Före och efterbild

Amar, 25 år

3 PRP-behandlingar

Amar kände sig tunnhårig och genomförde därför tre stycken PRP-behandlingar för att öka hårtillväxten.

prp-behandling resultat
Hårtransplantation resultat

Amars hår efter tre PRP-behandlingar