Viktig information inför ditt första besök hos oss


Vad roligt att du ska komma på en konsultation 
hos oss på Nordic Hair Clinic!


Oavsett om du är intresserad av en PRP-behandling eller en hårtransplantation, så finns det vissa saker som är viktiga att du känner till innan ditt första besök hos oss. På denna sida kan du ta del av två korta filmer som beskriver våra behandlingar.

Vi ber dig ta del av nedan information innan du kommer till oss för din konsultation.

Behandlingsinformation

PRP-behandling

Här kan du ta del av viktig information om PRP-behandling

Viktig information om PRP-behandling

Nordic Hair Clinic är anslutna till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och har en full patientförsäkring. Vi har lång erfarenhet i branschen och vid varje behandling gör vi vårt yttersta för att du ska få det resultat du önskar. Nedan kan du läsa mer om våra behandlingar och ingrepp.

PRP-BEHANDLING

PRP är en injektionsbehandling för att bromsa håravfall och få håret att växa bättre.

PRP står för Platelet Rich Plasma, eller blodplättrik plasma på svenska. Behandlingen genomförs genom att man tar ett enkelt blodprov i armvecket. Blodet centrifugeras sedan för att separeras, man tar tillvara på blodplasman och injicerar den i det område där man vill ha bättre hårtillväxt.

En behandling tar ca 20-30 minuter och det går bra att återvända till arbete och normala aktiviteter direkt efteråt.

PRP är en unik behandlingsmetod och det finns ingen beprövad och likvärdig behandling på marknaden idag.

Väsentliga risker och följder vid PRP-behandling

Behandlingen är skonsamt och det finns inga väsentliga risker förknippade med behandlingen. Man kan känna av lätt obehag av nålsticken vid blodprov och injektioner, men det är snabbt övergående.

Efter behandlingen kan vissa patienter uppleva spänningshuvudvärk, viss rodnad i hårbotten och i mycket sällsynta fall svullna lymfkörtlar i nacken. Man kan få ett litet blåmärke i armvecket från blodprovstagningen. Alla biverkningar är lindriga och övergående.

För de flesta patienter rekommenderar vi en kur på tre behandlingar med tre till fem veckors mellanrum, men detta är individuellt. Det tar omkring tio veckor innan resultatet syns.

Kostnaden för behandlingen beror på behandlingsområdets storlek och antalet behandlingstillfällen. Vi lämnar självklart alltid information om pris för behandling i samband med att du bokar en PRP-behandling hos oss.

Om du skulle uppleva att en behandling hos oss har lett till komplikationer, så kan du alltid kontakta vår klinikchef Mats Stolt på mats@nordichair.com eller telefon 08- 20 00 18.

Behandlingsinformation

Hårtransplantation

Här kan du ta del av viktig information om hårtransplantation.

Viktig information om hårtransplantation

Nordic Hair Clinic är anslutna till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och har en full patientförsäkring. Vi har lång erfarenhet i branschen och vid varje behandling gör vi vårt yttersta för att du ska få det resultat du önskar. Nedan kan du läsa mer om våra behandlingar och ingrepp.

HÅRTRANSPLANTATION

Vid en hårtransplantation flyttar vi hårsäckar (oftast från nacken) till ett område där kunden önskar tätare hårväxt. Ingreppet genomförs under lokalbedövning och tar normalt mellan 3-5h beroende på storlek på ingrepp. Behandlingsmetoden som används vid hårtransplantationer kallas för FUE (Follicle Unit Excision).

Ingreppet utförs i tre steg:

 1. Först extraherar vi hårsäckarna med en mikroskopisk borr.
 2. Sedan gör vi små snitt i huden där hårsäckarna ska placeras,
 3. och sist placerar vi in hårsäckarna i de nya området.

