Lokalbedövning

Rent medicinskt är en hårtransplantation inget stort ingrepp. Det finns därför ingen anledning att söva ner kunden. Vi lokalbedövar i området som ska behandlas.

Det tar några minuter innan området är bedövat och det kommer att svida lite under tiden. Först markerar vi på huden vilket område som ska behandlas och var lokalbedövningen ska sättas. Sen tvättar vi området med jod. Vi vill ha en ren hudyta utan bakterier för att minimera risken för att smuts följer med ner i sticket.

Därefter injicerar vi lokalbedövningen som består av två olika preparat: snabbverkande Carbocain och långtidsverkande Marcain. Det korttidsverkande preparatet gör att vi kan börja ingreppet direkt och det långtidsverkande gör att effekten sitter i också efter att ingreppet har gjorts.

När vi lägger bedövningen så masserar vi huden, på så sätt sprider sig bedövningen snabbare. Det tar cirka tre minuter innan hela området är bedövat. De flesta upplever bedövningen som operationens obehagligaste moment. De tycker att det svider, de flesta upplever dock smärtan som uthärdlig.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? läs mer om FUE-metoden här.

Lär dig mer om hårtransplantationer