Journal TP 1

Fyll i alla fält nedan(Obligatoriskt)
Om kund
Har kund fått följande medicin
Har kund informerats om medicin och eftervård?(Obligatoriskt)

Antal grafts

Tidsstämplar

Användning av läkemedel

Underteckning