Før og etter bilde

Johan, 35 år

3 PRP-behandlinger