Journal Efterbehandling

Fyll i alla fält nedan(Obligatoriskt)
Har du utländskt personnummer?(Obligatoriskt)
Informerat kund om risker, biverkningar och behandlingens genomförande?
Genomför kund PRP för att påskynda läkningsprocessen och stimulera hårtillväxten?
Är du fullt frisk?(Obligatoriskt)
Äter du några mediciner?(Obligatoriskt)
Något annat vi bör veta om din hälsa?(Obligatoriskt)
Upplevda komplikationer eller besvär (rutor att kryssa för)(Obligatoriskt)
Om kund efter behandling(Obligatoriskt)

Tillägg vid 12 mån behandling

Status på läkning
Resultat/återväxt

Underteckning

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.