Hälsodeklaration

Direkt när det kommer en ny person till kliniken får de fylla i en Hälsodeklaration – ett formulär med frågor och eventuella sjukdomar, medicinering eller annat av vikt då vi under konsultation skall komma fram till varför personen drabbats av håravfall.

Hälsodeklarationen fylls i elektroniskt på en iPad och det tar endast 3-4 minuter.

En person som håller upp en iPad med en hälsodeklaration som våra kunder får fylla i.

Dina önskemål

De flesta personer vill självklart ha mer hår och tjockare hår. Vi går igenom alla önskemål och diskuterar oss fram till rimliga förväntningar för patienten. Ibland kan det vara så att patienten tappat för mycket hår för att PRP-behandling skulle ge ett bra resultat.

I områden som exempelvis saknar hår går det inte att återskapa hårväxt med PRP-injektioner. I de fallet krävs det en hårtransplantation.

En kvinna som speglar sig och tittar på resultatet av hennes PRP-behandling av håret.

Undersökning

Vi undersöker hårbotten med en mikrokamera för att kunna bedöma hur hårbotten ser ut och hur hårstråna växer. Viktigt att se om hårsäckarna har krympt och hur många hårsäckar som finns i varje område. Då går det att göra en planering hur många behandlingar som behövs samt hur dessa skall utföras för maximalt resultat.

Viktigt att se att det inte finns hudförändringar, eksem eller psoriasis då detta kan komma att påverka behandlingen.

Kameran har 50-200 gångers förstoring samt UV ljus för att upptäcka de minsta detaljerna. Allt detta för att vi skall kunna ställa så bra diagnos som möjligt.

Personal på Nordic Hair som tillsammans med en patient samtalar om förväntat resultat av PRP-behandlingen.

Boka PRP-behandling

När vi är klara med Hälsodeklarationen och Undersökningen gör vi en bedömning hur en optimal behandling skulle se ut och hur många behandlingar vi tror patienten kommer att behöva.

I vissa fall behöver vi också ta prover för att säkerställa att patienten inte lider av järnbrist eller har problem med sköldkörteln.

Därefter bokar vi upp behandlingstider i våra system och skickar bekräftelse på tiderna till patienten.

En person som ringar in ett datum i en almanacka.