Hypotyreos – underproduktion av sköldkörtelhormon

Den vanligaste sköldkörtelrubbningen är hypotyreos. Då underproducerar sköldkörteln viktiga hormoner som är nödvändiga för kroppens celler och organ. Symptomen kan vara vaga och variera från person till person trots den stora påverkan sköldkörtelrubbningar har på kroppen. Vid hypotyreos visas låga T4-värden och höga TSH-värden i blodprovet.

Vanliga symptom av hypotyreos:

 • Trötthet
 • Viktökning
 • Frusenhet
 • Låg puls
 • Nedstämdhet
 • Rubbningar i menstruationscykeln
 • Dåligt minne

Hypertyreos – överproduktion av sköldkörteln

Det går även att ha en överproduktion av sköldkörtelhormon i kroppen. Då lider man av hypertyreos. Hypertyreos indikeras av låga TSH-nivåer. Det betyder att sköldkörteln är överaktiv i sin produktion av hormonerna T4 och T3.

Symptom för hypertyreos:

 • Stresskänsla i kroppen
 • Hjärtklappning
 • Svettningar
 • Viktnedgång
 • Inre oro

Blodprov fastställer hormonrubbningar

Tyroidstimulerande hormonets nivå (TSH) indikerar rubbningar i sköldkörteln. Detta mäts i blodet genom ett blodprov.

Vi rekommenderar naturligtvis att kunden går till en läkare för att undersöka sköldkörtelrubbningar, men om en sköldkörtelrubbning misstänks kan vi ta blodprov direkt på kliniken och kunden får då svar några dagar senare. Har du över- eller underproduktion av sköldkörteln måste du få rätt medicinering för din sjukdom och det får du genom din läkare.

Blod dras från en kvinnlig patient

PRP och sköldkörtelrubbningar

Vi har fått väldigt goda resultat på patienter som har rätt medicinering för sina sköldkörtelbesvär innan de börjar med PRP-behandling. Har patienten drabbats av kraftigt håravfall rekommenderar vi en hårtransplantation. Välkommen in till en konsultation med oss där vi kan diskutera vilken typ av behandling som skulle funka bäst för dig.

Vid fall där patienten har stora rubbningar i sköldkörteln är inte PRP-behandling att rekommendera tills patienten har fått rätt behandling för sin sjukdom. Detta är för att patienten ska få bäst resultat. I svåra fall av sköldkörtelrubbningar, kommer PRP inte kunna hjälpa håret lika bra. Det kommer att hjälpa till en viss del men den övervägande faktorn, vilket är sköldkörtelsjukdomen, kommer väga tyngre än den positiva effekten som PRP ger.

Sjuksköterska injicerar gul blodplasma ytligt i hårbotten på patient med långt hår