Skillnad mellan onlinekonsultation och fysisk konsultation

Artiklar

Kan män bromsa håravfall?

Author profile picture

Författare: Rebecca Lampi

Publicerat: 2022-11-08

Att kunna bromsa sitt håravfall är för de allra flesta en seger i sig själv. Här har män i förhållande till kvinnor fler verktyg till sin hjälp, men det är ingen lätt uppgift. Det finns mediciner, vitaminer och mineraler, laserbehandlingar och PRP-injektioner till hjälp för att bromsa hastigheten varmed män tappar hår.

Många tror att en hårtransplantation är en metod för att bromsa personers håravfall, men så är inte fallet. En hårtransplantation är bara en kosmetisk korrigering för att se bättre ut. Det flyttas ett antal hårsäckar med rötter och stamceller till ett område där det saknas eller växer få hårsäckar. Där sätts de nya hårsäckarna ner i huden och kommer sedan växa. Dessa planterade hårsäckar kommer personen inte tappa under sin levnadstid. Därför är det en permanent lösning mot tunt hår, men som sagt: det stoppar inte håravfallet för omkringväxande hårsäckar.

Det finns diverse injektionsbehandlingar som påverkar hårsäckarna i positiv riktning. Problemet med hårsäckarna då de växer dåligt är att de förminskas i storlek och därigenom får svårare och svårare att klara av tillväxten. Till slut blir hårsäckarna så små att de inte klarar av att producera riktiga hårstrån och det leder till att huden verkar kal. 50 procent av alla män över 45 år lider av olika grader av minskad hårväxt – så kallat håravfall.

Läkemedel och dess biverkningar

Dutasterid är ett nytt läkemedel som på den amerikanska marknaden visat stor framgång i behandling av håravfall hos män. Det är ett preparat som liksom dess tvilling Finasterid endast är tillgängligt för män. Finasterid verkar genom att blockera bildandet av dihydrotestosteron (DHT) som är boven för det manliga håravfallet.

Anledningen till att preparatet bara finns tillgängligt för män är dess graverande risk att skada kvinnor gravida med manliga foster. Detta har lett till att preparatet helt blockerats för kvinnliga användare.

Dutasterid har samma verkningsmekanism som Finasterid, men är betydligt mer potent. Om Finasterid blockerar 70 procent av all ombildning till DHT, så kommer Dutasterid blockera upp till 90 procent, vilket leder till avsevärt minskade mängder DHT och betydligt friskare hårsäckar.

Problemet med Dutasterid är dess kraftiga biverkningar. Impotens och depression är bland de vanligare och dessa kan bestå i upp till sex månader. Skillnaden med Finasterid är att eventuella biverkningar endast finns kvar i upp till 14 dagar.

Injektionsbehandlingar

Ytterligare saker som män kan göra för att bromsa håravfall är att genomgå PRP-behandlingar. PRP (platelet rich plasma) är en form av injektionsbehandling som stimulerar de stamceller som befinner sig runtomkring hårsäckarna att ökar mängden producerade hårceller. Om antalet hårceller ökar kommer hårstrået öka i volym vilket ger en starkare hårsäck med bättre motståndskraft till DHT.

I blodet finns “verktygslådor” i form av trombocyter som flyter omkring för att ingripa vid eventuell skada. I dessa verktygslådor finns över 300 proteiner och tillväxtfaktorer som har sin specifika funktion beroende på den uppkomna skadan.

Det finns ett flertal tillväxtfaktorer som hjälper hårsäckarna att befinna sig i den anagena växtfasen samt att sköta blodförsörjningen inom hårsäcken. Med god blodförsörjning och syresättning kommer cellernas mitokondrier att producera tillräckligt med cellenergi för att bibehålla växtkraften i hårsäcken. Mycket forskning finns och än mer behövs för att skapa bra behandlingsprotokoll för optimerad effekt.

Vill du lära dig ännu mer om hår? Här kan du läsa om vad som ofta saknas i kroppen när man tappar mycket hår och varför man tappar så mycket hår just när man duschar – eller gör man verkligen det?

Våra kunder har ordet