Artiklar

Varför du borde göra två hårtransplantationer

Author profile picture

Författare: Jacob Lagercrantz

Publicerat: 2021-02-02

Det finns en del personer som är intresserade av att göra en hårtransplantation och som vill fylla ett stort område. Ju större område man vill täcka, desto fler grafts (hårsäcksgrupper) som behöver transplanteras. Vi jobbar alltid med FUE-metoden.

Det finns särskilda anledningar till att vi väljer att göra två hårtransplantationer istället för en när ett stort område ska täckas.

De personer som vill täcka ett större område med endast en hårtransplantation kan behöva göra två ingrepp istället för ett.

När vi behöver täcka ett område, såsom hårlinjen eller vikarna, som kräver att vi transplanterar mer än 3500-4000 grafts brukar vi göra två operationer.

Anledningen till att vi delar upp en hårtransplantation i två ingrepp beror på två faktorer. Den ena anledningen varför vi inte transplanterar många grafts i ett ingrepp är för att överlevnadsgraden för hårsäcksgrupperna sjunker.

Detta beror på att hårsäcksgrupperna enbart klarar sig en begränsad tid utanför kroppen. Om ett ingrepp tar för lång tid ökar risken att hårsäckarna dör vilket leder till att resultatet inte bli lika lyckat.

De döda hårsäcksgrupperna kan inte producera hår och därmed kommer man inte få ett resultat med lika hög densitet. Därför gör vi två ingrepp om många grafts ska transplanteras. för att öka sannolikheten att alla grafts vi transplanterar överlever.

Den andra anledningen är att det finns en risk för så kallad over harvesting. Det innebär att man plockar mer grafts från donationsområdet, oftast från nacken, än vad man egentligen kan.

Resultatet av over harvesting är att donationsområdet ser tunnhårigt ut. Plockar man många grafts vid ett ingrepp ökar risken för att man plockar för många. Istället väljer vi att dela upp en stor hårtransplantationen i två ingrepp.

Efter det första ingreppet är det lättare att se hur donationsområdet läker och därmed hur många grafts man kan plocka vid ett andra ingrepp för att det fortfarande ska se bra ut.

Omdömen

Våra kunder har ordet