Før og etter bilde

Amar, 25 år

3 PRP-behandlinger

Amar følte tynt hår og utførte derfor tre PRP-behandlinger for å øke hårveksten.

prp behandling
Hårtransplantation resultat

Amars hår etter tre PRP-behandlinger