Før og etter bilde

Abbe

3 PRP-behandlinger

Abbes hår etter 3 PRP-behandlinger.

prp behandling resultat