Før og etter bilde

Joel, 52 år

4 PRP-behandlinger

For å forbedre hårveksten gjennomgikk Joel behandlinger med PRP.

Se før- og etterbildene hans med 10 måneders mellomrom.