Artikler

Hvorfor du bør gjøre to hårtransplantasjoner

Author profile picture

Forfatter: Jacob Lagercrantz

Publisert: 2021-02-02

Det er noen mennesker som er interessert i å gjøre en hårtransplantasjon og som ønsker å fylle et stort område. Jo større område du ønsker å dekke, jo flere grafts (hårsekkgrupper) må transplanteres.

Det er spesielle grunner til at vi velger å gjøre to hårtransplantasjoner i stedet for én når et stort område skal dekkes.

De menneskene som ønsker å dekke et større område med bare én hårtransplantasjon, må kanskje gjøre to prosedyrer i stedet for én.

Når vi trenger å dekke et område som krever at vi transplanterer mer enn 3500-4000 grafts, gjør vi vanligvis to operasjoner.

Grunnen til at vi deler en hårtransplantasjon i to prosedyrer skyldes to faktorer. En grunn til at vi ikke transplanterer mange transplantater i én prosedyre er fordi overlevelsesraten til hårsekkgruppene synker.

Dette er fordi hårsekkgruppene kun overlever i en begrenset tid utenfor kroppen. Tar en prosedyre for lang tid, øker risikoen for at hårsekkene dør, noe som fører til at resultatet ikke blir like vellykket.

De døde hårsekkgruppene kan ikke produsere hår og dermed vil du ikke få et resultat med samme høye tetthet. Derfor utfører vi to prosedyrer dersom mange transplantater skal transplanteres. for å øke sannsynligheten for at alle transplantater vi transplanterer vil overleve.

Den andre grunnen er at det er fare for såkalt overhøsting. Dette betyr at du plukker flere transplantater fra donasjonsområdet, vanligvis fra halsen, enn du faktisk kan.

Resultatet av overhøsting er at donasjonsområdet ser tynnhåret ut. Å plukke mange grafts under en prosedyre øker risikoen for å plukke for mange. I stedet velger vi å dele en stor hårtransplantasjon i to prosedyrer.

Etter den første prosedyren er det lettere å se hvordan donasjonsområdet gror og dermed hvor mange grafts du kan plukke ved en andre prosedyre slik at det fortsatt ser bra ut.

Våra kunder har ordet