Før og etter bilde

Amra, 40 år

3 PRP-behandlinger

Amra gjorde 3 PRP-behandlinger for å få en tettere hårvekst. Etter en kur på 3 PRP-behandlinger kunne vi se et fantastisk resultat med en tettere hårvekst.

Bildet til venstre ble tatt i januar 2021 og bildet til høyre ble tatt seks måneder senere.