Artikel

Hur fungerar PRP?

Author profile picture

Författare: Rebecca Lampi

Publicerat: 2021-11-15

prp-behandling

PRP står för Platelet-rich plasma, vilket på svenska är blodplättrik plasma. Det är en behandling som används för att minska håravfall och öka hårtillväxt.

För att förstå hur PRP fungerar för håravfall och hårväxt är det viktigt att förstå blodplättarnas funktion.

Blodplättar (även kallade trombocyter) är en del av blodet tillsammans med röda blodkroppar, vita blodkroppar och plasman. Blodplättarnas funktion är att stoppa blödning och främja läkning vid sår.

För att få fram PRP (trombocytrik plasma) gör man ett blodprov för att få fram en persons blod. Därefter centrifugeras blodet i en centrifug som separerar de olika delarna av blodet. En sköterska kan sedan ta upp plasman och injicera.

Håravfall kan vara ett resultat av vilande hårsäckar, som gör att hårsäckarna går in i ett viloläge och inte längre producerar hår. Alla våra hårsäckar krymper med tiden och leder till att hårstråna blir tunnare.

PRP innehåller tillväxtfaktorer och proteiner som snabbar på läkningsprocesser. Läkningsfuntionen av PRP fungerar för att “väcka” vilande hårsäckar och gör att hårsäckarna börjar producera hår igen.

Av den anledningen finns det vetenskapliga bevis som tyder på att PRP kan främja hårväxt och minska håravfall. PRP verkar även för att vidga hårsäckar som krymper, vilket resulterar i att hårstråna blir grövre och starkare.

Våra kunder har ordet