alopecia universalis

Alopecia universalis - tap av alt kroppshår

Alopecia universalis er en autoimmun sykdom som forårsaker symptomer på hårtap over hele kroppen.

Det første tegnet vises vanligvis gjennom en flekk i håret på hodet.

Sykdommen går så over til hårtap av alt hår på kroppen.

Les mer om ulike typer alopecia

Alopecia universalis

Årsak og behandling

Hva forårsaker alopecia universalis? Forskning har ikke klart å fastslå årsaken til sykdommen.

Som med alle typer autoimmune sykdommer som går under navnet alopecia, har også denne formen en viss arv.

Sykdommen kan ikke kureres og i dag finnes det ingen behandlinger for sykdommen.

Hårtap på hodet kan derimot lindres med PRP-behandling. Behandlingen skaper et mildt og kontrollert traume i hodebunnen som gjør at sykdommen fokuserer på å helbrede skaden i stedet for å angripe hårsekkene.

Vekstfaktorene som finnes i PRP bidrar til økt hårvekst, noe som gir hårene en sjanse til å begynne å vokse igjen.

Gjenvekst etter alopecia universalis - hvor lang tid tar det?

Det er individuelt hvor lang tid gjenveksten av håret tar. For noen kan det ta flere år før de gjenvinner hårveksten, men mange får dessverre ikke tilbake hårveksten i det hele tatt.

Etterveksten på hodet ved hjelp av PRP eller microneedling er lav, men det øker sjansene for å få håret tilbake.

Blir kvinner og menn ulikt berørt?

Vår erfaring ved Nordic Hair Clinic er at flere kvinner enn menn henvender seg til oss for å få hjelp med ulike typer alopecia.

Det finnes ingen vitenskapelige studier som viser at sykdommen påvirker kjønnene ulikt eller at det ene kjønn er mer overrepresentert enn det andre.

universalis vs totalis

Universalis vs totalis

Hva er forskjellen?

Alopecia universalis og alopecia totalis er like ettersom de begge er autoimmune sykdommer som forårsaker hårtap.

Forskjellen på sykdommene er at man i totalis mister hår kun på hodet, mens man i universalis mister hår på hele kroppen.

Les mer om alopecia totalis

Les mer om hårtap og ulike hårsykdommer

Våre kunder har ordet