Hva godt kan stamceller gi?

Stamceller er forløperen til spesialiserte celler, som blod, hud, lever og slimhinner og andre celler som danner vev i kroppen. Siden spesialiserte celler lever i en begrenset tid, bør antallet i kroppen holdes konstant.

Stamceller fungerer som et slags reparasjonssystem i kroppen. Stamceller kan dele seg i en foreldrecelle som sikrer selvreplikasjon, og en ny celle som kan differensieres til en spesialisert celle.

Stamceller er forskjellige i deres evne til å differensiere. Evnen er størst i det befruktede egget, zugot, som kan differensiere til hvilken som helst celletype i kroppen og ekstraembryonalt vev.

Under de første divisjonene fortsetter denne evnen. Etter hvert som stamceller blir mer spesialiserte, reduseres deres evne til å differensiere.

I vår klinikk bruker vi 5-8 uker gamle føtale stamceller til behandling. Disse stamcellenes differensieringsevne er meget god og opprettholdes til niende svangerskapsuke.

Stamceller kan differensiere til de mest forskjellige celletyper, som frøplanter – ektoderm, endoderm og mesoderm.

Dette betyr at stamcellene vi bruker har det beste potensialet sammenlignet med andre typer stamceller (voksne stamceller, blodstamceller fra navlestrengsblod osv.).

Stamcellene vi bruker har allerede gjennomgått spesialisering i frøplanter og har mistet evnen til å vokse ukontrollert. De vet med sikkerhet hvilken type celle eller vev de vil være.

Dette i motsetning til behandling med embryonale stamceller (in vitro) som oppnås 1-2 uker etter befruktning. Disse cellene kan vokse ukontrollert, noe som kan forårsake svulster.

Vår stamcellebehandling innebærer ingen risiko for svulstdannelse fordi cellene er eldre.

Hva er en stamcellebehandling?

Følg oss på Instagram

"Kan du transplantere hår fra noen andre? Hvordan fungerer en PRP-behandling?" Ved å følge oss på Instagram får du svar på interessante spørsmål og innsikt i verden av hårtransplantasjoner og PRP-behandlinger!

nordichairclinic

Våre kunder har ordet