ritar upp hårlinjen inför en hårtransplantation kvinna

Hair transplantation for women

A hair transplant involves transplanting hair follicles to fill in bald areas on your head where you want more hair growth or have thinning hair.

The most common areas to transplant hair into for women are the temples – usually to lower the hairline or even out the hairline. Sometimes there is another area that needs to be treated.

For hair transplants in women, we extract hair follicles from the neck as these are genetically encoded not to be affected by hereditary hair loss.

We offer free consultations where we examine your hair, go through your conditions and ensure that the transplant meets your expectations.

Book a free consultation

Do your transplant at Nordic Hair Clinic

  • We are specialists with long experience in hair transplants for women and adjusting female hairlines.
  • We always offer free and unbiased consultations.
  • We'll take care of you. Four post-treatments with PRP (value SEK 10 000 :-) are included in the price of all hair transplants.
  • We use the FUE technique - a modern and safe technique with natural results.
  • Four post-treatments with PRP (value SEK 10 000) are included in the price of our hair transplants. These speed up the healing process and stimulate hair growth.

Consultation

We always start with a consultation

A consultation is a fundamental part of our treatments. It is important for us to get an idea of what you want to get out of your hair transplant and to go through the medical conditions that exist in each individual case. Moreover, it is equally important for you to get an idea about us.

As you pay per graftextracted and transplanted, it is important that we examine your hair to see what options you have.

Consultations are carried out at one of our clinics in Stockholm, Gothenburgor Malmö. If you live far away, you can also have a video consultation.

Our consultations are always free of charge and unbiased.

What do we do during a consultation?
hårtransplantation kvinna

Hairline

The feminine hairline

Before your transplant, we’ll go over what you want your new hairline to look like. We draw the hairline and you reflect on the shape in the mirror.

The naturally feminine hairline is quite straight with soft curves at the temples. It doesn’t usually change much with age, but usually stays the same over the years.

In some women, however, it creeps up a bit with age.

Read more about hairlines
kvinna genomgår hårtransplantation för kvinnor på nordic hair clinic

Techniques

Transplantation with the FUE technique

At Nordic Hair Clinic, we transplant your hair using the FUE technique. It is a proven technique that gives a natural result.

The FUE technique involves picking groups of hair follicles from your donor area, creating channels in the area where the hair follicles will be transplanted and then placing the hair follicles there.

How does the procedure work?
hårtransplantation kvinna

Grafts

Hair follicles and donation area

In the world of hair transplantation, the term graftis often used. This is the term for the hair follicle groups extracted from the donation area.

For women, the donation area is always the neck as the hair follicles there are genetically encoded not to be affected by hereditary hair loss. It’s also an area that’s easy to hide for those with longer hair.

For a hair transplant, you pay per number of grafts taken from your donation area. During a consultation you will receive an estimate of this.

Read more about the donation area
kvinna med fylligare hår

PRP

Aftercare with PRP included in the price

For all hair transplants in Sweden, four PRP treatments are included in the price. We always recommend our customers to undergo these.

PRP helps the healing of the transplant area while stimulating hair growth.

After a hair transplant, we usually do not see the final result until about 12 months have passed. However, with the help of PRP, hair growth can be accelerated. The result is also finer.

Read more about PRP

What does a hair transplant for women cost?

Frequently asked questions and answers

Hur kan jag finansiera min hårtransplantation?

Vi har ett samarbete med Medical Finance. Där kan du få räntefria krediter upp till 50 000 SEK och en avbetalningsplan på upp till 24 månader.

Hur lång är läkningsprocessen efter en hårtransplantation?

Den mest kritiska tiden är de första 2-3 dagarna när området är som känsligast. Första veckan bör du vara extra försiktig.

Efter 2 veckor är det okej att börja träna, men du bör fortfarande vara lite försiktig med sol och var vaksam så att det transplanterade håret inte skrapas.

Efter 3 veckor kan du generellt göra det mesta i vardagen, men undvik saker som att nicka en fotboll, ha på dig en hjälm eller att raka med en rakapparat.

Vi finns alltid till hands vid frågor kring eftervård.

Är hårtransplantation permanent?

Ja, en hårtransplantation är den enda permanenta lösningen för håravfall. De hårsäckar vi flyttar är genetiskt kodade att sitta kvar livet ut, även vid ditt hårfäste.

Erbjuder ni hårtransplantationer till gravida eller ammande kvinnor?

Nej, Nordic Hair Clinic erbjuder inte hårtransplantationer till gravida eller ammande kvinnor.

Hur många hårtransplantationer kan jag göra?

Hur mycket hår du kan transplantera beror på hur bra donationsområde du har i nacken. Vissa personer kan bara plocka ut 3 000 grafts medan andra kan plocka ut 7 000 grafts.

Det är en väldigt individuell fråga som bäst kan besvaras under en kostnadsfri konsultation där vi undersöker ditt donationsområde.

Follow us on Instagram

"Can you transplant hair from someone else? How does a PRP treatment work?" By following us on Instagram you will get answers to interesting questions and insights into the world of hair transplants and PRP treatments!

nordichairclinic

Our customers have the floor