Før og etter bilde

Adjani, 27 år

3 PRP-behandlinger

Adjani utførte 3 PRP-behandlinger for å fylle ut håret – spesielt ved tinningene. Resultatet var en merkbar forskjell!