Varför tappar man hår?

Att tappa hår går normalt i flera steg under en lång tid. Om håravfallet orsakas av en sjukdom kan det gå väldigt snabbt.

När vi blir äldre sker det en successiv förändring i hårsäcken. Hårsäcken krymper och då försvagas produktionen av hårstråt. Till slut blir hårsäcken så förkrympt att hårstråt ramlar av.

Samtidigt blir den anagena växtfasen också kortare med åldern. Den anagena fasen är när hårstråt växer och har generellt, när vi är yngre, en livslängd mellan 2 – 10 år. På äldre människor är denna fas kortare på grund av att styrkan i hårsäcken inte är lika stark som den en gång var, eftersom hårsäcken är förkrympt. Det betyder att livslängden på hårstråt blir kortare innan håret ramlar av.

Vanliga orsaker till håravfall

Ärftligt håravfall

Den allra vanligaste orsaken till håravfall är genetisk. Däremot kan ärftligheten hoppa över några generationer, så bara för att håravfall eller tunnhårighet ligger i släkten betyder inte nödvändigtvis att du kommer bli drabbad personligen. Oavsett så är ärftligt håravfall en naturlig process, men det finns mycket goda möjligheter till behandling om denna påbörjas i tid.

Här kan du läsa mer om ärftligt håravfall

Illustration att tappa hår är ärftligt

Stress

Om du har varit väldigt stressad under en längre tid, har utmattningssymptom, eller har genomgått en fysisk eller psykisk stress reagerar kroppen ofta genom att stänga ner hårproduktionen. Håret finns dock kvar på huvudet, så det är svårt att göra kopplingen själv till den stressiga perioden. Upp mot 6 månader efter att håret har satts i vilofas, ramlar det av och då kan man tappa väldigt mycket hår på kort tid.

Läs mer om stressrelaterat håravfall här

Tappa hår av stress

Sjukdomar

Vissa kraftiga febersjukdomar eller infektioner utlöser håravfall. Ett exempel är denguefeber. Dessa klassas som en fysisk stress på kroppen och håravfallet kan komma flera månader efter. Håret kommer kunna växa tillbaka och PRP hjälper den processen. Hormonella sjukdomar, som sköldkörteln, kan också ha stor påverkan på håret.

Det finns också hårsjukdomar som har en direkt påverkan på håret. Den kanske mest välkända är alopecia areata, fläckvist håravfall. Kroppens egna immunförsvar attackerar hårsäckarna och patienten blir kal på olika ställen. Alopecia areata behöver inte nödvändigtvis bara finnas på huvudet utan kan förekomma i skägget och på andra delar av kroppen.

Läs mer om hårsjukdomar här

Illustration på en person med alopecia areata fläckvis hårafall

Vitaminbrist

De vanligaste vitamin- och mineralbristerna folk har är järnbrist (anemi), B-vitaminbrist eller zinkbrist, som alla påverkar hud och hår. Järnbrist är vanligare hos kvinnor, men förekommer även hos män i vissa fall. Om järnbrist misstänks kan vi kolla det på kliniken och då får du svar inom några dagar.

Dock är det relativt få i Sverige som drabbas av håravfall eller tunt hår av dålig kost. De allra flesta äter tillräckligt bra mat för att inte lida av kraftig vitaminbrist som kan orsaka håravfall. Personer med ätstörningar eller extrema dieter kan dock påverkas negativt, och då inte bara hårmässigt.

Medicin

Vissa mediciner drabbar hårväxten. Cancermediciner har stark effekt på hårtillväxten. Vissa cancerbehandlingar slår ut allt i kroppen då de inte kan skilja mellan cancerceller och hälsosamma celler tillräckligt bra. Andra mediciner som kan orsaka håravfall är vissa typer av antibiotika, antiklotmedel, antidepressiva och aknemediciner som innehåller A-vitamin.

Hormonella orsaker

Sker det en hormonell rubbning hos patienten kan kroppen ofta reagera med att håret ramlar av. En hormonell rubbning kan ske vid byte av p-piller, vid klimakteriet eller efter en graviditet, vilket kan ha en påverkan på håret.

Klimakteriet

Kvinnligt håravfall börjar oftast i klimakteriet när mängden östrogen minskar i kroppen. Östrogen påverkar många organ i kroppen och de nya hormonnivåerna kan påverka hårets tillväxt. Att enbart medicinera med östrogen gör oftast inte håravfallet reversibelt.

P-piller

Vissa kvinnor tappar hår i samband med p-piller. Detta kan oftast kopplas till när det sker ett byte av p-piller med en annan hormonsammansättning än de som har tagits tidigare.

Läs mer om p-pillers effekt på håravfall

Graviditet

Under en graviditet kan många uppleva att håret växer väldigt bra och att efter födseln, ofta i samband med amning, börjar håravfallet. Det är för att kroppen producerar väldigt mycket hormoner under graviditetens gång och efter födseln försöker kroppen återgå till sin normala hormonproduktion. Detta kan ta ett tag, upp mot ett år, och hinner man bli gravid igen under den tiden hinner kroppen ofta inte återställa sig emellan graviditeterna.

Läs mer om håravfall efter graviditet