Före och efterbild

Hasanaa, 32 år

1 500 + 1 100 grafts

Hasanaa har gjort två ingrepp hos oss på Nordic Hair Clinic, ett 2017 och det andra 2019. Hon transplanterade 1500 grafts vid det första tillfället och 1100 grafts vid det andra ingreppet. Hon transplanterade hår till ovansidan av huvudet för att få fylligare hår och minska tunnhårigheten.

prp-behandling
prp-behandling

Hasanaas hår efter två ingrepp. Den första bilden är tagen juli 2017 och den andra i oktober 2019.