Vad är FUE?

  • Ditt egna hår flyttas och växer fast i det område som det flyttas till.
  • En modern teknik som ger naturligt resultat.
  • Permanent lösning mot kvinnligt och manligt håravfall.
  • Det hår som flyttas är genetiskt kodat att inte ramla av.

Hur går en hårtransplantation till?

Konsultation
Maggie har konsultation med kund som funderar på att göra en hårtransplantation

En hårtransplantation börjar alltid med en konsultation där vi går igenom dina personliga förutsättningar för att göra en hårtransplantation. Läs mer om vad som händer under konsultationen här.

Ombyte och genomgång
Patient får operationströja som ombyte innan hårtransplantation

På hårtransplantationsdagen är det viktigt att du börjar dagen med att äta en stadig frukost eller lunch, beroende på när du har din tid inbokad, så att du har gott om energi för ingreppet. Vi rekommenderar att du har på dig bekväma kläder och en blus eller skjorta så du slipper trä någonting över huvudet när ingreppet är klart.

När du kommer till kliniken får du byta om till en operationsrock. Därefter går du tillsammans med oss igenom procedurens olika delar och vad som kommer att hända.

 

Rita ut hårlinjen
Hårtekniker markerar ut hårlinje på patient innan transplantation

En ritning görs runt transplantationsområdet. Du får se var din nya hårlinje kommer att sitta. Skulle du vilja göra några småjusteringar till formen eller placeringen pratar vi igenom de besluten i lugn och ro.

Rakning av donationsområde
En ruta har rakats bort i givarområde på kvinnlig patient

Nästa steg är att förbereda donationsområdet. Det är från detta område som dina hårsäckar kommer plockas ifrån. Området markeras ut och rakas. Många väljer att raka hela huvudet, beroende på hur stort donationsområdet är och hur långt ditt hår är, men vi ser gärna att du kommer orakad till kliniken dagen för din hårtransplantation så att vi kan se hur ditt hår växer.

Lokalbedövning
Bedovningsvätska tas upp i sprutor för att lokalbedöva huvudet

Kunden får lägga sig med ansiktet neråt för att få lokalbedövning i donationsområdet. Detta steg kan kännas lite, men därefter kommer du inte känna någonting i det området.

Extrahera hårsäckarna
Mikroborr lossar på hårsäckar innan de plockas ut en och en

För att ta ut hårsäcksgrupperna borras det runt dem en och en. Varje graft plockas sedan ut ur donationsområdet med pincett. Grafts med olika antal hårsäckar tas ut för att ge ett så pass naturligt resultat som möjligt. Läs mer om hårsäckar och donationsområdet.

Kanaler för hårsäckarna
Hårtekniker skapar kanaler i transplantationsområde dit hårsäckarna ska flyttas till

När alla grafts har tagits ut ur donationsområdet får du vända på dig och få lokalbedövning i transplantationsområdet. Därefter skapas små kanaler i transplantationsområdet i ett lätt oregelbundet mönster för att håret ska efterlikna ditt naturliga hår så mycket som möjligt. Det här är det svåraste momentet i en hårtransplantation som kräver mycket kunskap, noggrannhet och bra teknik. Detta moment är avgörande för hur resultatet kommer att bli.

Bandage läggs på
Sjuksköterska tar av bandage på patient som gjort hårtransplantation

Vaselin läggs på i donationsområdet för att skapa ett extra skyddslager mot smuts. I donationsområdet är såren större än på det nytransplanterade området, där endast små snitt har gjorts. Bandage läggs på över donationsområdet som ska sitta på i 24 timmar. Det nytransplanterade området får inget bandage för det är ett väldigt känsligt område och måste läkas ostört. Läs mer om hur du ska vårda ditt transplantationsområde.

Genomgång av eftervård och medicin
Maggie går igenom eftervård och medicin efter ingrepp

När din hårtransplantation är klar går vi igenom eftervård och medicin med dig. Du får reda på hur du ska tvätta ditt hår, när du ska börja använda mössa igen och vad du ska tänka på gällande träning och alkohol. Vi stämmer även av med tiden för uppföljning med PRP som ingår i din efterbehandling för att skynda på läkningsprocessen. Läs mer om PRP här.

Skillnaden mellan olika transplantationsmetoder

FUE - läker ut naturligt och lämnar inga ärr

Vid FUE (Follicular Unit Extraction) används en mikroborr för att lossa på hårsäckarna i donationsområdet. Hårsäckarna plockas sedan ut med en liten pincett. När allt läker finns det inga märken eller ärr kvar, varken i det område som hårsäckarna togs ifrån eller i området som hårsäckarna transplanterades till. Vi jobbar med FUE-metoden på Nordic Hair Clinic som administreras och utförs av våra hårtekniker.

Illustration på hårtekniker som plockar ut hårsäckar ur patientens bakhuvud

FUT – lämnar ett ärr i donationsområdet

När man utför en hårtransplantation med FUT-metoden eller Strip-metoden skärs en hudremsa ut ur nacken. Sedan används en skalpell för att plocka ut hårsäckarna från hudremsan. FUT efterlämnar ett stort ärr i bakdelen av nacken när allt har läkt. Av denna anledning använder vi inte FUT-metoden på Nordic Hair Clinic.

arr-Tvärs över huvudet som uppkommit efter en hårtransplantation med den föråldrade tekniken FUT