Artiklar | 11-06-18

Varför är det viktigt med en konsultation?

 

Konsultationen kan kännas som ett onödigt moment. Bara prat, ingen behandling. Något som tar tid. Men vi är övertygade om att konsultationen är betydelsefull för både patienterna och för oss.

Vi vill bara behandla patienter som vi tror kan få ett bra resultat, och vi vill inte ta några medicinska risker. Därför måste vi ta reda på en del om våra patienter innan vi gör en behandling. Det gäller både PRP och transplantation.

Kartlägga orsaker till håravfallet

Konsultationen är gratis och tar ungefär en halvtimme. Den inleds med att patienten får fylla i en hälsodeklaration, som ger oss en första indikation på om det är något om patienten som vi behöver veta.

Sen pratar vi med patienten. Vi vill förstå orsakerna till håravfallet. Har patienten ätit mediciner? Varit sjuk? Drabbats av denguefeber eller en cancersjukdom? Har patienten järnbrist, eller problem med sköldkörteln? Stressat mycket? Haft psykiska problem? Alla pusselbitar är viktiga. Bara när vi förstår orsakerna till håravfallet kan vi föreslå en seriös lösning.

Ur patienternas perspektiv är det viktigt att få svar på frågor som de under lång tid har gått och funderat över. Vår erfarenhet är att många patienter bär på mycket stress och oro. Det är onödigt. Att få ett besked om vad håravfallet beror på och vad man kan göra åt det gör de flesta lugna och trygga. Att släppa hårstressen har i sig en positiv effekt på håret. Att hantera patienternas oro är alltså en viktig del i behandlingen.

Det allra viktigaste för oss är att patienten känner sig bekväm. Om patienten efter konsultationen säger: ”Jag är rädd för nålar, jag tycker att det är för dyrt, eller jag tror inte att jag kommer att få ett bra resultat” så är det helt okej. En konsultation måste inte leda till behandling. Men vår målsättning är att patienten ska lämna konsultationen lite klokare och kunnigare.

Under konsultationen är det viktigt att diskutera kring patientens förväntningar. Om förväntningarna är fel, så blir resultatet fel. Under konsultationen diskuterar vi förstås också antal behandlingar, förväntat resultat och pris.

Mikroskopisk kamera

En viktig del i den inledande konsultationen är dessutom undersökningen med mikroskopisk kamera. Med hjälp av den mikroskopiska kameran – som förstorar upp till 200 gånger – studerar vi patientens hårbotten och hårsäckar. Kameran visar hur mycket hår patienten har tappat. Hur håravfallet ser ut. Om hårsäckarna finns kvar, om de lever, eller om de har dött. Kameran hjälper oss att på ett pedagogiskt sätt förklara håravfallets omfattning och patienten kan svart på vitt se det aktuella läget.

Ofta brukar vi se att en hårsäck som normalt har producerat en bukett med strån, bara innehåller ett enda hårstrå. Att hårsäcken istället har börjat producera tunnare, kortare och sprödare hårstrån.

Konsultation – ännu viktigare vid en hårtransplantation

Om patienten är aktuell för en hårtransplantation är konsultationen ännu viktigare. Då måste vi förklara vilka förutsättningar patienten har, vad resultatet kan bli, och vad det finns för risker. Det är också viktigt att prata om vad som händer under och efter ingreppet. Hur länge patienten måste vara hemma från jobbet, hur länge patienten ska undvika träning, och hur ofta patienten ska tvätta håret är sånt vi diskuterar. Ingen fråga är för liten för att prata om.

Olika personer har olika förutsättningar vid en hårtransplantation. Det är viktigt att nämna det vid en konsultation. Vissa har väldigt mycket hår i nacken, och ja, då kan vi också flytta mycket hår. Andra har inte lika mycket hår i nacken, och då kan vi heller inte flytta lika många hårsäckar. Vissa har extremt tunna hårstrån och då måste vi flytta fler. Ett blont hårstrå syns mindre jämfört med ett mörkt, tjockare strå – också i ett sånt fall behöver fler strån flyttas.

Vi har alla olika förutsättningar. Varje människa är unik. Därför är det ganska ointressant att generellt prata om antal strån och hur många ”grafts”, hårsäckar, som ska flyttas. Det är bättre att prata om varje enskild persons förutsättningar.

Vissa patienter kan vi inte hjälpa

Vissa patienter kan vi inte hjälpa, och det får de i så fall reda på i samband med konsultationen. Vi skulle aldrig göra en behandling som vi inte tror kan leda till ett bättre resultat.

Många patienter skickar vi till vårdcentralen för att ta ett sköldkörtelprov eller för att kontrollera järnnivåerna. Andra rekommenderar vi att gå till en KBT-psykolog för att träna stresshantering. Ibland jobbar vi med hårbehandlingar parallellt, men ibland måste en PRP-behandling eller transplantation vänta tills mer akuta problem har tagits om hand.

Vi är ärliga

Vi är alltid ärliga. Det är viktigt att säga. Du kanske till och med får höra att vi inte kan hjälpa dig. I alla fall inte just nu. Att du först måste gå till sjukhuset och ta blodprover för att kolla ditt järnvärde, och att vi därefter kan ta hand om ditt håravfall. Vi talar ärligt om för dig vad vi kan hjälpa till med. Ofta presenterar vi olika alternativ. Sen är det upp till dig. Efter konsultationen går du hem och funderar. Har du följdfrågor så ringer eller mejlar du oss igen.

Konsultationer online

Om du bor i en annan stad och har svårt att resa till oss kan en online konsultation vara ett alternativ. I alla fall som en första kontakt. Inför ett eventuellt ingrepp kommer vi dock att vilja prata med dig personligen.

Generellt är vi återhållsamma med konsultationer online. Det är svårt att avgöra omfattningen av ett håravfall utifrån mejlade bilder. Det är också svårt att få en uppfattning om hårkvaliteten. Är det tunt? Krulligt? Hur många hårsäckar finns det i nacken? Hur många strån innehåller varje hårsäck? Vi kan inte använda den mikroskopiska kameran, och vi kan inte ge dig all kunskap som vi faktiskt sitter inne på.

Men vi tycker framförallt att patienten förlorar på en onlinekonsultation. Patienten har ingen möjlighet att ställa alla sina frågor. Patienten kan inte vädra sin oro över håravfallet. Vi föredrar att samtala med patienterna, och tillsammans diskutera olika lösningar.

Vill du veta som händer under en konsultation? Läs mer om det här.