Håravfall av Sköldkörtel

Håravfall kan vara ett tecken på sköldkörtelproblem. Både hypotyreos (underaktiv sköldkörtel) och hypertyreos (överaktiv sköldkörtel) kan leda till att håret tunnas ut och faller av. Behandling av sköldkörtelproblem kan ofta stoppa håravfall och främja ny hårväxt. Det är viktigt att konsultera en läkare för korrekt diagnos och behandling av sköldkörtelrelaterade hårproblem.

Sköldkörteln och håravfall drabbar kvinnor i större utsträckning än män och kan ha stor påverkan på håret och leda till kvinnligt håravfall.
Problem med sköldkörteln framkommer ofta i medelåldern eller efter graviditet. Vi uppmanar därför kvinnor som upplever sköldkörtelsymtom att söka hjälp för att få rätt behandling.
Sköldkörteln styrs av hormonerna TSH, T4 och T3. För att fastställa om kunden har överskott eller underproduktion av sköldkörtelhormonerna, tas ett blodprov.

Detta kan vi göra på plats på någon av våra hårkliniker och då får du svar inom några dagar efter blodprovet har tagits. Vi på Nordic Hair Clinic förstår de utmaningar som kvinnor med sköldkörtelsjukdomar kan möta när det gäller hårets hälsa.

Hårsjukdomar och håravfall hos kvinnor

Överproduktion

Hypertyreos och håravfall

Hypertyreos kan leda till håravfall på grund av hormonell obalans. När sköldkörteln producerar för mycket hormon påverkas hårsäckarnas tillväxtcykel, vilket kan resultera i diffust håravfall. Behandling av hypertyreos med medicinering, radioaktivt jod eller kirurgi kan stabilisera hormonnivåerna och minska håravfallet. Att äta en näringsrik kost och använda hårvårdsprodukter som stärker håret kan också hjälpa till att förbättra hårets hälsa.

Hypertyreos indikeras av låga TSH-nivåer. Det betyder att sköldkörteln är överaktiv i sin produktion av hormonerna T4 och T3. Symtom på hypertyreos är bland annatHåravfall, men det kan variera från person till person.

Symptom för hypertyreos

 • Stresskänsla i kroppen
 • Hjärtklappning
 • Svettningar
 • Viktnedgång
 • Inre oro
 • Håravfall

Underproduktion

Hypotyreos och håravfall

Den vanligaste sköldkörtelrubbningen är hypotyreos och är en underaktiv sköldkörtel. Då underproducerar sköldkörteln viktiga hormoner som är nödvändiga för kroppens celler och organ.

Symptomen kan vara vaga och variera från person till person trots den stora påverkan sköldkörtelrubbningar har på kroppen. Håravfall är vanligt förekommande i samband med hypotyreos.

Vid hypotyreos visas låga T4-värden och höga TSH-värden i blodprovet.

Vanliga symptom av hypotyreos

 • Trötthet
 • Viktökning
 • Frusenhet
 • Låg puls
 • Nedstämdhet
 • Rubbningar i menstruationscykeln
 • Dåligt minne
 • Håravfall
prp sköldkörtelrubbningar, sköldkörtel symtom kvinna

Behandling

PRP och sköldkörtelrubbningar

De som har rätt medicinering för sina sköldkörtelbesvär innan de börjar med PRP-behandling har fått mycket lovande resultat.

Har du dock drabbats av kraftigt håravfall till följd av problem med sköldkörteln rekommenderar vi en hårtransplantation för kvinnor.

Ifall du har stora rubbningar i sköldkörteln är inte PRP för håret att rekommendera förrän du har fått rätt behandling för sin sjukdom. Detta är för att du ska få ett optimalt resultat och hjälp med ditt håravfall.

I svåra fall av sköldkörtelrubbningar kommer PRP inte vara så effektivt mot håravfall. Det kan hjälpa till en viss del men den övervägande faktorn (sköldkörtelsjukdomen) kommer väga tyngre än den positiva effekten som PRP ger.

Vill du veta mer om att tappa hår som kvinna? Läs mer om håravfall av klimakteriet här.

Läs mer om PRP