Tove, 44 år

4 PRP-behandlingar

Før / Efter

Toves hår efter 4 behandlinger. Der er 9 måneder mellem billederne.