.

During an eyebrow transplant, we move hair follicles from an area that is rich in hair to the areas of the eyebrow that you wish to fill in.

Kan man transplantere øjenbryn?

Ja, vi tilbyder øjenbrynstransplantationer til dem, der ønsker fyldigere øjenbryn eller at tilpasse formen på de eksisterende øjenbryn. Ved en øjenbrynstransplantation flytter vi hårsækkene fra et område, der er rigt på hår, til de områder af øjenbrynene, som du ønsker at udfylde.

Kan man transplantera ögonbryn?

Ja, vi erbjuder ögonbrynstransplantationer för de som vill få fylligare ögonbryn eller justera formen på de befintliga ögonbrynen.

Vid en ögonbrynstransplantation flyttar vi hårsäckar från ett område som är rikt på hår till de områden i ögonbrynen som man önskar fylla ut.

Kan du nappe øyenbryn?

Ja, det er mulig å nappe øyenbrynene slik at hårsekken blir ødelagt og dermed ikke produserer nye hår.

Can eyebrows be over plucked?

Yes, it is possible to over pluck the eyebrows so that the hair follicle is destroyed and does not produce new hairs.

Kan man plukke øjenbryn for meget?

Ja, det er muligt at plukke øjenbrynene, så hårsækken ødelægges og dermed ikke producerer nye hår.

Kan man noppa sönder ögonbryn?

Ja, det går att noppa sönder ögonbrynen så att hårsäcken förstörs och därmed inte producerar nya hårstrån.

Er alopecia arvelig?

Genetisk hårtap er en av de vanligste formene for hårtap (alopecia). Alopecia kan være arvelig, men det kan også ha andre årsaker.

Is alopecia hereditary?

Genetic hair loss is one of the most common forms of hair loss (alopecia). Alopecia can be hereditary but it can also have other causes.

Er alopecia arveligt?

Genetisk hårtab er en af de mest almindelige former for hårtab (alopecia). Alopecia kan være arveligt, men det kan også have andre årsager.

Är alopecia ärftligt?

Genetiskt håravfall är en av de mest förekommande formerna av håravfall (alopecia). Alopecia kan vara ärftligt men det kan även ha andra orsaker.

Hva er traction alopecia?

Traction alopecia er når det oppstår et traume i hårsekken og håret trekkes sakte ut i lang tid, for eksempel med stramme hårtotter.

What is traction alopecia?

Traction alopecia is when trauma happens to the hair follicle and the hair shaft is pulled out slowly over a long period of time, for example in tight coiffures.

Hvad er traction alopeci?

Traction alopeci er, når der opstår et traume i hårsækken, og håret trækkes langsomt ud over lang tid, for eksempel ved stramme hestehaler.

Vad är traction alopeci?

Traction alopeci är när ett trauma händer i hårsäcken och hårstrået dras ut långsamt under lång tid, exempelvis vid strama hårtofsar.

Hvordan stoppe hårtap?

For å motvirke og stoppe plutselig hårtapanbefaler vi at du gjør PRP-behandlingerkontinuerlig.

Hvis du har alvorlig hårtap og i stedet ønsker å justere hårfestet eller fylle ut håret et sted, anbefaler vi at du kommer til en konsultasjon for å få hjelp med hårtap og snakke om en eventuell hårtransplantasjon.

Hvordan stoppe hårtap?

For å motvirke og stoppe plutselig hårtapanbefaler vi at du gjør PRP-behandlingerkontinuerlig.

Hvis du har alvorlig hårtap og i stedet ønsker å justere hårfestet eller fylle ut håret et sted, anbefaler vi at du kommer til en konsultasjon for å få hjelp med hårtap og snakke om en eventuell hårtransplantasjon.

How to stop hair loss?

To counteract and stop sudden hair loss, we recommend PRP treatments on a continuous basis.

If you have severe hair loss and would like to adjust your hairline or fill out your hair in some place, we recommend that you come in for a consultation to get help with your hair loss and talk about a possible hair transplant.

Hvordan stopper man hårtab?

For at modvirke og stoppe pludseligt hårtab anbefaler vi, at du får PRP-behandlinger løbende. Hvis du har alvorligt hårtab og i stedet ønsker at justere din hårgrænse eller udfylde dit hår et sted, anbefaler vi, at du kommer til en konsultation for at få hjælp til dit hårtab og tale om en eventuel hårtransplantation.

Hur stoppar man håravfall?

För att motverka och stoppa plötslig håravfall rekommenderar vi att man gör PRP-behandlingar kontinuerligt.

