Artikler | 16-12-20

Årsaken for å gjøre to hårtransplantasjoner

Det er noen mennesker som er interessert i å gjøre en hårtransplantasjon og som vil fylle et stort område. Jo større område du vil dekke, jo flere transplantater (hårsekkgrupper) må transplanteres. Det er spesielle grunner til at vi velger å gjøre to hårtransplantasjoner i stedet for en når et stort område skal dekkes.

Noen mennesker som ønsker å dekke et stort område, for eksempel hele toppen av hodet, med en hårtransplantasjon, kan trenge å ha to prosedyrer i stedet for en. Når vi skal dekke et område som krever at vi transplanterer mer enn 3500-4000 transplantater, gjør vi vanligvis to operasjoner.

Årsaken til at vi deler en hårtransplantasjon i to prosedyrer, skyldes to faktorer. En grunn til at vi ikke transplanterer mange transplantater i en prosedyre, er fordi overlevelsesgraden for hårsekkgruppene synker. Dette er fordi hårsekkgruppene bare kan overleve i en begrenset periode utenfor kroppen. Hvis en prosedyre tar for lang tid, øker risikoen for transplantater, og resultatet blir dermed ikke like vellykket. De døde hårsekkgruppene kan ikke produsere hår, og dermed får du ikke et resultat med samme høye tetthet. Derfor utfører vi to prosedyrer hvis mange transplantater skal transplanteres, for å øke sannsynligheten for at alle transplantater vi transplanterer overlever.

Den andre grunnen til at vi deler en hårtransplantasjon i to prosedyrer er at det er en risiko for såkalt overhøsting. Dette betyr at du plukker flere transplantater fra donasjonsområdet, vanligvis fra nakken, enn du faktisk kan. Resultatet av overhøsting er at nakkeområdet ser tynnhåret ut. Plukking av mange transplantater under en prosedyre øker risikoen for å plukke for mange. I stedet velger vi å dele en stor hårtransplantasjon i to prosedyrer. Etter den første prosedyren er det lettere å se hvordan donasjonsområdet leges og dermed hvor mange transplantater du kan plukke ved en annen prosedyre slik at det fremdeles ser bra ut.