Før og etter bilde

Tove, 44 år

4 PRP-behandlinger

Tove gjorde 4 PRP-behandlinger for å få tykkere hår ved krøllene og hårfestet.

Tove hår etter 4 PRP-behandlinger. Det er 9 måneder mellom bildene.