Har du ett kraftigt håravfall och istället vill justera din hårlinje eller fylla ut ditt hår på något ställe så rekommenderar vi att du kommer in på en konsultation för att få hjälp mot ditt håravfall och prata om en eventuell hårtransplantation.

Hjelper det å ta vitaminer for hårtap for menn?

Fordi de fleste får i seg nok vitaminer og mineraler gjennom kosten, hjelper det ikke å spise hårvitaminer for hårtap for menn, så lenge du ikke mangler noe vitamin.

Lider du derimot av jernmangel, kan hårvitaminer bidra til å styrke håret. En effektiv behandling for hårvekst som menn og mot mannlig hårtap er PRP-behandling.

Does it help to take vitamins against hair loss for men?

Since most people get enough vitamins and minerals through their diet, taking hair vitamins for men does not help hair loss for men, as long as you are not deficient in any vitamin.

However, if you suffer from iron deficiency, for example, hair vitamins can help strengthen your hair. An effective treatment for male hair growth and male pattern baldness is PRP treatment.

Hjælper det at tage vitaminer mod hårtab for mænd?

Fordi de fleste får nok vitaminer og mineraler gennem kosten, hjælper det ikke at spise hårvitaminer mod hårtab hos mænd, så længe man ikke mangler noget vitamin. Lider du derimod af f.eks. jernmangel, kan hårvitaminer være med til at styrke håret. En effektiv behandling for hårvækst hos mænd og mod mandligt hårtab er PRP-behandling.

Hjälper det att ta vitaminer mot håravfall för män?

Eftersom att de flesta personer får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom sin kost så hjälper det inte att äta hårvitaminer mot håravfall för män, så länge du inte har brist på någon vitamin.

Lider du däremot av exempelvis järnbrist så kan hårvitaminer hjälpa till att förstärka håret. En effektiv behandling för hårtillväxt som man och mot manligt håravfall är PRP-behandling.

Hvor lenge bør jeg vente med å farge håret?

Etter 4 uker kan du begynne å farge det nytransplanterte håret – det vil si håret som er flyttet fra nakken og plassert i ønsket område. Det gjenværende håret, som ikke har blitt flyttet, kan farges som vanlig uken etter hårtransplantasjonen.

How long should I wait to dye my hair?

After 4 weeks, you can start dyeing the newly transplanted hair – that is, the hair that has been moved from the neck and placed in the desired area. The remaining hair, which has not been moved, can be dyed as usual the week after your hair transplant.

Hvor længe skal jeg vente med at farve mit hår?

Efter 4 uger kan du begynde at farve det nytransplanterede hår – altså det hår, der er flyttet fra nakken og sat i det ønskede område. Det resterende hår, som ikke er blevet flyttet, kan farves som normalt ugen efter din hårtransplantation.

Hur länge ska jag vänta med att färga håret?

Efter 4 veckor kan du börja färga det nytransplanterade håret – alltså det hår som har flyttats från nacken och lagts in i önskat område. Det resterande håret, som inte har flyttats, kan du färga som vanligt veckan efter din hårtransplantation.

Hvorfor er det viktig at sårskorpene løsner fra transplantasjonsområdet?

Hvis sårskorpen blir liggende for lenge, skaper den en hard barriere som hindrer håret i å begynne å vokse.

Det er derfor viktig at du vasker håret etter instruksjonene du har fått fra oss slik at vi hjelper hårsekkene i gang så fort som mulig.

Vasker du håret regelmessig hver dag, vil sårskorpene falle av naturlig og du unngår også smittefare.

Why is it important that the wound crusts detach from the graft site?

If the crust of the wound remains too long, it creates a hard barrier that prevents the hair from growing.

It is therefore important that you wash your hair according to the instructions you have received from us so that we can help the hair follicles to get started as soon as possible.

If you wash your hair regularly every day, the scabs will fall off naturally and you’ll also avoid the risk of infection.

Hvorfor er det vigtigt, at sårskorperne løsner sig fra transplantationsområdet?

Hvis sårskorpen bliver siddende for længe, ​​skaber det en hård barriere, der forhindrer håret i at begynde at vokse. Det er derfor vigtigt, at du vasker dit hår efter den vejledning, du har fået fra os, så vi hjælper hårsækkene i gang hurtigst muligt. Vasker du dit hår regelmæssigt hver dag, vil skorperne falde naturligt af, og du undgår samtidig risikoen for infektion.

Varför är det viktigt att sårskorporna lossnar från transplantationsområdet?