Detta är en mycket skonsamt metod för att genomföra en hårtransplantation. Den alternativa metod som är tillgänglig heter FUT. Vid en sådan behandling skär man ut en hudremsa ur nacken och extraherar hårsäckar ifrån remsan. Denna behandling är mer invasiv och lämnar ett långt ärr i nacken. Vi har därför valt att arbeta enbart med FUE.

Behandlingsresultatet är permanent. Kostnaden för en hårtransplantation varierar beroende på storleken på det område som behandlas. Vi lämnar självklart alltid information om kostnaden för din behandling när du bokar en hårtransplantation hos oss.

Väsentliga risker och följder vid hårtransplantation

Det finns inga kända allvarliga risker eller påföljder kopplat till en hårtransplantation. De biverkningar och besvär som är kopplade till ingreppet är följande:

UNDER INGREPPET
Följande besvär kan uppstå i samband med ingreppet:

 • Hjärtklappning till följd av behandling med adrenalin. Går över efter några minuter.
 • Lokalbedövningen kan medföra visst obehag, vilket är övergående.


EFTER INGREPPET

I de flesta fall läker huden problemfritt efter ingreppet. Eventuella komplikationer är i de allra flesta fall lindriga och snabbt övergående, exempelvis:

 • Direkt efter en hårtransplantation kan man känna sig lätt medtagen, lite yrsel och trötthet.
 • Man kan känna sig svullen i huvudet och det kan spänna lite – som att ha en hjälm på sig. Denna känsla försvinner inom någon dag.
 • I det behandlade området kan det tillfälligt uppstå klåda, ömhet och rodnad. Rodnaden sitter normalt i ett par veckor, men kan i undantagsfall sitta i någon månad.
 • Man kommer att få små sårskorpor på de delar där vi placerar hårsäckarna. Dessa sårskorpor försvinner normalt inom 10 dagar.
 • Man kan uppleva svårighet att sova första dygnen då man ska vara extra försiktig att inte stöta i det nytransplanterad håret och därmed skada hårsäckarna.
 • Det är inte ovanligt med lite känselbortfall i det transplanterade området – detta är övergående inom någon eller några veckor.
 • Ibland kan enstaka hårstrån växa inåt, vilket ger acne-liknande utslag. Detta är övergående.
 • Svullnad kan uppstå efter behandlingen. Den kan i vissa fall vandra ned över panna och näsben. Det gör inte ont och är inte farligt, utan kan se lite lustigt ut och försvinner efter ett par dagar.
 • I nacken där vi med FUE-teknik plockar ut hårsäckarna kan det bildas små märken där hårsäcken suttit. Dessa små ärrbildningar är normalt inget problem då de knappt syns, men kan vid rakning av håret framträda lite mer.
 • Håravfall kan uppstå tillfälligt efter cirka 3-6 veckor, då hårsäcken släpper hårstrået, men därefter växer håret tillbaka.
 • Risken för en infektion i det transplanterade området är mycket liten, men du får antibiotika av oss i förebyggande syfte.
 • I sällsynta fall kan det nya utväxande håret vara mer frissigt/borstigt än det övriga håret. Denna förändring är normalt övergående men kan sitta i upp till ett år.

Läkemedel

Ingreppet görs under lokalbedövning och du får också läkemedel för att minska blödning. Efter behandlingen får du medicin för att minska risk för infektion samt medicin som minskar svullnad.
Här är en fullständig lista över vilka läkemedel som används under och efter operationen:

UNDER OPERATION:

 • Xylocain
 • Maracin
 • Adrenalin

FÖR EFTERVÅRD HEMMA: 

 • Betapred
 • Dalacin
 • Ibuprofen

Om du skulle uppleva att en behandling hos oss har lett till komplikationer, så kan du alltid kontakta vår klinikchef Mats Stolt på mats@nordichair.com eller telefon 08- 20 00 18.

Varmt välkommen till oss på Nordic Hair Clinic!

operationssköterskor1

 

 

 

Nyfiken på hur en hårtransplantation går till?

Läs vidare

Våra kunder har ordet