Vad är DHT?

Alla människor har testosteron i kroppen. Testosteronet förvandlas till DHT ut av ett enzym som heter alfa-reduktas. Enzymet kan blockeras av vissa mediciner så som Finasterid, medan PRP kan fokusera på att ge hårsäcken den boost den behöver för att producera hår.

DHT kan orsaka hirsutism, ett kliniskt tillstånd som drabbar kvinnor med höga halter DHT och ger dem ökad manlig hårtillväxt i ansiktet eller på kroppen. DHT orsakar även androgen alopecia (ärftligt håravfall), vilket är vanligt bland män, men kan även vara en orsak till kvinnligt håravfall.

Man ser sig i spegeln och granskar sitt tunt hår

Hårsäckens påverkan av DHT

Hårsäckar som utsätts för DHT under en längre tid krymper i storlek. När hårsäcken krymper producerar hårsäcken inte längre ett lika starkt hårstrå och håret växer inte lika snabbt. Hårsäcken slutar producera ett hårstrå till slut.

Både män och kvinnor kan ha DHT och kan få tunt hår pågrund av det. Androgener kan ha olika påverkan på håret på olika delar av kroppen. Medan håret på vissa delar av kroppen kan ha god hårtillväxt, så som i ansiktet eller håret på bröstet, kan DHT orsaka att hår på andra delar av kroppen blir tunnare och tunnare, så som håret på skalpen.

Illustration hårsäcken krymper och slutar producera hår

Lösningar mot håravfall orsakat av DHT

Mediciner

Det finns mediciner som reducerar effekten av DHT. Dessa är mediciner som Finasterid och Minoxidil som hämmar produktionen av enzymet alfa-reduktas och blockerar då DHT från att manifestera sig runt hårsäckarna. Hos kvinnor kan även medicin innehållande spironolakton minska hirsutism. Nackdelen med dessa mediciner är att det kan tillkomma biverkningar och medicinen måste tas regelbundet för att få effekt. Slarvar man med medicinen eller slutar ta den så kommer nivåerna av enzymet komma tillbaka igen och hårsäckarna blir påverkade av DHT.

Läs mer om mediciner

PRP-behandling

PRP-behandling har visat sig vara mycket effektiv i att stoppa den negativa påverkan DHT har på hårsäcken om behandlingen startar i tid innan hårsäcken är helt förkrympt.

DHT minskar hårsäckens storlek, vilket i sin tur hämmar tillväxten av håret. PRP har motsatt effekt på hårsäcken. Blodplasma från ditt eget blod injiceras in i skalpen och tillväxtfaktorerna i plasman stimulerar stamcellerna runt hårsäckarna. Hårsäckarna vidgas och kan därmed producera starkare och tjockare hårstrån. Hårtillväxten ökar dessutom med PRP.

Har du däremot väldigt höga halter DHT finns risken att PRP-behandlingen inte har lika stor effekt då den negativa effekten av DHT kan slå ut den positiva från PRP.

Läs mer om PRP-behandling

Sjuksköterska injicerar blodplasma med tillväxtfaktorer i patientens skalp

Hårtransplantation

Har håravfallet pågått under en längre tid, eller om du önskar en mer permanent lösning, kan en hårtransplantation vara en bättre lösning för dig. Under en hårtransplantation tar vi hårsäckar från ett område rikt på hår, och flyttar det till ett område fattigt på hår. Där växer de nya hårsäckarna fast och nytt hår börjar växa ut i området.

De hårsäckar som transplanteras tas oftast från nacken, där håret är genetiskt kodat att inte falla av, men det går även att ta hår från till exempel bröstet om tillräckligt med hår skulle saknas på bakdelen av huvudet.

Läs mer om hårtransplantation

Hårtekniker dokumenterar patientens huvud där transplantationsområdena är utmarkerade genom att ta bild på iPad