Sitter sårskorpan kvar för länge så skapar det en hård barriär som förhindrar håret att börja växa.

Det är därför viktigt att du tvättar håret enligt de anvisningar du har fått från oss så att vi hjälper hårsäckarna att komma igång så snart som möjligt.

Tvättar du håret regelbundet varje dag kommer sårskorporna trilla av naturligt och du undviker dessutom risk för infektion.

Hva koster en hårtransplantasjon?

Kostnaden for en hårtransplantasjon avhenger hovedsakelig av hvor mye område som skal transplanteres og hvor mange transplantater som trengs for å dekke dette området.

Prisenvarierer avhengig av hvor mange grafts du ønsker å lage og din startposisjon. Men for å få en mer nøyaktig pris anbefaler vi at du går inn på en gratis konsultasjon slik at vi kan undersøke håret og utgangsposisjonen.

Du kan også sende inn bildene dine gjennom vår videokonsultasjon hvor en ekspert ser på akkurat din sak og kommer tilbake med et kostnadsforslag.

How much does a hair transplant cost?

The cost of a hair transplant depends mainly on the size of the area to be transplanted and the number of grafts needed to cover this area.

The price differs depending on how many graftsyou want to do and your starting position. But to get a more accurate price, we recommend you come in for a free consultation so we can examine your hair and starting position.

You can also submit your images through our video consultation where an expert will look at your case and get back to you with a quote.

Hvad koster en hårtransplantation?

Omkostningerne ved en hårtransplantation afhænger hovedsageligt af, hvor stort et område der skal transplanteres, og hvor mange grafts der er nødvendige for at dække dette område.

Prisen varierer, afhængigt af hvor mange grafts du vil lave og dit udgangspunkt. Men for at få en mere præcis pris, anbefaler vi, at du kommer ind til en gratis konsultation, så vi kan undersøge dit hår og udgangspunkt.

Du kan også sende dine billeder ind gennem vores videokonsultation, hvor en ekspert ser på netop din sag og vender tilbage med et prisforslag.

Vad kostar en hårtransplantation?

Vad kostar en hårtransplantation?

Pris på en behandling i Sverige varierar beroende på hur stort ingrepp du behöver för att uppnå det resultat du önskar. Därför kan kostnaden variera från runt 40 000 till 60 000 kronor.

Kostnaden på en hårtransplantation beror framförallt på hur stor yta som ska transplanteras och hur många grafts som behövs för att täcka denna yta.

Priset skiljer sig beroende på hur många grafts du vill göra och ditt utgångsläge. Men för att få ett mer exakt pris så rekommenderar vi dig att komma in på en kostnadsfri konsultation så vi kan undersöka ditt hår och utgångsläge.

Du kan även skicka in dina bilder genom vår videokonsultation där en expert kikar på just ditt fall och återkommer med ett kostnadsförslag.

Når kan jeg se sluttresultatet av hårtransplantasjonen?

Vi pleier å si at du når et fullstendig sluttresultat etter 12 måneder. Hår vokser i ulik hastighet hos forskjellige mennesker, så noen kan se et godt resultatallerede etter 6 måneder.

Det er viktig å være tålmodig når du gjør en hårtransplantasjon fordi håret ikke vokser ut over natten.

Se før og etter bilder.

When can I see the final result of the hair transplant?

We usually say that a full end result is reached after 12 months. Hair grows at different rates in different people, so some people can see good resultsafter just 6 months.

It is important to be patient when doing a hair transplant because hair does not grow out overnight.

See before and after pictures.

Hvornår kan jeg se slutresultatet af hårtransplantationen?

Vi plejer at sige, at du når et fuldt slutresultat efter 12 måneder. Hår vokser med forskellig hastighed hos forskellige mennesker, så nogle kan se et godt resultat allerede efter 6 måneder. Det er vigtigt at være tålmodig, når du får en hårtransplantation, fordi håret ikke vokser ud over natten. Se før og efter billeder.

När kan jag se slutresultatet av hårtransplantationen?

Vi brukar säga att man når ett fullt slutresultat efter 12 månader. Håret växer olika fort hos olika människor, så en del kan se ett bra resultat redan efter 6 månader.

Det är viktigt att ha tålamod när man gör en hårtransplantation för håret växer inte ut över en natt.

Se före och efterbilder.

Vokser håret som er transplantert fra nakken ut igjen?

Håret som er transplantert fra nakken vokser ikke ut igjen. Selve transplantasjonen gjør at hele hårsekken flyttes fra nakken og ikke bare enkelthår.

