Vi älskar hår och vi älskar att ge våra kunder bra hårdagar. Vårt mål är att alla kunder ska känna sig stolta och fina i håret. I många fall räcker PRP för att få igång en bra hårväxt men ibland krävs det en hårtransplantation. En hårtransplantation är oftast en lösning som passar alla, men det finns omständigheter där vi kommer avråda dig från att genomgå ingreppet. 

Det viktiga för oss är att din hårtransplantation lever upp till de förväntningar du har på resultatet. Om vi gör bedömningen att resultatet inte kommer leva upp till dina förväntningar eller att dina förutsättningar inte är rätt – då kan du lita på att vi kommer att avråda dig från att göra ingreppet. Vi prioriterar nöjdhet och goda resultat framför mängden kunder.

Vi har hellre en helnöjd kund med kanonresultat än tre kunder som inte känner sig hundra procent nöjda med sitt hår efter sin hårtransplantation.

Det gör att vi ibland avråder kunder från att göra hårtransplantation hos oss.

Nedan listar vi några av de förutsättningar då vi skulle kunna säga nej till dig.

Du har för lite hår i donationsområdet

Har man för gles hårväxt i donationsområdet (oftast nacken) är det inte alltid klokt att göra en hårtransplantation. Vi använder oss av FUE-metoden, där man flyttar hårsäcksgrupper (grafts) från donationsområdet till transplantationsområdet.

Det betyder att om du flyttar hår från en redan tunnhårig nacke så kan transplantationen resultera i ytterligare märkbar tunnhårighet i nacken. Du åtgärdar alltså inte tunnhårigheten – du flyttar den bara.

Du kan dock ha tillräckligt med hår i donationsområdet men ser vi att detta hår påverkas av ditt ärftliga håravfall kommer vi också avråda dig.

Alla hårtransplantation börjar med en grundlig genomgång av dina förutsättningar för en lyckad hårtransplantation under en konsultation. Märker vi att ditt donationsområde inte har rätt förutsättningar avråder vi dig från att gå vidare med ingreppet.

 

Du har för mycket hår på mottagarområdet

Gör du en hårtransplantation med för tät hårväxt i mottagarområdet kan ingreppet göra mer skada än nytta. Området som du vill transplantera hår till behöver helt enkel uppnått en viss grad av tunnhårighet innan det är mottagligt för transplanterade hårsäckar.

Skulle man transplantera hår till ett mottagarområde med för mycket hår så kan de redan existerande hårsäckarna skadas och det vill vi inte. 

Märker vi att du har för mycket hår i mottagarområdet under konsultationen rekommenderar vi troligtvis dig att bromsa håravfallet med PRP istället.

Trots flitig PRP-behandling går det ju inte att stoppa håravfall helt och hållet, så för eller senare är du alltid välkommen att komma tillbaka och se över dina nya förutsättningar för en transplantation.

 

Du ammar eller är gravid

En hårtransplantation involverar både antibiotika och lokalbedövning. Det kan finnas risk att bedövningsämnen påverkar ditt barn eller foster, och vi har därför tagit beslut om att avråda vid amning och graviditet.

 

Du har ett ärr i mottagarområdet som saknar blodcirkulation 

Hår kan inte växa i ett ärr som saknar blodcirkulation. Utan blodtillförsel kan nämligen inte hårsäcken växa fast.

Det betyder att ifall du transplanterar hårsäckar till ett ärr som saknar blodtillförsel så kommer hårsäcken att dö och håret falla av. Vi avråder i dessa fall därför att gå vidare med en hårtransplantation. 

Det finns ärr som har god blodtillförsel så det betyder inte att det inte går att transplantera hår över just ditt ärr. Vi gör många hårtransplantationer över ärrbildning men då är det viktigt att vi fastställt att ärret som sagt har blodtillförsel.

Detta säkerställer vi genom att sticka ett litet ytligt hål i ärret under konsultationen för att se om det kommer blod.

Vilka förutsättningar har du?

Är du osäker på om du har rätt förutsättningar för en hårtransplantation? Ta tillfället i akt att ställa alla dina frågor under en gratis konsultation. Under konsultationen tittar vi på dina förutsättningar och ritar upp en önskad hårlinje. 

Vi på Nordic Hair Clinic älskar hår för mycket för att se någon missnöjd med sitt hår – så låt oss titta på dig och se vad vi kan göra! 

Välkommen in!