Artiklar

Centrifugens betydelse i PRP-behandling - hur separeras blodplasman?

Author profile picture

Författare: Rebecca Lampi

Publicerat: 2021-12-14

Centrifugen spelar en central roll för vilket slutresultat en PRP-behandling får. Därför är det viktigt att den hårkliniken du går till för dina PRP-behandlingar jobbar med bra centrifuger.

Hur snabbt centrifugen snurrar, hur lång tid den snurrar, att den inte vibrerar – allt spelar roll för slutresultatet.

På Nordic Hair Clinic använder vi tyska maskiner av märket Hettich. De är dyra, men de är robusta och pålitliga. Framförallt ger de det resultat vi vill ha. Andra centrifugmärken skakar och låter, och skiktar inte blodet så precist som vi vill.

För stark vibration kan störa skiktningen av blodet. För oss är det viktigt att undvika detta eftersom vi vill ha en precis separation av blodplasman och de röda blodkropparna, så att vi lättare kan komma åt den del av vätskan som gör mest nytta för våra kunder.

Centrifugen är en viktig del i den teknik vi använder för att ge bäst resultat på kunder – en teknik som har framprövats och utvecklats av oss och gör att vi får bland de bästa resultaten på PRP på hela marknaden.

Hur centrifugeras blodet?

Vid en PRP-behandling drar vi omkring 24 ml av patientens blod. Blodet samlas i rör som vi sedan stoppar i centrifugen för att separera blodplasman och de röda blodkropparna.

När centrifugen är klar har de röda blodkropparna hamnat längst ned i röret. Trombocyterna och de vita blodplättarna lägger sig i mitten och plasman lägger sig högst upp.

Centrifugen fraktionerar blodet utifrån tyngd och syftet med hela processen är att komma åt den del av blodet som gör allra mest nytta för din hårtillväxt beroende på vilken behandling du gör.

Blodprov tas av patienten

Den del av blodet som används under behandlingen

Den del av blodet som vi vill åt är blodplasman som innehåller trombocyterna. Det är i trombocyterna där tillväxtfaktorerna finns som stimulerar hårsäckarna att producera starkare och snabbare hårväxt. Det är alltså en bra metod för att motverka tunt hår.

Trombocyter heter platelet på engelska och det är från det här ordet som PRP har fått sitt namn, platelet-rich plasma.

 

Vill du mer om hur våra hårbehandlingar går till? Läs mer om PRP för håret här.

Hur fungerar PRP för håret?

Våra kunder har ordet