Gina, 17 år

2 PRP-behandlingar

Før / Efter

Ginas hår efter to PRP -behandlinger.