Artiklar | 08-10-20

Håravfall på grund av SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom där kroppens egna immunförsvar attackerar kroppen. Det finns flera olika symtom, men en av dem är håravfall.

SLE är en kronisk inflammatorisk sjukdom där immunförsvaret angriper den egna kroppen. Oftast är det lederna, huden, njurarna och blodet som blir inflammerade, men även nervsystemet, hjärtat samt lungorna kan påverkas. 

SLE kan ge flera olika symtom, och ett av symtomen som vissa drabbas av är håravfall. Anledningen till att man kan drabbas av håravfall vid SLE är på grund av att kroppen har en pågående inflammation. Vid inflammationer kan kroppen sluta producera hår då den ser det som oviktigt och fokuserar istället på att läka. Därför kan man börja lida av håravfall vid SLE.

För de personer som har SLE kan håravfallet se olika ut och skilja sig mellan individer. Vissa personer blir tunnhåriga medan vissa får kala fläckar.

Om du är en av dem som drabbats av håravfall på grund av SLE så kan du vara lugn, det finns hjälp att få. PRP-behandlingar hjälper mot håravfallet och ökar hårtillväxten. PRP är en behandling där ens egna blodplasma injiceras i hårbotten, därmed är den helt naturlig och inga biverkningar eller allergier kan fås.

Har du några frågor om håravfall eller våra behandlingar?
Kontakta oss här så besvarar vi dem.