autoklav

Artikler

Autoklave

Author profile picture

Forfatter: Jacob Lagercrantz

Udgivet: 2021-12-14

Ved alle indgreb, hvor man går ind under hudens overflade, er der risiko for infektion. En hårtransplantation er ingen undtagelse. Under en transplantation er det derfor vigtigt, at instrumenterne er sterile – altså helt fri for bakterier.

For at rense instrumenterne arbejder vi med autoklaver – ligesom man gør på hospitaler og hos tandlæger rundt om i verden. En autoklave er en form for trykkoger, der steriliserer hospitalsinstrumenter. Kompresser, rør, pincet, sakse – vi kører alle i autoklaven. I vores steriliseringsmaskiner varmes instrumenterne op til 134 grader i ti minutter. Efter den proces er instrumenterne fuldstændig sterile. Nogle autoklaver varmer kun op til 120 grader, men så er der risiko for, at bakterier overlever.

Smitterisikoen er ekstrem lav i Sverige generelt og på vores klinik i særdeleshed. I varmere lande kan kravene til sterilitet være lige så høje som i Sverige, men smitterisikoen er stadig større. Det skyldes, at der er flere bakterier i luften.

Vores gennemsnit er én infektion pr. 300 hårtransplantationer. Det kan handle om en kunde, der kommer hjem og lægger sig på puden, hvor katten lige har ligget, og dermed får bakterier ind i såret. Eller en kunde, der lægger mascara (mascara indeholder ofte bakterier) på deres nye øjenbryn.

En infektion er ikke særlig farlig, vi medicinerer den nemt væk med antibiotika på få dage. Men alligevel – hvem ønsker, at deres kunder skal få en infektion? Ikke os i hvert fald. Derfor lægger vi stor vægt på god hygiejne og høje krav til sterilisering, og vi har en håndfuld autoklaver på klinikken. Ved PRP-behandlinger spiller autoklaven ikke så stor en rolle. I en PRP-behandling bruger vi sterile engangsnåle og engangssprøjter, der kasseres efter hver procedure.

Vores kunder har ordet