Journal TP

Fyll i alla fält nedan(Obligatoriskt)
Bett om legitimation?(Obligatoriskt)
Informerat kund om risker och ingreppets genomförande?
Är du fullt frisk?(Obligatoriskt)
Har du druckit alkohol eller narkotiska preparat senaste 24h?(Obligatoriskt)
Äter du några mediciner?(Obligatoriskt)
Något annat vi bör veta om din hälsa?(Obligatoriskt)

Efter ingrepp

Om kund
Har kund fått följande medicin?
Har kund informerats om medicin och eftervård?(Obligatoriskt)

Antal grafts

Tidsstämplar

Användning av läkemedel

Underteckning