Vi trekker vanligvis ut hårsekker fra et større område i nakken slik at donasjonsområdet blir mindre merkbart. Du vil derfor ikke være helt hårløs i nakken etter at du har tatt en hårtransplantasjon.

Men hvis du er veldig tynnhåret til å begynne med, kan håret i nakken føles merkbart tynnere når donasjonsområdet har grodd, spesielt hvis du velger å ha en kort hårklipp etterpå.

Does hair transplanted from the neck grow back again?

Hair transplanted from the neck does not grow back. The transplant itself involves moving the entire hair follicle from the neck and not just individual hairs.

We usually extract hair follicles from a larger area of the neck so that the donation area is less noticeable. So you won’t be completely hairless on the back of your neck once you’ve had a hair transplant.

However, if you are very thin-skinned to begin with, the hair on the back of your neck may feel noticeably thinner once the donor area has healed, especially if you choose to have a short-cut hairstyle afterwards.

Vokser det hår, der er transplanteret fra nakken, tilbage igen?

Håret, der transplanteres fra nakken, vokser ikke tilbage. Selve transplantationen betyder, at hele hårsækken flyttes fra nakken og ikke kun individuelle hårstrå. Vi ekstraherer normalt hårsække fra et større område i nakken, så donationsområdet bliver mindre mærkbart. Så du bliver ikke helt hårløs i nakken, efter du har fået foretaget en hårtransplantation. Men hvis du er meget tyndhåret til at begynde med, kan håret i nakken føles mærkbart tyndere, når donationsområdet er helet, især hvis du vælger at have en kort frisure bagefter.

Växer håret som transplanteras från nacken tillbaka igen?

Håret som transplanteras från nacken växer inte tillbaka. Själva transplantationen innebär att hela hårsäcken från nacken flyttas och inte bara individuella hårstrån.

Vi brukar extrahera hårsäckar från ett större område i nacken så att donationsområdet blir mindre märkbart. Du kommer alltså inte bli helt hårlös i nacken när du har gjort en hårtransplantation.

Är du dock väldigt tunnhårig till att börja med kan håret i nacken kännas märkbart tunnare när donationsområdet har läkt ut, speciellt om du väljer att ha en kortklippt frisyr efter.

Hvor lang er helingsprosessen etter en hårtransplantasjon?

Det mest kritiske tidspunktet er de første 2-3 dagene når området er mest følsomt. Den første uken bør du være ekstra forsiktig.

Etter 2 uker er det greit å begynne å trene, men du bør likevel være litt forsiktig med solen og være på vakt slik at det transplanterte håret ikke blir ripet opp.

Etter 3 uker kan du stort sett gjøre det meste i hverdagen, men unngå ting som å nikke fotball, bruke hjelm eller barbere deg med barberhøvel.

Vi er alltid til stede for spørsmål om ettervern.

How long is the healing process after a hair transplant?

The most critical time is the first 2-3 days when the area is at its most sensitive. The first week you should be extra careful.

After 2 weeks it is okay to start practicing, but you should still be a little careful with the sun and be vigilant so that the transplanted hair is not scratched.

After 3 weeks, you can generally do most everyday things, but avoid things like kicking a football, wearing a helmet or shaving with a razor.

We are always on hand to answer questions about aftercare.

Hvor lang er helingsprocessen efter en hårtransplantation?

Det mest kritiske tidspunkt er de første 2-3 dage, hvor området er mest følsomt. Den første uge skal du være ekstra forsigtig. Efter 2 uger er det okay at begynde at træne, men man skal stadig være lidt forsigtig med solen og være på vagt, så det transplanterede hår ikke skrabes. Efter 3 uger kan du generelt gøre de fleste hverdagsting, men undgå ting som at nikke til en fodbold, bruge hjelm eller barbere dig med en barbermaskine. Vi står altid klar til spørgsmål om efterbehandling.

Hur lång är läkningsprocessen efter en hårtransplantation?

Den mest kritiska tiden är de första 2-3 dagarna när området är som känsligast. Första veckan bör du vara extra försiktig.

Efter 2 veckor är det okej att börja träna, men du bör fortfarande vara lite försiktig med sol och var vaksam så att det transplanterade håret inte skrapas.

Efter 3 veckor kan du generellt göra det mesta i vardagen, men undvik saker som att nicka en fotboll, ha på dig en hjälm eller att raka med en rakapparat.

Vi finns alltid till hands vid frågor kring eftervård.

Våra kunder har ordet